Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Telia on TV-kanavien perässä

Analyytikon kommentti 28.05.2018 8:18 Telia Company

Telia vahvisti perjantaina huhut siitä, että yhtiö käy keskusteluja Bonnierin kanssa. Huhujen mukaan kauppaan sisältyisi Bonnierin Broadcastingin Ruotsin TV4, Cmore sekä Suomen MTV3. Lisäksi Telian huhutaan olleen keskusteluissa myös ruotsalaisen Discoveryn kanssa. Arvioimme kuitenkin Telian tavoittelevan ensisijaisesti Bonnierin ostoa, koska tämä on Ruotsissa suurempi.  

Mahdollista kauppaa voidaan tavallaan pitää loogisena, koska Telia on sanonut sisällön olevan tärkeä osa yhtiön strategiaa. Lisäksi yhtiö lisäsi jo viime vuonna sisältöä ostamalla Liigan tv-oikeudet. Strategisesti mietittäessä myös muut operaattorit maailmalla ovat aikaisemmin tehneet kauppoja samalla sisällön osto -logiikalla. Esimerkiksi AT&T teki pari vuotta sitten tarjouksen Warner Brosista (kilpailuviranomainen ei tosin vielä ole hyväksynyt kauppaa). Suomalaisista verrokeista myös Elisa tuottaa omaa sisältöä, kun taas DNA on ainakin aikaisemmin sanonut, että se ei lähde mukaan sisällöntuotantoon.

Bonnier Broadcastingin liikevaihto on noin 8 miljardia kruunua ja käyttökate noin 500 miljoonaa. Toteutuessaan Bonnier-kauppa kasvattaisi Telian liikevaihtoa noin 10 % ja heikomman kannattavuuden myötä käyttökatetta vain noin 2 % ennen mahdollisia synergioita. TV4 on Ruotsin suurin kaupallinen TV-kanava, CMore tarjoaa paljon urheilua sekä Ruotsissa että Suomessa ja omistaa esimerkiksi Formula-oikeudet. Suomen markkinan kannalta Cmore ja MTV3 ovat luonnollisesti suuremmassa roolissa ja mahdolliset vaikutukset tulisivat arviomme mukaan paketoinnin ja käyttäjille ristiinmyynnin kautta.

Huhujen mukaan kauppahinta liikkuisi 10-12 miljardin kruunun maastossa. Tällöin kaupan liikevaihtokerroin olisi 1,25x-1,5x ja käyttökate 20x-24x. Ennen kuin tiedämme tarkan kauppahinnan, kehitysideat ja synergiat niin on liian aikaista ottaa kantaa siihen, kuinka onnistunut mahdollinen kauppa olisi. Kaupan myötä Telia saisi itselleen tavoittelemaansa sisältöä (nyt myös omaa) ja pääsisi tämän myötä arvoketjussa uuteen asemaan. Lisäksi kauppa vahvistaisi Telian markkina-asemaa niin Ruotsissa kuin Suomessa. Arvioimme mahdollisien synergioiden tulevan palveluiden paketoinnin ja ristiinmyynnin myötä. Näin ollen mahdolliset synergiat heijastuisivat pääasiassa liikevaihtoon ja vähemmissä määrin kuluihin.

Telian osakekurssi laski perjantaina 2,5 %. Arvioimme kurssilaskua ajaneen huhut kaupasta ja mahdollinen pelko sen vaikutuksista osingonmaksukykyyn. Telian kassatilanne oli Q1’18:n lopussa 26 miljardia kruunua. Näin ollen emme odota mahdollisen kaupan nykyisten tietojen pohjalta vaikuttavan osingonmaksuun tai osakkeiden takaisinosto-ohjelmaan.

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

Telia Company AB on monikansallinen teleoperaattori, joka muodostui alun perin ruotsalaisen Telian ja suomalaisen Soneran fuusion tuloksena vuonna 2002. Telia tarjoaa sekä kiinteän verkon että mobiilin tietoliikennepalveluja yritys- ja kuluttaja-asiakkaille.

inderesTV

Tunnusluvut 2017 2018e 2019e
Liikevaihto 79 867.0 81 083.1 82 423.3
kasvu-% -5.1% 1.5% 1.7%
Liikevoitto (EBIT) 12 913.0 13 640.5 13 448.5
EBIT-% 16.2% 16.8% 16.3%
EPS (oik.) 2.64 2.44 2.56
Osinko 2.30 2.30 2.40
P/E (oik.) 13.9 17.2 16.5
EV/EBITDA 6.3 9.1 8.9
Osinko-% 6.3% 5.5% 5.7%
Uusimmat ennusteet