Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

UPM Q1: Osakkeista ei ole vielä syytä luopua

Analyytikon kommentti 24.04.2020 6:06 UPM
Yhtiö: UPM
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 26.00 EUR
Kurssi: 24.58 EURKurssi hetkellä: 24.4.2020 - 5:51

UPM:n Q1-tulos oli markkinaodotuksia parempi, mutta näkymät loppuvuoteen ovat epävarmat koronapandemian takia. Nostamme silti UPM:n tavoitehintamme 26,00 euroon (aik. 24,00 euroa) ja toistamme lisää-suosituksemme. Lyhyellä tähtäimellä osake ei ole tulospohjaisesti halpa, mutta hyvä 5 %:n osinkotuotto, omaisuuden kohtuullinen hinta ja suurinvestointien tuoma pitkän ajan tuloskasvu pitävät mielestämme osakkeen tuotto-odotuksen riittävänä.

Specialty Papersin ja Raflatacin ennätystulokset siivittivät yhtiön olosuhteisiin nähden hyviin numeroihin

UPM:n liikevaihto laski Q1:llä 15 % 2287 MEUR:oon, mikä oli linjassa oman ennusteemme kanssa ja alitti lievästi konsensuksen odotukset. Myyntiä rokottivat etenkin laskeneet hinnat. UPM:n oikaistu liikevoitto putosi vahvasta vertailukaudesta 25 % 279 MEUR:oon, mikä ylitti konsensuksen ja etenkin meidän ennusteet kirkkaasti. Divisioonista UPM:n siivitti olosuhteisiin nähden (Q1:lle osui mm. Suomen tehtaiden 2-4 viikon lakot) hyvään tulokseen etenkin huipputuloksen kulujen laskun ja hyvien volyymien ansiosta takoneet Specialty Papers ja Raflatac. Plywood selvisi lakoista odotuksiamme pienemmillä vaurioilla ja myös Energy teki hyvän tuloksen volatiilissa sähkömarkkinassa. Communication Papers ylsi ennusteisiimme ja kohtuullisiin numeroihin, vaikka volyymit putosivat ja hinnat laskivat. Sen sijaan UPM:n perinteisen tulosmoottorin Biorefiningin numerot olivat sellun alhaisen hinnan ja lakkojen takia heikot ja ennusteitamme heikommat. Alariveille yhtiö kirjasi noin 35 MEUR:n kertakulut uudelleenjärjestelyistä, kun taas verot ja rahoituskulut alittivat ennusteemme. Näin ollen yhtiön Q1:n 0,43 euron oikaistu EPS ylitti ennusteet lopulta varsin selvästi. Koronapandemialla ei sinänsä odotetusti ollut oleellista taloudellista vaikutusta yhtiöön vielä Q1:llä.

Loppuvuoteen mennään sumussa, tarkastimme ennusteitamme alaspäin

Maaliskuussa ohjeistuksensa perunut UPM ei antanut täysin odotusten mukaisesti uutta ohjeistusta Q1-raportissa, kun koronapandemia ja sen sotkema talous pitävät epävarmuuden erittäin korkealla. Leikkasimme raportin jälkeen UPM:n lähivuosien ennusteitamme oikaistun liikevoiton tasolla 3-8 %, sillä yleinen taloustilanne on heikentynyt maaliskuun alussa tekemämme edellisen päivityksen jälkeen ja myös toiveet talouden nopeasta elpymisestä ovat hiipuneet. Odotamme nyt UPM:n oikaistun liikevoiton putoavan tänä vuonna 32 % 957 MEUR:oon ja elpyvän vuosina 2021-2023 talouden mukana 1,1-1,2 miljardin haarukkaan eli selvästi vuosien 2018-2019 tasojen alapuolelle. Tuntuvaa tuloskasvupotentiaalia UPM:llä on 2020-luvun puolivälin tienoilla, kun houkuttelevan tuottopotentiaalin omaavat suurinvestoinnit Uruguayn sellutehtaaseen ja Saksan biojalostamoon on saatu valmiiksi ja ajettu ylös.

Tuotto-odotus puoltaa edelleen ajallisesti hajautettuja lisäostoja, vaikka lyhyen ajan arvostus ei olekaan halpa

UPM:n tulospohjainen arvostus on mielestämme lyhyellä tähtäimellä korkeahko, sillä ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2020 ja 2021 ovat 17x ja 14x ja vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat 10 ja 9x. Odotamme UPM:n tarjoavan sijoittajille vakaata 5 %:n osinkotuottoa, joka on UPM:n väkivahvan taseen ansiosta  tukevalla pohjalla. Myös yhtiön tasepohjainen P/B 1,3x on keskipitkän ajan mediaaninsa alapuolella ja pidämme kilpailukykynsä kvartaali toisensa perään osoittaneen yhtiön omaisuuden hintalappua kohtuullisena. Tämä kokonaiskuva ja investoinneissa piilevä pidemmän ajan potentiaali huomioiden osakkeen tuotto-odotus on mielestämme riittävä ajallisesti hajautettujen lisäostojen jatkamiseen yhtiössä, vaikka arvostus onkin viime aikoina noussut.

Käy kauppaa. (UPM)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa.

inderesTV

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 10 238,0 9 226,5 9 559,6
- kasvu-% -2,3% -9,9% 3,6%
Liikevoitto (EBIT) 1 344,0 921,4 1 174,2
- EBIT-% 13,1% 10,0% 12,3%
EPS (oik.) 2,08 1,40 1,71
Osinko 1,30 1,30 1,30
P/E (oik.) 14,9 17,5 14,4
EV/EBITDA 8,9 9,7 8,8
Osinkotuotto-% 4,2% 5,3% 5,3%
Uusimmat ennusteet