Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Titanium
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 12.00 EUR
Kurssi: 13.45 EUR
Kurssi hetkellä: 14.1.2021 - 5:53

Titaniumin tärkeimmän tuotteen Hoivarahaston (osuus yhtiön liikevaihdosta yli 80 %) joulukuu sujui hyvin ja linjassa odotuksiemme kanssa. Hoivarahaston nettomerkinnät olivat laskelmiemme mukaan joulukuussa rahaston tuottokehityksestä oikaistuna hieman yli 5 MEUR ja rahaston oma pääoma kohosi 403 MEUR:oon (11/2020: 395 MEUR). Vaikean alkuvuoden jälkeen Hoivarahaston uusmyynti on kehittynyt H2:lla erinomaisesti ja rahasto keräsi H2:lla nettomerkintöjä 38 MEUR:lla (H1’20: -2 MEUR).

Hoivarahaston kohdemäärä säilyi katsauskaudella muuttumattomana 145 kappaleessa ja rahaston velkavipu oli joulukuun lopussa 34,5 % (11/20: 35,5 %). Velkavivun taso on edelleen rahaston tavoitetasoa alempi ja mielestämme se kertoo kohdehankinnan kireästä markkinatilanteesta. Nettovuokratuotto oli joulukuussa ennallaan terveellä 5,65 %:n tasolla. Nettovuokratuotto on pysynyt ennallaan Q4’20 ajan. Titaniumin osakkeenomistajien kannalta nettovuokratuoton mahdollisimman hidas lasku on positiivista, sillä korkeampi nettovuokratuotto helpottaa rahaston uusmyyntiä. Hoivarahaston rullaava 12 kk:n tuottotaso säilyi joulukuussa hyvällä 7,61 %:n tasolla ja lähellä rahaston 8 %:n tuottotavoitetta. Titanium tuleekin kirjaamaan Hoivarahastosta huomattavat tuottosidonnaiset palkkiot 2020 osalta.

Kokonaisuutena näemme ennusteissamme H2’20 osalta marginaalisia nousupaineita lähinnä tuottosidonnaisten palkkioiden osalta. 2021-2023 ennusteissa emme näe muutostarpeita. Titaniumin varsin tuore laaja raporttimme on luettavissa oheisesta linkistä.

 

Käy kauppaa. (Titanium)

Analyytikko / Kirjoittaja

Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 20,7 22,9 25,1
- kasvu-% 12,1% 10,7% 9,9%
Liikevoitto (EBIT) 10,2 11,6 13,2
- EBIT-% 49,4% 50,7% 52,4%
EPS (oik.) 0,94 1,06 1,17
Osinko 0,81 0,91 0,95
P/E (oik.) 14,3 12,7 11,5
EV/EBITDA 10,2 9,1 8,1
Osinkotuotto-% 6,0% 6,8% 7,1%
Uusimmat ennusteet

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.