Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: UPM
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 24.00 EUR
Kurssi: 23.64 EURKurssi hetkellä: 22.4.2020 - 5:22

UPM julkistaa Q1-tuloksensa huomenna torstaina kello 9.30-10.00. UPM:llä oli Q1:llä vastassa kovat vertailuluvut, joiden tasolle yhtiöllä ei olisi ilman koronaakin heikentyneessä markkinassa ollut mitään asiaa. Kurssireaktion kannalta pääroolissa ovat luonnollisesti näkymät, joiden osalta konkretia saattaa jäädä vähiin, sillä yhtiö poisti vasta maaliskuun lopussa aiemman ohjeistuksensa. Emme tee näkemykseemme UPM:stä muutoksia ennen Q1-raporttia, sillä suhtaudumme yhtiön kilpailukykyyn positiivisesti, osake ei ole pitkällä tähtäimellä kallis (P/B 1,2x) ja mielestämme yhtiön hyvä 5 %:n osinkotuotto on tukevalla pohjalla nettovelattoman taseen ansiosta. Lyhyellä aikavälillä osake ei ole halpa (2020e: P/E 17x, EV/EBITDA 9x) ja ennusteriskit ovat synkkenevää markkinaa heijastelleen negatiivisia, joten suosittelemme sijoittajille malttia (ml. ajallinen hajautus) osakkeen suhteen.

Emme odota koronapandemian häirinneen UPM:ää oleellisesti vielä Q1:llä. Odotamme UPM:n liikevaihdon vajonneen Q1:llä hieman konsensusta ripeämpää 15 %:n vauhtia 2280 MEUR:oon. Liikevaihdon laskua ajaa myyntihintojen paine, kun taas volyymien ennustamme pysyneen melko vakaina painopaperivolyymien rakenteellista laskua lukuun ottamatta. UPM:n oikaistun liikevoiton arvioimme laskeneen Q1:llä vahvasta vertailukaudesta 42 % 219 MEUR:oon. Ennusteemme on konsensuksen alalaidalla. Divisioonatasolla matala sellun hinta ja Suomen tehtaiden lakot painavat tulosmoottori Biorefiningin numerot rajusti vertailulukujen alapuolelle. Communication Papersin arvioimme tehneen siedettävän mutta vertailukautta heikomman tuloksen Q1:llä, kun volyymien ja hintojen laskun rasitteet ylittävät alenevan kulutason vaikutuksen. Plywoodin tulos jäi luultavasti heikoksi Suomen lakkojen takia. Energyn ja Raflatacin arvioimme yltäneen kohtuullisissa markkinatilanteissa vertailulukujen tasolle, kun taas Specialty Papersin ennustamme parantaneen kulutason laskun ansiosta selvästi heikosta Q1’19:stä. Alariveillä emme arvioi UPM:n kirjanneen Q1:lle kertakuluja ja myös rahoituskulujen sekä verojen suhteen ennusteet ovat normalisoiduilla tasoillaan. Siten UPM:n Q1:n 0,31 euron EPS-ennusteemme on niin ikään konsensuksen alareunassa.  

UPM poisti maaliskuun lopussa kuluvan vuoden näkymänsä ja olisimme yllättyneitä, jos yhtiö kommentoisi koko vuotta konkreettisesti Q1-raportissa. Arviomme mukaan koronapandemia iskee myös UPM:ään voimalla Q2:lla emmekä olisi yllättyneitä, jos yhtiö odottaisi Q2:lta Q1:stä heikompaa tulosta. Loppuvuonna meidän ja markkinoiden odotuksissa on ollut tuloksen asteittainen elpyminen, mutta tähän liittyen epävarmuus on erittäin korkealla ja ennusteriskit taipuvat mielestämme selvästi negatiivisiksi lyhyellä tähtäimellä synkkenevää talouskuvaa heijastellen. Arviomme mukaan koronapandemia ja siitä seurannut talouskasvun sakkaus on iskenyt UPM:n ydinsegmenteistä etenkin graafisten paperien, puutuotteiden ja sähkön kysyntään ja hintoihin. Kustannuskilpailukykynsä kvartaali toisensa perään osoittaneen UPM:n suhteellisen aseman osalta olemme kuitenkin erittäin luottavaisia, mikä on pidemmän ajan potentiaalin ohella merkittävä syy positiivisen suosituksemme taustalla. 

Käy kauppaa. (UPM)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 10 238,0 9 286,0 9 676,8
- kasvu-% -2,3% -9,3% 4,2%
Liikevoitto (EBIT) 1 344,0 988,8 1 238,6
- EBIT-% 13,1% 10,6% 12,8%
EPS (oik.) 2,08 1,43 1,80
Osinko 1,30 1,30 1,30
P/E (oik.) 14,9 16,5 13,1
EV/EBITDA 8,9 8,9 8,1
Osinkotuotto-% 4,2% 5,5% 5,5%
Uusimmat ennusteet