Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Tamtron
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 6.70 EUR
Kurssi: 5.26 EUR
Kurssi hetkellä: 20.3.2023 - 6:10 Analyysi päivitetty: 3.2.2023

Teollisuuden punnitusratkaisuja tarjoava Tamtron raportoi tuloksensa 2022 jälkipuoliskolta keskiviikkona 22.3. Odotamme H2:lta kasvua ja parantunutta kannattavuutta. Päähuomio kiinnittyy vuoden 2023 näkymiin, sillä merkittävä yritysosto ja taloussuhdanteen jäähtyminen voivat hidastaa muutoin positiivisella trendillä olevaa tuloskehitystä.

Ennustamme hyvää tilauskehityksen mukaista kasvua

Ennustamme Tamtronin vuoden H2:n liikevaihdoksi 20,4 MEUR, mikä vastaa 13 %:n kasvua vertailukauteen nähden (orgaanisesti 9,5 %). Tamtron oli saanut tammi-syyskuun 2022 aikana 13 % enemmän tilauksia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden, mikä tukee kasvuoletuksiamme. Oletamme kohonneilla myyntihinnoilla olevan merkittävä osuus H2:n kasvussa, sillä varsinkin raskaan kaluston vaa’oissa bulkkimateriaaleilla kuten teräksellä ja betonilla on merkittävä osuus valmistuskustannuksista. Lisäksi arvioimme SaaS-liikevaihdon jatkaneen hyvässä kasvussa vuonna 2020 lanseeratun OneCloud-tuoteperheen kasvavan käyttäjäkunnan myötä. Ennustamme H2:n liikevaihdon koostumukseksi 63 % laitemyynnistä, 29 % elinkaaripalveluista ja 7 % SaaS-palveluista. Koko vuoden 2022 liikevaihtoennusteemme on 36,0 MEUR (+23 % v/v), mikä vastaa yhtiön listautumisen yhteydessä antamaa ohjeistusta.

Suhteellinen kannattavuus paranee vertailukaudesta

Ennustamme H2:n käyttökatteeksi 2,8 MEUR (13,9 % liikevaihdosta). Ennusteen toteutuessa suhteellinen käyttökate paranisi selvästi vertailukaudesta (H2’21: 11,7 % liikevaihdosta) mm. kasvaneen mittakaavan ja korkeakatteisen SaaS-liikevaihdon kasvun myötä. Arvioimme yhtiön pystyneen kompensoimaan kohonnutta kulutasoa hinnankorotuksilla ja ennustamme bruttokatteen paranevan 54,6 %:iin (H2’21: 52,2 %). Koko vuoden 2022 käyttökate-ennusteemme on 4,6 MEUR (12,9 % liikevaihdosta), kun yhtiö ohjeistaa noin 13 %:n käyttökatetta. Kannattavuuskehitykseen sisältyy epävarmuutta etenkin bruttomarginaalin osalta, sillä ennusteemme olettaa bruttomarginaalin paranevan paitsi Saas-liikevaihdon kasvun myötä, mutta myös laitemyynnissä ja elinkaaripalveluissa.

Lukuisista yritysostoista syntyneiden aineettomien erien poistot rasittavat merkittävästi Tamtronin tuloslaskelmaa. Mielestämme oikaistu liikevoitto (tai EBITA) on relevantein mittari Tamtronin kannattavuuden arviointiin, sillä se vastaa melko hyvin toteutuneita kassavirtoja. Ennusteemme H2:n oikaistuksi liikevoitoksi on 2,3 MEUR (11,5 % liikevaihdosta, H2’21: 9,9 %). Ennustamme osakekohtaiseksi tulokseksi koko vuoden 2022 osalta 0,06 euroa (vuoden lopun osakemäärällä laskettuna) ja osinkoehdotukseksi 0,02 euroa/osake. Yhtiö tarvitsee pääomia yritysostovetoisen kasvun toteuttamiseksi, mutta sen taloudellisiin tavoitteisiin kuitenkin sisältyy myös osingon maksaminen (20-30 % tuloksesta).

Vuoden 2023 näkymiin sisältyy epävarmuutta mm. merkittävän yritysoston vuoksi

Tamtron antoi vielä listautumisen yhteydessä mielestämme varsin positiivisen ohjeistuksen, jonka mukaan vuoden 2023 liikevaihto olisi 38-42 MEUR ja käyttökate 14-15 % liikevaihdosta. 2.2.2023 tiedotetun Lahti Precision -yritysoston myötä vuoden 2023 liikevaihto-ohjeistus nostettiin 50-55 MEUR:oon, mutta käyttökateohjeistus vedettiin pois, koska yhtiön mukaan integraatiokustannusten ja synergiahyötyjen määrään ja aikatauluun liittyy epävarmuutta. Ennustamme nyt vuoden 2023 liikevaihdoksi 52,7 MEUR ja käyttökatteeksi 6,9 MEUR eli 13,2 % liikevaihdosta. Tamtronin ja Lahti Precisionin vuoden 2022 yhteenlaskettu käyttökate oli arviomme mukaan 6,5 MEUR ja Lahti Precision -yritysosto toteutui 1.3.2023. Arvioimme etenkin kannattavuusennusteesemme sisältyvän runsaasti epävarmuutta, sillä yritysosto voi aiheuttaa väliaikaisia lisäkustannuksia lyhyellä aikavälillä, minkä lisäksi talousnäkymien viilentyminen voi heikentää kysyntää Tamtronin ratkaisuille.

Analyytikko / Kirjoittaja

Pauli Lohi

Pauli Lohi

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2022e 2023e 2024e
Liikevaihto 36,0 52,7 57,2
- kasvu-% 22,4% 46,5% 8,5%
Liikevoitto (EBIT) 2,1 3,2 3,4
- EBIT-% 5,8% 6,0% 6,0%
EPS (oik.) 0,36 0,51 0,60
Osinko 0,02 0,05 0,08
P/E (oik.) 14,5 10,4 8,8
EV/EBITDA 8,3 6,5 5,5
Osinkotuotto-% 0,4% 1,0% 1,5%
Uusimmat ennusteet

Tamtron on kansainvälinen, teollisten vaakojen ja punnitustiedon toimittaja. Yhtiö toimittaa vaakoja yli 60 maahan, kaikille suurimmille teollisuudenaloille, kuten maanrakennus- ja kaivosaloille, puunkäsittelyyn, jätteenkäsittelyyn ja kierrätysalalle, satamateollisuuteen, kuljetus- ja logistiikka-alalle sekä prosessi- ja valmistavan teollisuuden alalle. Tamtron toimittaa liikkuvan ja raskaan kaluston vaakoja sekä niihin liittyviä punnitustiedon ohjelmistoja. Lisäksi Yhtiö tarjoaa elinkaaripalveluja, jotka sisältävät vaakojen varmennuspalveluja, huoltoa ja ylläpitoa sekä varaosapalveluja.