Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: UPM
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 34.00 EUR
Kurssi: 32.67 EUR
Kurssi hetkellä: 19.7.2021 - 7:11

UPM julkistaa Q2-tuloksensa torstaina kello 9:30 - 10:00. UPM:llä oli Q2:lla vastassa heikot vertailuluvut, jotka yhtiö ylittää selvästi monelta osin tuntuvasti viime aikoina parantuneiden markkinoiden siivittämänä. Ohjeistuksensa koko vuoden tuloskasvusta UPM toistaa. Emme tee näkemykseemme UPM:stä muutoksia ennen Q2-raporttia, sillä suhtaudumme yhtiön kilpailukykyyn positiivisesti, yhtiöllä on putkessa houkuttelevan tuottoprofiilin isoja investointeja ja mielestämme yhtiön hyvä 4 %:n osinkotuotto on tukevalla pohjalla vahvan taseen ansiosta. Lyhyellä aikavälillä UPM:n osake ei ole halpa (2021e: P/E 19x, EV/EBITDA 12x), joten suosittelemme sijoittajille edelleen ajallista hajautusta osakkeen suhteen.

Odotamme UPM:n liikevaihdon kohonneen heikosta vertailutasosta 10 % 2291 MEUR:oon Q2:lla, mikä ylittää konsensuksen. Kasvua tukevat arviomme mukaan sekä volyymit että hinnat useimmissa liiketoiminnoissa. UPM:n oikaistun liikevoiton arvioimme kääntyneen 7 kvartaalin mollivoittoisen kehityksen jälkeen Q2:lla vaisusta vertailuluvusta 39 %:n kasvuun ja yltäneen 282 MEUR:oon. Ennusteemme on konsensuksen tasolla. Divisioonatasolla yhtiön perinteisen moottorin Biorefiningin pysyy sellun hinnan nousun ansiosta räväkässä nousussa ja yltää myös absoluuttisesti vahvalle tasolle, vaikka kvartaalille osui Uruguayn sellutehtaan huolto. Odotamme tuloskasvua sähkö- ja puutuotemarkkinoiden hyvien markkinatilanteiden ansiosta myös Energyltä ja Plywoodilta. Communications Papersin tuloksen odotamme jääneen laskeneiden hintojen ja kuitukulujen nousun takia noin tappiollisen vertailuluvun tasolle. Specialty Papersin ja Raflatacin tulosten arvioimme sen sijaan heikentyneen korkeasta vertailutasosta lähinnä raaka-ainekulujen nousun takia, vaikka luotamme hintojen korotusten pitäneen yksiköiden marginaalit melko hyvillä tasoilla. Alariveillä ennusteissamme ei ole kertakuluja ja myös rahoituskulujen sekä veroasteen ennusteemme ovat normaaleilla tasoillaan. Siten UPM:n Q2:n 0,41 euron EPS-ennusteemme on konsensusennusteen tasolla ja ylittää vertailuluvun selvästi. Kassavirran osalta raportti on tuskin erityisen vahva, sillä käyttöpääomaa kasvattavat hyödykehintojen nousu ja normaalit kausitekijät.

UPM antoi kevään positiivisessa tulosvaroituksessa kuluvalle vuodelle ohjeistuksen, jonka mukaan yhtiön oikaistu liikevoitto nousee tänä vuonna viime vuodesta (2020: oik. EBIT 948 MEUR). Matalahkon vertailuluvun ja tämänhetkisten konsensusodotusten tason takia ohjeistus ei juuri sijoittajille informaatioarvoa tarjoa ja pidämme mahdollisena, että yhtiö täsmentää odottavansa oikaistun liikevoiton nousua koko vuoden lisäksi myös H2:lta. Markkinatilanteen osalta arvioimme yhtiön kommentoivan maailmantalouden kasvun tukevan useiden tuoteryhmien kysyntää ja toisaalta nostavan kulutasoa. Mielenkiinto kohdistuu myös etenkin yhtiön kommentteihin paperien hinnoista, jotka ovat painuneet Euroopassa hyvin alas ja ajaneet yhdessä kuitukulujen nousun ja vaisun kysynnän kanssa UPM:ää heikommat pelurit suuriin marginaaliongelmiin. Pidämme mahdollisena, että tuottajat saavat osan alkuvuodesta menetetyistä hinnoista takaisin H2:lla kapasiteetin leikkausten ansiosta ja tämä voisi luoda nousupainetta konsensusennusteisiin. Sellumarkkinaa emme usko yhtiön juuri kommentoivan, mutta H2:lle päästään toki lähtemään hyvällä sellun hintatasolla. Uruguayn ja Saksan investointiprojektien arvioimme edelleen aikatauluissaan toistaiseksi, mutta maailmalla jylläävä koronapandemia pitää projektiaikataulujen osalta riskit negatiivisina. 

 

Käy kauppaa. (UPM)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 8 580,0 9 126,9 9 522,7
- kasvu-% -16,2% 6,4% 4,3%
Liikevoitto (EBIT) 761,0 1 172,1 1 181,0
- EBIT-% 8,9% 12,8% 12,4%
EPS (oik.) 1,37 1,70 1,70
Osinko 1,30 1,30 1,30
P/E (oik.) 22,3 19,2 19,2
EV/EBITDA 12,7 11,6 11,0
Osinkotuotto-% 4,3% 4,0% 4,0%
Uusimmat ennusteet

UPM on vuonna 1996 perustettu suomalainen bio- ja metsäteollisusyhtiö. UPM:n koostuu seuraavista liiketoiminta-alueista: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA) ja UPM Plywood. Yhtiöllä on toimintaa 45 maassa ja tuotantolaitoksia 13 maassa. Yhtiö on allekirjoittanut YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen