Yhtiö: Stora Enso
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 13.00 EUR
Kurssi: 9.46 EURKurssi hetkellä: 3.6.2019 - 6:22

Stora Enso tiedotti perjantaina, että ruotsalaisen metsäyhtiön Bergvik Skogin osakkeenomistajat ovat saattaneet päätökseen aiemmin ilmoitetun omistuksen rakenteellisen muutoksen aiemmin tiedotettujen suunnitelmien mukaisesti. Uudelleenjärjestelyn myötä Stora Enson metsäomaisuus Ruotsissa kasvaa 1,4 miljoonaan hehtaariin, josta 1,15 miljoonaa hehtaaria on tuottavaa metsämaata. Ennen liiketoimea Stora Enson epäsuora osuus Bergvik Skogin tuottavasta metsämaasta oli 936 000 hehtaaria. Osana liiketoimea Stora Enso ostaa Bergvik Skog Plantor AB:n taimitarhan sekä kolme tuulivoimalaprojektia.

Uudelleenjärjestelyn seurauksena Stora Enso muunsi aiemman 49,8 %:n osuutensa Bergvik Skogista metsävarojen suoraan omistukseen, joka kattaa 69,8 % Bergvik Västin (toinen osa Bergvikin portfoliota) metsäomaisuuden arvosta. Stora Enso raportoi Bergvik Skogin aiemmin osakkuusyrityksenä. Järjestelyn toteutumisen jälkeen Stora Enson Ruotsin metsäomaisuutta hallinnoi yhtiön täysin omistama tytäryhtiö, joka konsolidoidaan rivi riviltä Stora Enson tulokseen Muut-segmentissä 1.6.2019 lähtien. Järjestelyn myötä Stora Enson korolliset velat kasvavat noin miljardilla eurolla. Nettovelan ja käyttökatteen suhde (Q1’19: 1,7x) nousee noin 0,5-yksikköä, kun uudelleenjärjestelyn vaiheet on saatu päätökseen. Stora Enson sijoitettu pääoma kasvaa noin miljardi euroa, minkä seurauksena sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) laskee noin yhden prosenttiyksikön.

Stora Enso oli jo allekirjoittanut sitovan sopimuksen järjestelystä, joten sen toteutuminen oli hyvin odotettua ja olimme sisällyttäneet järjestelyn jo ennusteisiimme. Suhtaudumme pitkän aikavälin puunhankintaa turvaavan järjestelyyn neutraalisti, vaikka sen myötä yhtiön pääomia sitoutuukin matalasti tuottavaan omaisuuteen. Aiemmat kommenttimme järjestelystä voi lukea täältä. Stora Enson nettovelkojen ja oikaistun käyttökatteen suhde nousee järjestelyn myötä yli yhtiön pitkän aikavälin tavoitetason (nettovelka/oikaistu käyttökate alle 2x), mutta arviomme mukaan yhtiö saa laskettua velkaantuneisuutensa pitkän aikavälin tavoitetason alapuolelle jo lähiaikoina. Tämä ja järjestelyssä ostetun omaisuuden arvon vähäinen volatiliteetti huomioiden emme pidä velkaantumisen ylittämistä osakkeen perspektiivistä huolestuttavana.  

Käy kauppaa. (Stora Enso)

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 10 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 10 486,0 10 670,6 10 583,4
- kasvu-% 4,4% 1,8% -0,8%
Liikevoitto (EBIT) 1 390,0 1 273,4 1 287,7
- EBIT-% 13,3% 11,9% 12,2%
EPS (oik.) 1,29 1,16 1,14
Osinko 0,50 0,57 0,62
P/E (oik.) 7,8 8,2 8,3
EV/EBITDA 5,4 5,9 5,5
Osinkotuotto-% 5,0% 6,0% 6,6%
Uusimmat ennusteet