Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Tokmannin punainen rekka etenee vakaasti

Analyytikon kommentti 30.07.2021 8:49 Tokmanni
Yhtiö: Tokmanni Group
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 27.00 EUR
Kurssi: 24.66 EUR
Kurssi hetkellä: 30.7.2021 - 8:34

Tokmannin Q2-raportti oli hyvä. Liikevaihto ja kannattavuus ylittivät sekä meidän että konsensuksen odotukset ja yhtiö nosti raportissa vuoden 2021 ohjeistustaan. Odotukset olivat saattaneet karata tulosta edeltävinä viikkoina joiltain sijoittajilta kuitenkin turhan korkealla, sillä konsensusennusteet ylittäneestä raportista huolimatta osake reagoi raporttiin selvästi negatiivisesti (-7 %). Teimme vahvojen Q2-lukujen ja nostetun ohjeistuksen perusteella positiivisia muutoksia ennusteisiimme, joiden seurauksena nostamme tavoitehintamme 27,0 euroon aik. (25,0 euroa). Tokmannin osake on noussut toukokuun alussa julkistamamme seurannan aloitusraportin jälkeen noin 14 %, mikä on arviomme mukaan purkanut osakkeen pahimman aliarvostuksen. Tämän seurauksena päivitämme suosituksemme lisää-tasolle (aik. osta).

Q2 oli selvä parannus erittäin vahvasta vertailukaudesta

Tokmannin Q2-liikevaihto kasvoi 5 % 302 MEUR:oon, vaikka vastassa oli erittäin vahva vertailukausi, jonka aikana yhtiön liikevaihto kasvoi peräti 19 %. Kasvun taustalla oli parantunut hyllysaatavuus eikä yhtiö näin ollen joutunut vertailukaudesta poiketen myymään ”ei oota” myymälöissään. Myynti kehittyi erityisen hyvin puutarhan, kauneuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä pukeutumisen tuotteissa ja vertailukelpoisten myymälöiden keskiostos kasvoi 1,6 %. Katsauskaudella kuluttajakäyttäytyminen näytti normalisoitumisen merkkejä, mikä heijastuu asiakasmäärien kääntymisestä takaisin kasvuun. Oikaistu liikevoitto kasvoi 5 % ja oli 32,6 MEUR (EBIT 10,7 %). Tuloskasvun taustalla oli vertailukautta parempikatteinen myyntimix, kasvanut suora tuonti ja kasvanut omien tuotemerkkien osuus myynnistä. Kannattavuus sai lievää vastatuulta kasvaneista henkilöstökuluista kaupan alan työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden palkan korotusten ja koronan vuoksi annettujen TyEL-maksuihin annettujen alennusten poistuttua. Tokmannilla on Q3:lle mentäessä korkeat varastotasot myymälöissään, mikä rajoittaa globaalin logistiikkaketjun haasteisiin liittyviä riskejä.  

Vuoden 2021 ohjeistusta tarkistettiin ylöspäin sekä liikevaihdon että tuloksen osalta

Vuoden 2021 ohjeistusta tarkistettiin ylöspäin tuloksen yhteydessä. Tokmanni odottaa nyt liikevaihdon kasvavan ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan 105-115 MEUR (2020: 100 MEUR). Aiemmin yhtiö ohjeisti lievää liikevaihdon kasvua ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan edellisvuoden tasolla. Mielestämme aiempi ohjeistus oli yhtiön vahvaan alkuvuoteen ja markkinoilta tulleisiin positiivisiin uutisiin nähden konservatiivinen, minkä seurauksena ennusteemme olivat jo valmiiksi hieman edellisen ohjeistuksen yläpuolella. Nostimme kuitenkin päivitetyn ohjeistuksen johdosta vuoden 2021 liikevaihtoennustettamme 2 % tasolle 1144 MEUR (edellyttää ~7 % kasvua)  ja vertailukelpoista liikevoittoennustettamme 7 % tasolle 112 MEUR (EBIT 9,8 %). Nostimme vahvan Q2-suorituksen ja nostetun ohjeistuksen seurauksena lähivuosien 2022-2023 liikevaihtoennusteitamme 2-4 % ja liikevoittoennusteitamme 4-7 %. Tokmannilla on keväällä julkistetun uuden strategiakauden tavoitteena tehdä vuonna 2025 liikevaihtoa 1500 MEUR ja liikevoittoa 150 MEUR. Meidän päivitetyissä ennusteissamme 2025 liikevaihto on 1465 MEUR ja liikevoitto 145 MEUR. Liikevaihtotavoite on tarkoitus saavuttaa mm. kasvavan myymälämäärän avulla, tuomalla uusia tuotekategorioita valikoimiin, verkkokaupan ja kivijalan yhteistyöllä ja yritysmyynnin kasvulla. Liikevoiton kasvua yhtiö tavoittelee pääosin liikevaihdon kasvun kautta.

Osake tarjoaa edelleen houkuttelevan tuotto-odotuksen

Ennusteidemme mukaiset 2021 ja 2022 P/E-luvut ovat 18x ja 16x ja EV/EBITDA-kertoimet ovat 10x ja 9x. Arvostus on houkutteleva yhtiön vahva markkina-asema ja hyvät tuloskasvunäkymät huomioiden. Tokmannin tulospohjainen arvostus (P/E ja EV/EBITDA) on vuoden 2021 ennusteillamme 15-16 % verrokkiryhmän alapuolella ja vuoden 2022 ennusteillamme alennus on 15-24 %. Ennusteissamme Tokmannin osakekohtainen tulos kasvaa strategiakauden 2021-2025 aikana noin 8 % vuodessa, mikä yhdessä 4-5 %:n osinkotuoton kanssa tarjoilevat mielestämme houkuttelevan tuotto-odotuksen.

Käy kauppaa. (Tokmanni)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot
Thomas Westerholm

Thomas Westerholm

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 1 073,2 1 144,1 1 224,0
- kasvu-% 13,6% 6,6% 7,0%
Liikevoitto (EBIT) 99,0 113,1 121,3
- EBIT-% 9,2% 9,9% 9,9%
EPS (oik.) 1,23 1,38 1,51
Osinko 0,85 0,99 1,06
P/E (oik.) 13,2 17,9 16,3
EV/EBITDA 7,9 9,9 9,4
Osinkotuotto-% 5,2% 4,0% 4,3%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Tokmanni on vuonna 1989 perustettu halpatavaroihin keskittyvä vähittäiskauppayhtiö. Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Tokmannilla eri puolilla Suomea noin. 200 myymälää.