Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Titanium
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 12.00 EUR
Kurssi: 11.25 EUR
Kurssi hetkellä: 19.10.2020 - 5:52

Tarkistamme Titaniumin tavoitehintamme 12,0 euroon (aik. 11,0e) ja laskemme suosituksemme lisää- tasolle (aik. osta). Odotamme yhtiöltä lähivuosilta tervettä yli 10 %:n tuloskasvua Hoivarahaston vetämänä. Yhtiön riskitaso pysyy edelleen korkealla sen ollessa täysin riippuvainen Hoivarahaston kehityksestä. Vaikka arvostustaso onkin absoluuttisesti ja suhteellisesti edullinen, ei se tarjoa enää nousuvaraa ja lähivuosien tuotto-odotus nojaakin tuloskasvuun sekä vahvaan osinkoon. Mielestämme nämä tarjoavat edelleen hyvän korvauksen sijoittajien kantamista riskeistä ja tuotto-/riskisuhde pysyykin hyvällä tasolla. Titaniumista julkaistu laaja raportti on luettavissa vapaasti täältä.

Tuotevetoinen finanssipalveluyhtiö

Titanium on kotimainen omaisuudenhoitoon keskittyvä konserni. Yhtiön omaisuudenhoidon ytimen muodostavat sen omat tuotteet ja etenkin Hoivarahaston merkitys yhtiölle on erittäin suuri. Yhtiön pääkohderyhmä ovat varakkaat yksityishenkilöt ja arviomme mukaan valtaosa yhtiön hallinnoitavasta varallisuudesta tulee yksityishenkilöiltä. Taloudellisessa mielessä Titaniumin kehitys on ollut poikkeuksellisen hyvää. Yhtiön liikevaihto on kasvanut vuosien 2011-2019 aikana keskimäärin yli 50 % ja oikaistu liikevoittomarginaali on ollut erinomainen noin 50 %. Yhtiö on kasvattanut omistaja-arvoaan merkittävästi, josta kiitos kuuluu ennen kaikkea päätökselle perustaa Hoivarahasto 2012. Sijoittajille Titanium profiloituu osinkoyhtiönä, jonka riskitaso on selvästi sen verrokkeja korkeampi.

Lähivuosien tuloskasvunäkymä edelleen suotuisa

Yhtiöllä on hyvät edellytykset jatkaa Hoivarahastovetoista kasvuaan lähivuosina, kun rahaston uusmyynti säilyy hyvällä tasolla markkinatrendien tukemana. Ennustamme liikevaihdon kasvavan 2020-2023 noin 10 % vuodessa ja tämä kasvu tulee käytännössä täysin Hoivarahaston hallinnointipalkkioista. Yhtiön kulurakenne pysyy erittäin tiukkana ja näkemyksemme mukaan yhtiöllä on edellytykset ylläpitää erinomaista lähes 60 %:n oikaistua liikevoittomarginaalia tulevina vuosina. Näin ollen tuloskasvu tulee lähivuosina pitkälti liikevaihdon kasvun kautta ja liikearvopoistoista oikaistu EPS kasvaa lähivuodet hieman yli 10 %:n tahtia. Vaikka Titaniumin riippuvuus Hoivarahastosta säilyykin erittäin korkealla, tulee yhtiön palkkiotuottojen jakauma jatkamaan parantumistaan painopisteen siirtyessä ennustettaviin hallinnointipalkkioihin. Pidemmällä aikavälillä Hoivarahaston kasvu uhkaa nykyisellä palkkiorakenteella hyytyä ja yhtiön olisikin ensiarvoisen tärkeää onnistua laajentamaan tuote- ja palvelutarjontaansa tulevan kasvupohjan rakentamiseksi. Yhtiön voitonjako pysyy ennusteissamme hyvin vuolaana ja ennustamme Titaniumin jakavan valtaosan tuloksestaan ulos omistajille.

Tuloskasvusta ja osingosta muodostuva tuotto-odotus edelleen hyvällä tasolla

Titaniumin arvostustaso on hyvin kaksijakoinen. Absoluuttisesti sekä suhteellisesti arvostus näyttää edulliselta ja osinkotuotto on pörssin korkeimpia. Alennus keskeisiin verrokkeihin on noin 25 % ja 2020e tuloksesta laskettu P/E-kerroin on noin 12x. Yhtiön riskiprofiili on kuitenkin selvästi verrokkeja korkeampi johtuen riippuvuudesta Hoivarahastosta ja tämä painaa yhtiön hyväksyttävää arvostusta selvästi. Myös Hoivarahaston hallinnoitavasta varallisuudesta maksettava poikkeuksellisen korkea hintalappu (hinta/AUM: 25 %) toimii selkeänä jarruna hyväksyttävälle arvostustasolle. Nykyinen arvostus onkin hyväksyvämme haarukan ylälaidassa ja näkemyksemme mukaan lähivuosien tuotto-odotus muodostuu tuloskasvusta sekä vahvasta osingosta. Lisäksi sijoittajat saavat kaupan päälle option siitä, että yhtiö onnistuu pienentämään riskitasoaan jonka seurauksena nykyisessä arvostustasossa olisi selkeää nousuvaraa.

Käy kauppaa. (Titanium)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 18,4 20,6 22,8
- kasvu-% 10,3% 11,8% 10,7%
Liikevoitto (EBIT) 7,0 10,2 11,5
- EBIT-% 37,7% 49,3% 50,6%
EPS (oik.) 0,79 0,94 1,06
Osinko 0,72 0,81 0,91
P/E (oik.) 11,9 12,0 10,6
EV/EBITDA 8,2 8,4 7,5
Osinkotuotto-% 7,7% 7,2% 8,1%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.