Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Telia company
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 29.00 SEK
Kurssi: 27.50 SEK
Kurssi hetkellä: 26.1.2023 - 9:06 Analyysi päivitetty: 24.10.2022

Telia julkaisi aamulla kokonaisuudessa hieman pehmeän Q4-raportin. Operatiivisesti yhtiön kasvu hidastui ja vertailukelpoinen tulos laski. Liikevaihdon ja käyttökatteen ohjeistus oli linjassa meidän odotuksien kanssa, mutta arviomme mukaan tuloksen osalta konsensuksen ennusteessa on pientä laskupainetta. Lisäksi yhtiön kassavirtaohjeistus jättää mahdollisuuden, että kassavirta ei jälleen kata osinkoa, mikä ei ole kestävää ja olisi arviomme mukaan huonoa osakkeelle. Raportti ei alustavasti luo suurempia paineita suuntaan tai toiseen meidän ennusteissamme.

Liikevaihto oli linjassa odotuksiin, mutta vertailukelpoisesti jäi hieman ennusteista

Telia raportoi Q4-liikevaihdon kasvaneen 4 % 24 261 MSEK:iin (Q3 5,6 %), mikä oli lähes linjassa meidän ja markkinoiden odotuksien kanssa. Liikevaihdon trendi ilman valuuttakurssivaikutuksia ja yritysjärjestelyjä kasvoi 0,5 % ja näin kasvu hidastui alkuvuodesta (Q1-Q3’22: 2,1-2,7 %). Vertailukelpoinen palveluliikevaihdon kasvu hidastui myös 0,7 % Q4:llä (Q1’22 3,2 %, Q2 2,4 %, Q3 2,3 %). Palveluliikevaihto on nyt kasvanut seitsemän neljännestä, mutta kasvun hyytyminen aikaisemmasta on hieman huolestuttavaa. Palveluliikevaihdon kasvu on tärkeää, jotta tuloskasvu olisi vankemmalla pohjalla ja myös Telian strategiatavoitteet sekä ohjeistus heijastelevat tätä. Koko vuonna 2022 vertailukelpoinen palveluliikevaihto kasvoi 2,1 %, mikä on historiaan nähden hyvä taso.

Tuloskasvu hidastui hieman

Oikaistu käyttökate kasvoi 1,2 % 7374 MSEK:iin ja oli yli meidän ja hienoisesti alle markkinaodotuksien (Q3: +4,3 %). Oikaistu käyttökate-% oli näin 30,4 % ja hieman alle vertailukauden 31,2 %. Vertailukelpoinen käyttökate laski 2 % vertailukaudesta (Q3 +1,0 %) ja koko vuonna 2022 se oli vertailukauden tasolla. Tulospotentiaalia rajoittivat Q4:llä edelleen erityisesti energiakulut, jotka olivat 280 MSEK vertailukautta korkeammat Q4:llä ja 780 MSEK koko vuonna 2022. Yhtiö kertoi olevansa matkalla 2 miljardin säästötavoitteeseensa 2023 mennessä. Raportoitua tulosta painoi aikaisemmin tiedotetusti mittava 19,8 miljardin liikearvon alaskirjaus johtuen nousseesta tuottovaateesta. Näin raportoitu osakekohtainen tulos -4,78 kruunua jäi alle ennusteemme.  

Koko vuoden 2022 kassavirta oli 5,7 miljardia kruunua ja sitä rajoitti 1 miljardin aikaistetut investoinnit sekä Q4:n korkeat varastot, jonka odotetaan purkautuvan tänä vuonna.  Yhtiön hallitus ehdotti osinkopolitiikan minimiosinkoa 2,00 ja näin osinko ei kasvanut, mitä yhtiö on tavoitellut. Osinkoennuste jäi hieman meidän (2,07) ja markkinoiden odotuksista (2,05). Kassavirta ei kattanut osinkoa, mikä ei luonnollisesti ole kestävää pidemmällä aikavälillä. Huomioiden poikkeuksellinen ympäristö, osinko voidaan näkemyksemme mukaan kuitenkin terveehkön taseen voimin kertaluonteisesti toteuttaa.

Operatiivinen ohjeistus linjassa odotuksiin, kassavirta sen sijaan hieman pehmeähkö

Telia ohjeistaa palveluliikevaihdon kasvavan matalaa yksinumeroista lukua ja oikaistun käyttökatteen olevan vertailukauden tasolla tai kasvavan matalaa yksinumeroista lukua. Näin ohjeistus on linjassa meidän ja hienoisesti alle konsensuksen odotusten liikevaihdon osalta. Ennustimme ennen raporttia vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevaihdon kasvavan 2,8 % ja oikaistun käyttökatteen kasvavan 0,5 % (konsensus 2,5 % ja 2,1 %). Lisäksi yhtiö ohjeistaa operatiivisen kassavirran (ilman käyttöpääoman muutoksia) olevan 7-9 miljardia kruunua vuonna 2023. Näkemyksemme mukaan kassavirran pitäisi olla vähintään 8 miljardia, jotta osinko olisi kestävällä pohjalla. Yhtiössä on aiempaa enemmän epävarmuutta johtuen yleisen talouden epävarmuudesta ja erityisesti inflaation sekä korkojen vaikutuksesta liiketoimintaan. Liiketoimintaa tukevat kuitenkin liikevaihdon kasvu ja säästötoimenpiteet. Lisäksi yhtiön energiahintapaineet ovat hieman laantuneet ja yhtiö odottaa nyt 300 MSEK:n kasvua vuonna 2023, kun yhtiö 3 kuukautta sitten odotti 600 MSEK:n kasvua, mikä antaa hieman helpotusta.  

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2022e 2023e 2024e
Liikevaihto 90 703,5 93 259,4 95 657,7
- kasvu-% 2,7% 2,8% 2,6%
Liikevoitto (EBIT) 10 650,2 10 698,9 11 723,4
- EBIT-% 11,7% 11,5% 12,3%
EPS (oik.) 1,50 1,55 1,80
Osinko 2,07 2,09 2,11
P/E (oik.) 18,3 17,7 15,3
EV/EBITDA 5,9 6,0 5,9
Osinkotuotto-% 7,5% 7,6% 7,7%
Uusimmat ennusteet

Telia Company on vuonna 2003 perustettu monikansallinen teleoperaattori, joka tarjoaa kiinteän verkon ja mobiilin tietoliikennepalveluja. Telia on Bonnier kaupan myötä Pohjoismaiden suurimmista TV-yhtiöistä. Yhtiön asiakkaita ovat niin yritys- kuin kuluttaja-asiakkaatkin. Yhtiön kotipaikkana on Tukholma. Telian osakkeet ovat noteerattu Helsingin ja Tukholman pörsseissä.