Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Valmet
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 23.00 EUR
Kurssi: 21.29 EUR
Kurssi hetkellä: 20.11.2020 - 5:55

Valmet järjesti eilen virtuaalisen sijoittajatapaamisen, jossa keskityttiin etenkin yhtiön Sellu&Energia-liiketoiminnan esittelyyn. Esitysten tallenne on katsottavissa täältä. Emme tehneet päivän takia muutoksia Valmetin ennusteisiimme tai näkemykseemme osakkeesta. Päähuomiomme esityksistä olivat seuraavat.

Viime vuosina juoksuaan parantanut Sellu- ja Energia koostuu laiteprojektitoimituksista

Valmetin liikevaihdosta vajaan kolmanneksen kattava Sellu ja Energia -liiketoiminta sisältää yhtiön laiteprojektitoimitukset sellutehtaille, biomassapohjaisen lämmön ja sähkön tuotantoon ja tietyille ympäristöteknologian sektoreille (esim. rikkipesurit ja savukaasujen puhdistimet). Yhtiön näiden segmenttien globaaleille asiakkaille kokonaistarjonnan täydentävät lisäksi Valmetin Palvelut- ja Automaatio –liiketoiminnat ja arviomme mukaan markkinoiden kattavin kokonaistarjonta kuuluukin Valmetin vahvuuksiin. Sellu- ja Energia -liiketoiminnalla on arviomme mukaan takana varsin hyvät vuodet, sillä vuosina 2018 ja 2019 yksikkö kirjasi yli miljardin euron tilauskertymät ja 12 kuukauden taaksepäin katsova liikevaihto kiri Q3:n lopussa samalle tasolle.

Kannattavuuttaan Valmet ei liiketoiminta-alueiden tasolla kommentoi, mutta uskomme, että Valmetin pörssihistorian ensi vuosina Sellu- ja Energia kärsi sekä liian jäykästä kulurakenteesta, projektiongelmista että myös vaisuhkosta kysynnästä. Kahteen ensimmäiseen tekijään kohdistuneiden korjaustoimien ja markkinoiden elpymisen takia uskomme Sellu- ja Energia –liiketoiminnan parantaneen viime vuonna kannattavuuttaan reippaasti, mutta liiketoiminnan luonteen (suuria laiteprojekteja ja paljon alihankintaa) takia yksikön kannattavuus on luultavasti rakenteellisesti Valmetin keskimääräistä tasoa alempi. Terveen tilauskannan lisäksi yksikön näkymät ovat mielestämme hyvät ja varsinkin sellupuolella investointihankkeita tuntuu olevan koronasta huolimatta kohtuullisesti liikkeellä ja myös etenevä energiamurros luo yksikölle mahdollisuuksia. Näin ollen uskomme Sellu- ja Energia -liiketoiminnan pystyvän myös lähivuosina hyviin tuloksiin, mutta liiketoiminnan syklisen luonteen takia vuositason vaihtelun väistäminen on mahdotonta.

Energia operoi voimalaitosten nichessä

Pitkässä juoksussa Energia on kattanut noin 40 % koko yksikön volyymistä, mutta vuositasolla vaihteluväli voi olla suurikin. Energian päämarkkina-alue on Eurooppa, mutta myös Aasian rooli portfoliossa on ollut merkittävä ja iso osa Energian kasvupotentiaalista on Aasiassa. Valmetin mukaan energiamarkkinoiden kaksi keskeistä trendiä ovat resurssitehokkuus ja ympäristöystävällisyys. Ympäristöystävällisyyden taustalla on etenkin kiristyvä päästölainsäädäntö ja tiukentuva sääntely sekä tavoite luopua hiilen käytöstä, kun taas resurssitehokkuuteen asiakkaita ajaa etenkin kilpailukyvyn hakeminen ja kierrätys. Mielestämme Valmetin ensisijaisesti biomassapohjainen kattilateknologia on energiamarkkinoiden isossa kuvassa niche-sektori kohtuuhintaisen polttoaineen rajallisen saatavuuden takia. Tämän nichen sisällä Valmetilla on mielestämme kuitenkin kilpailukykyiseltä vaikuttava kokonaistarjoama, mutta merkittävään kasvuun emme usko tämän nichen kuitenkaan räjähtävän, vaikka energiamarkkinoilla onkin edessä uusiutuvia energialähteitä puoltava murros.

Sellu on globaalisti johtavassa asemassa hitaasti kasvavalla markkinalla

Sellu on yksikön tyypillisesti suurempi liiketoimintalinja noin 60 %:n osuudella. Sellun kysyntä kasvaa etenkin Aasian ja pehmopaperi- sekä kartonkisegmenttien ansiosta hidasta 1-2 %:n vuosivauhtia, minkä lisäksi Sellulle jossain määrin kysyntää luo etenkin pitkäkuitupuolella varsin ikääntyneiden tehtaiden korvaaminen. Kysynnän kasvun täyttämiseksi ja tuotannon ylläpitämiseksi maailmaan tarvitaan joka vuosi 1-2 uutta suurta sellutehdasta (uuden tehtaan laitteiden arvo on useampi sata miljoonaa euroa). Varsinaisten sellutehtaiden tarjoaman houkuttelevuuden ratkaisee laitteistojen kustannus- ja tuotantotehokkuus, ympäristötehokkuus ja turvallisuus sekä tuotteilla erottautuminen. Arviomme mukaan Valmet kilpailee sellulaitteissa isossa kuvassa jokseenkin tasapäisesti itävaltalaisen Andritzin kanssa ja nämä kaksi yhtiöitä ovatkin ainoita, jotka pystyvät toimittamaan kokonaisen sellutehtaan kaikki osastot. Lisäksi Sellulla on mahdollisuuksia uusissa sellun tuotannon sivuvirroista syntyvissä tuotesuunnissa, joita varten tarvitaan rikkihappotehtaita, biomassan kaasuttimia, ligniinin talteenottimia ja sokerien erottajia.

Näihin tulevaisuuden sellutehtaan täydentäviin laitteisiin Valmetilla on teknisesti toimivia ja asiakkailla tuotannossa olevia laitteita, mutta näiden laitteiden vuositason tilaukset mitataan vielä silti vain joissakin kymmenissä miljoonissa euroissa. Näiden tuoteryhmien todellinen läpilyönti vaatisikin mielestämme etenkin Valmetin asiakkaiden etenemistä uusien tuotteiden kehittämisessä ja kaupallistamisessa. Mahdollisuus näillä osa-alueilla on mielestämme kuitenkin selkeä, sillä potentiaalisia asiakkaita tämäntyyppisille täydentäville laitteille ovat ainakin periaatteessa lähes kaikki maailman sellutehtaat.

Teolliseen internetiin on investoitu, mutta potentiaali ja osin myös ansaintamallit ovat vielä auki

Sellutehtaista ja voimalaitoksista on mahdollista saada jatkuvien online-mittausten takia valtava määrä dataa, jota teollisen internetin eri sovelluksilla voidaan käyttää sekä liikevaihdon maksimointiin että kulujen minimointiin. Näissä onnistuminen vaikuttaisi luonnollisesti suoraan tuotantolaitoksen kannattavuuteen. Kannattavuuden parantaminen taas antaisi Valmetille kilpailukykyä asiakkaidensa suuntaan ja siten myös Valmet investoi merkittävästi teollisen internetin sovellusten kehittämiseen.

Keskeisiä osa-alueita teollisen internetin osalta ovat ennakoiva huolto, itsenäiset tehtaat, tuotantokoneiston hallinta ja konsernitason läpinäkyvyyden luominen tuotantoyksiköiden suoriutumiseen. Arviomme mukaan teollisen internetin luomien mahdollisuuksien osalta on toistaiseksi vasta raapaistu pintaa, mutta toisaalta Valmetin teollisen internetin ympärille aikaan saama ansaintamalli on meille vielä etenkin kahden jälkimmäisen osa-alueen osalta epäselvä. Uskomme myös, että Valmetin laitteet, automaation ja palvelut yhdistävä tarjonta ja kilpailukykyiset resurssit mahdollistavat toimialan kärkijoukoissa kulkemisen teollisen internetin osalta.

Käy kauppaa. (Valmet)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 3 547,0 3 648,2 3 706,1
- kasvu-% 6,7% 2,9% 1,6%
Liikevoitto (EBIT) 281,0 298,6 338,9
- EBIT-% 7,9% 8,2% 9,1%
EPS (oik.) 1,39 1,48 1,62
Osinko 0,80 0,85 0,90
P/E (oik.) 15,4 14,4 13,1
EV/EBITDA 8,2 8,7 7,6
Osinkotuotto-% 3,7% 4,0% 4,2%
Uusimmat ennusteet

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.