Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Telia: Vielä pysytään satamassa

Analyytikon kommentti 27.01.2023 8:07 Telia Company
Yhtiö: Telia company
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 29.00 SEK
Kurssi: 26.71 SEK
Kurssi hetkellä: 27.1.2023 - 7:52 Analyysi päivitetty: 24.10.2022

Toistamme Telian 29 kruunun tavoitehinnan ja vähennä- suosituksen. Telian Q4 oli operatiivisesti hieman odotettua pehmeämpi. Operatiivinen ohjeistus oli linjassa meidän odotuksiin, mutta jätti tuloksen osalta hieman laskupainetta markkinaodotuksiin. Lisäksi kassavirtaohjeistus oli leveä ja kassavirran tulisi osua ohjeistuksen ylälaitaan kestävän osingonmaksun kannalta. Teimme vain pieniä tarkennuksia ennusteisiin ja odotamme tuotto-odotuksen olevan pääosin osingon (8 %) varassa. Osakkeen arvostuskuva (2023e P/E 17x ja EV/EBIT 16x) puoltaa edelleen varovaisuutta, erityisesti epävarmuus huomioiden. Lisäksi pörssistä löytyy muuta parempaa tuotto/riski-suhdetta.

Positiivinen trendi hidastui Q4:llä

Telian liikevaihto kasvoi 4 % 24 261 MSEK:iin Q4:llä (Q3: 5,6 %), mikä oli linjassa odotuksiemme kanssa. Liikevaihdon trendi ilman valuuttakurssivaikutuksia ja yritysjärjestelyjä sekä vertailukelpoinen palveluliikevaihdon kasvu hidastuivat kuitenkin molemmat ~0,5 %:iin alkuvuoden yli 2 %:n kasvusta. Oikaistu käyttökate kasvoi 1,2 % (Q3: +4,3 %) ja oli yli meidän ja hienoisesti alle markkinaodotuksien. Tulospotentiaalia rajoittivat Q4:llä edelleen erityisesti energiakulut. Raportoitua tulosta painoi aikaisemmin kerrotut mittavat 20 miljardin alaskirjaukset, mikä ei vaikuta kassavirtaan. Koko vuoden 2022 kassavirta oli 5,7 miljardia kruunua ja sitä rajoitti 1 miljardin aikaistetut investoinnit. Näin kassavirta ei kata 7,9 miljardin osinkoehdotusta, mikä ei pidemmällä aikavälillä ole kestävää.

Strategia eteni vuonna 2022, mutta kirittävää riittää vuodelle 2023

Yhtiö sai liiketoimintoja hyvin käännettyä kasvu-uralle viime vuonna ja muutenkin transformaatio on edennyt usealla rintamalla. Vuonna 2023 kasvua tukee nykyinen kasvutrendi, hinnankorotukset ja uudet tuotteet.  Kulupuolen säästötavoitteisiin vastatuulta tarjosi viime vuonna kuitenkin inflaatio. Yhtiö on saanut kulupohjaa alennettua 1,1 miljardia vuosina 2021-22, kun tavoite on 2 miljardia vuoteen 2023 mennessä. Eli kirittävää on. Yhtiö odottaa vähentävänsä tuhat henkilöä Q1’23:lla (2 tuhatta aikaisempina vuosina), edelleen tehostavansa IT:tä ja laskevansa markkinointikuluja.

Operatiivinen ohjeistus linjassa odotuksiin, kassavirta sen sijaan hieman pehmeähkö

Telia ohjeistaa palveluliikevaihdon kasvavan matalaa yksinumeroista lukua ja oikaistun käyttökatteen olevan vertailukauden tasolla tai kasvavan matalaa yksinumeroista lukua. Lisäksi yhtiö ohjeistaa operatiivisen kassavirran (ilman käyttöpääoman muutoksia) olevan 7-9 miljardia kruunua vuonna 2023. Operatiivinen ohjeistus ja Q4 olivat linjassa odotuksiimme. Näin teimme vain pieniä tarkennuksia ennusteisiin. Näkemyksemme mukaan kassavirran pitäisi olla vähintään 8 miljardia, jotta osinko olisi kestävällä pohjalla. Ennustamme nyt liikevaihdon kasvavan vuosina 2023-24 3 % ja oik. käyttökatteen olevan 32,9 %.

Arvostuskuva ja näkymät puoltavat edelleen varovaisuutta

Näemme Telian riskiprofiilin yleiseen osakemarkkinaan nähden edelleen maltillisena, vaikka lyhyellä aikavälillä riskitaso on jälleen koholla makrohuolista johtuen. Telian oikaistut P/E- ja EV/EBIT-kertoimet vuodelle 2023 ovat 17x ja 16x ja 1 % alle pohjoismaisten verrokkien. Tuotto-odotus, joka muodostuu käytännössä pelkästään osinkotuotosta (8 %) ei aivan riitä tuottovaateeseen. Kassavirtalaskelma (30 kruunua) indikoi nousuvaraa nykykurssiin, mutta tähän emme epävarmuudessa ole valmiita tukeutumaan. Näin arvostuskuva puoltaa edelleen sivusta katsomista. Positiivinen näkemys vaatisi inflaation parempaa viemistä asiakashintoihin ja sen ajamaa tuloskasvua.

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2022 2023e 2024e
Liikevaihto 90 827,3 93 084,2 95 480,3
- kasvu-% 2,8% 2,5% 2,6%
Liikevoitto (EBIT) -9 518,7 11 131,4 11 675,5
- EBIT-% -10,5% 12,0% 12,2%
EPS (oik.) 0,53 1,62 1,81
Osinko 2,00 2,00 2,05
P/E (oik.) 50,3 16,5 14,8
EV/EBITDA 6,3 6,3 6,2
Osinkotuotto-% 7,5% 7,5% 7,7%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

Telia Company on vuonna 2003 perustettu monikansallinen teleoperaattori, joka tarjoaa kiinteän verkon ja mobiilin tietoliikennepalveluja. Telia on Bonnier kaupan myötä Pohjoismaiden suurimmista TV-yhtiöistä. Yhtiön asiakkaita ovat niin yritys- kuin kuluttaja-asiakkaatkin. Yhtiön kotipaikkana on Tukholma. Telian osakkeet ovat noteerattu Helsingin ja Tukholman pörsseissä.