Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Telia: epävarmuus ensi vuoteen koholla

Analyytikon kommentti 18.10.2019 8:04 Telia Company
Yhtiö: Telia company
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 42.00 SEK
Kurssi: 41.65 SEKKurssi hetkellä: 18.10.2019 - 7:49

Toistamme Telian osakkeen vähennä-suosituksen ja laskemme tavoitehinnan 42,0 kruunuun (aik. 44,0) laskeneiden ennusteiden myötä. Telian Q3-raportti oli kaksijakoinen, kun tulostrendi ja kassavirta olivat positiivisia mutta ensi vuoden omien osakkeiden takaisinostojen poistaminen ja kassavirran epävarmuus pettymys. Pidämme Teliaa edelleen mielenkiintoisena sijoitustarinana etenkin tulospotentiaalin ja suhteellisen arvostuseron myötä, mutta lyhyellä tähtäimellä epävarmuus estää potentiaalin realisoitumisen osakkeessa.

Operatiivinen trendi oli Q3:lla oikeansuuntainen

Telia raportoi Q3-liikevaihdon kasvaneen 2,4 % 21 180 MSEK:iin yrityskauppojen vetämänä ollen alle sekä meidän että konsensuksen ennusteiden. Liikevaihto ilman valuuttakurssivaikutuksia ja yritysjärjestelyjä laski 3,7 %. Mobiilin palveluliikevaihdon trendi oli parempi ja laski Q3:lla 1,3 % vs. 2 %:n lasku H1:llä. Oikaistu käyttökate (sis. IFRS 16 -vaikutuksen) oli 8 268 MSEK ja yli meidän ja markkinoiden odotusten. Ilman IFRS 16:n positiivista vaikutusta käyttökate nousi 1 %:n vertailukaudesta. Yhtiön osakkuusyhtiöiden tulokset jäivät odotuksista Q3:lla, mitä heijastellen liikevoitto jäi ennustamamme tason alapuolelle. Telian tehostamistoimenpiteet alkoivat hieman purra ja operatiiviset kulut laskivat Q3:lla 4 %, kun ne nousivat vielä H1:llä 1 %:n.

Kassavirta oli hyvä Q3:lla, mutta epävarmuus ensi vuoteen kasvoi ja yhtiö leikkasi omien osakkeiden ostojaan

Yhtiön kassavirta parani ja oli Q3:lla 4 743 MSEK ja selvästi yli markkinoiden ennusteen. Kassavirtaa paransi pääosin käyttöpääoman muutos. Kassavirta oli Q1-Q3:lla 11 594 MSEK ja selvästi yli vertailukauden 9 399 MSEK:n. Näin ollen ohjeistuksen (12,0-12,5 miljardia) saavuttaminen tänä vuonna tulisi olla helppoa. Telia sanoi kuitenkin kassavirran parannuspotentiaalin olevan pienempi jatkossa ja vuoden 2020 kassavirran epävarmuuden kohonneen. Samalla yhtiö poisti ensi vuodelle suunnitellut omien osakkeiden 5 miljardin kruunun takaisinostot, mikä arviomme mukaan yhdessä kassavirran epävarmuuden kanssa painoi eilen osakekurssia (-6 %).

Laskimme tulos- ja osinkoennusteitamme

Operaattoreilla on yleensä hyvä näkyvyys omaan liiketoimintaan ja liiketoiminta on hyvin jatkuvaluonteista. Telian Ruotsin liikevaihdon ja kannattavuuden heikkous hautaa kuitenkin edelleen alleen hyvän tuloskasvupotentiaalin. Q3-raportin myötä epävarmuus nousi hieman ja laskimme tulos- ja osinkoennusteita noin 5 % vuosille 2019-2021. Paremman kassavirran myötä nostimme kuitenkin kuluvan vuoden ennusteen 12,5 miljardiin (aik. 12,0). Vuosille 2019-2022 odotamme keskimäärin 3 %:n tuloskasvua lv:n kasvun ja kannattavuuden nousun myötä.

Epävarmuuden myötä Telian osake ei ole päässyt sektorin imuun

Matala korkoympäristö on saanut sijoittajat arviomme mukaan hakeutumaan matalariskisiin osakesijoituksiin, kuten operaattoreihin, mikä on ajanut sektorin mediaani arvostustasot Q2:n jälkeen yli 15 % korkeammalle. Telian osake on kuitenkin samaan aikaan polkenut paikallaan, minkä taustalla on arviomme mukaan viimeaikainen operatiivinen epävarmuus, mikä pitää yhtiön riskitason edelleen hieman koholla. Kokonaisuutena näemme Telian riskiprofiilin edelleen matalahkona. Ennusteillamme Telian P/E-kertoimet vuosille 2019-2020 ovat 18x eli linjassa sektorin mediaaniin ja noin 20 % alle pohjoismaisten verrokkien. Näkemyksemme mukaan yhtiön absoluuttinen arvostus on neutraali ja suhteellinen arvostus varovaisen maltillinen. Näkemyksemme mukaan Telian osake on kokonaisuudessaan neutraalisti hinnoiteltu huomioiden lyhyen aikavälin epävarmuus. Osakkeen laskuvaraa rajaa kuitenkin vahva 6 %:n osinkotuotto.

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

Telia Company AB on monikansallinen teleoperaattori, joka muodostui alun perin ruotsalaisen Telian ja suomalaisen Soneran fuusion tuloksena vuonna 2002. Telia tarjoaa sekä kiinteän verkon että mobiilin tietoliikennepalveluja yritys- ja kuluttaja-asiakkaille.

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 83 559,4 85 556,1 86 132,9
- kasvu-% 4,6% 2,4% 0,7%
Liikevoitto (EBIT) 12 403,9 12 457,4 12 546,7
- EBIT-% 14,8% 14,6% 14,6%
EPS (oik.) 2,37 2,33 2,30
Osinko 2,36 2,40 2,50
P/E (oik.) 17,7 17,9 18,1
EV/EBITDA 9,6 8,5 8,4
Osinkotuotto-% 5,6% 5,8% 6,0%
Uusimmat ennusteet