Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Telia company
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 39.00 SEK
Kurssi: 36.31 SEK
Kurssi hetkellä: 31.1.2022 - 7:28 Analyysi päivitetty: 31.1.2022

Toistamme Telian lisää-suosituksen ja 39,0 kruunun tavoitehinnan. Telian operatiivinen tekeminen, ohjeistus ja osinko olivat isossa kuvassa linjassa markkinaodotuksiin Q4:llä. Lisäksi yhtiö kertoi odotetusti myyvänsä vähemmistön Ruotsin mastoista ja jakavansa voitot osakkeenomistajille. Arvioimme strategian toimenpiteiden mahdollistavan kasvun ja kannattavuusparannuksen myötä maltillisen tuloskasvun lähivuosille, vaikka vastatuulia on myös. Vahvistunut tase ja uudet mahdolliset mastojen divestoinnit antavat strategista liikkumavaraa. Osakkeen tuotto-odotus (noin 10 %) tukee positiivista näkemystä osakkeesta ja vahva 6 %:n osinkotuotto antaa suojaa korkojen nousupaineeseen.

Operatiivinen tulos ja osinkoehdotus olivat linjassa markkinaodotuksiin

Telia raportoi Q4-liikevaihdon olleen vertailukauden tasolla 23380 MSEK:ssä, mikä oli yli meidän ja konsensuksen odotuksien. Orgaanisesti liikevaihto kasvoi 3 %. Vertailukelpoinen käyttökate pysyi kuitenkin vertailukauden tasolla sisältöinvestointien ja nousseiden energiakulujen painamana. Muilla tuloriveillä jäätiin meidän ja markkinoiden ennusteista odotettua suurempien poistojen myötä. Koko vuonna 2021 operatiivinen kassavirta oli 10,4 miljardia kruunua, mikä riittää hyvin hallituksen ehdottaman 2,05 kruunun osingon maksuun.

Strategian toteutus etenee ja yhtiö luopui ennakoidusti myös osasta Ruotsin mastoista

Telian strategian implementointi etenee usealla rintamalla, vaikka kirittävää jää reilusti kulupohjan osalta, mutta transformaatioprosessin odotetaan kiihtyvän. Vankemman tuloskasvun kannalta tärkeän palveluliikevaihdon kasvun osalta nähtiin Q2-Q4:lla selvä paluu kasvu-uralle. Telia on jatkanut useita toimenpiteitä parantaakseen kulupohjaa, mutta vastatuulien myötä säästöjä on vasta saatu 0,3 miljardia, kun tavoite on 2 miljardia vuoteen 2023 mennessä. Lisäksi Telia kertoi viime viikolla aikaisemmin indikoidun mukaisesti myyvänsä vähemmistön myös Ruotsin mastoista. Kaupan odotetaan toteutuvan Q3:lla ja siitä saadut voitot on tarkoitus jakaa takaisin omistajille. Telia odottaa edelleen jatkavansa muiden omistusten myyntiä markkinoillaan ja ymmärryksemme mukaan ensisijaisesti mastojen myyntiä, mikä vapauttaisi lisää varoja jaettavaksi, sillä tase on jo tavoitetasolla.

Telia ohjeistaa odotetusti liikevaihto- ja tuloskasvua

Telia ohjeistaa palveluliikevaihdon ja oikaistun vertailukelpoisen käyttökatteen kasvavan matalaa yksinumeroista prosenttilukua vuonna 2022. Laskimme pääosin ei-operatiivisia tulosennusteita >10 % lähivuosille ja nostimme osinkoennusteita keskimäärin 7 %. Ennustamme vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevaihdon kasvavan 2 % ja oikaistun käyttökatteen kasvavan 3 % (raportoidut 0 % ja +2 %). Vuosina 2022-24 odotamme vertailukelpoisen liikevaihdon kasvavan 2 %, tuloksen kasvavan keskimäärin 3 % ja osinkotuoton olevan 6 %. Osinkoennusteet eivät sisällä Ruotsin mastojen myyntivoittojen potentiaalista jakoa, mikä vastaa noin 3,5 % kertaluonteista ”tuottoa”.

Arvostuskuva on korkoympäristöstä huolimatta varovaisen houkutteleva

Näemme Telian riskiprofiilin yleiseen osakemarkkinaan nähden maltillisena. Strategian etenemisen myötä luottamus tuloskasvuun on vankistunut, pienistä vastatuulista huolimatta. Ennusteillamme Telian oikaistut P/E- ja EV/EBIT-kertoimet vuodelle 2022 ovat 20x ja 19x. Kertoimet ovat 11 % alle pohjoismaisten verrokkien ja 21 % yli koko verrokkiryhmän. Näkemyksemme mukaan osake on absoluuttisesti houkutteleva, kun huomioidaan tuloskasvupotentiaali. Suhteellisesti arvostus on neutraali, kun huomioidaan historian useat pettymykset. Tuotto-odotus (10 %) ja kassavirtalaskelma (40 kruunua) puoltavat kuitenkin positiivista näkemystä. Sijoittajat pääsevät mielestämme yhtiöön edelleen kiinni kohtuulliseen hintaan ja saavat osingosta hyvää pohjatuottoa, mikä myös antaa suojaa korkojen nousupaineelta.

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 88 342,6 88 322,3 90 056,3
- kasvu-% -1,0% 0,0% 2,0%
Liikevoitto (EBIT) 15 127,5 10 152,6 11 187,5
- EBIT-% 17,1% 11,5% 12,4%
EPS (oik.) 1,62 1,84 2,00
Osinko 2,05 2,10 2,15
P/E (oik.) 21,9 19,7 18,1
EV/EBITDA 5,9 7,2 7,0
Osinkotuotto-% 5,8% 5,8% 5,9%
Uusimmat ennusteet

Telia Company on vuonna 2003 perustettu monikansallinen teleoperaattori, joka tarjoaa kiinteän verkon ja mobiilin tietoliikennepalveluja. Telia on Bonnier kaupan myötä Pohjoismaiden suurimmista TV-yhtiöistä. Yhtiön asiakkaita ovat niin yritys- kuin kuluttaja-asiakkaatkin. Yhtiön kotipaikkana on Tukholma. Telian osakkeet ovat noteerattu Helsingin ja Tukholman pörsseissä.