Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Fortum Q1'20: Vahva aloitus haastavaan vuoteen

Fortum aloitti haastavan vuoden vahvasti. Yhtiön kokoluokka ja olemus hyppää uudelle asteelle Uniperin myötä. Toimitusjohtaja Pekka Lundmark kommentoi Vernerin haastattelussa Uniperia, alhaisen sähkönhinnan vaikutusta Fortumiin sekä miten yhtiö puolustaa luottoluokitustaan?

00:11 Mitä Fortumin ensimmäisen kvartaalin lukujen takana oli, tiivistettynä.
01:34 Pohjoismaissa sähkön hinta on pohjalukemissa: mitkä ovat tärkeimmät syyt tälle, ja miten pitkään tilanne voi jatkua? 
04:30 Loppuvuodeksi 2020 teillä on suojattuna noin 85 % hintaan 33 euroa/MWh ja vuodeksi 2021 noin 50 % hintaan 34 euroa/MWh. Miten paljon Fortum ottaa näkemystä sähkön hinnan suojauksissaan, eli nostetaanko tasoja mekaanisesti ajan kuluessa, vai käytetäänkö paljon harkintaa?
05:28 Uniperin myötä Keski-Euroopasta on tullut Fortumille suuri markkina: miten sähkömarkkinoiden dynamiikka poikkeaa siellä Pohjoismaista?
06:50 Millä alueilla Fortumilla ja Uniperilla on synergioita, ja miten nämä voitaisiin saada esille yhtiöiden ollessa kuitenkin erillisiä?
07:52 Voitteko vääntää rautalangasta, mikä Uniperin Global Commodities-segmentti on? Mitä tekee, miten ansaitsee, miten riskinen?
10:10 Jotkut sijoittajat ovat olleet huolissaan Uniperin hiilivoimaloista ja hiilen alasajosta Euroopassa / Saksassa. Tulisiko tästä Uniperille / Fortumille kallis lasku?
11:55 Miltä näyttää yleisellä tasolla Fortumin ja Uniperin yhteinen tase?
12:46 Luottoluokittajat ovat vahvistaneet Fortumin pitkäaikaiseksi luottoluokitukseksi tason BBB, mutta negatiivisin näkymin. Samalla nykyinen osinkotaso vie noin miljardin kassasta vuodessa. Miten puolustatte teidän luottoluokitusta ja osinkoa samaan aikaan (ottaen huomioon vielä yllä hiilen alasajo, energian hinnat jne.)

Seuraa Fortumia https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/fortum

Käy kauppaa. (Fortum)

Edistämme asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Meidän tehtävämme on vauhdittaa muutosta uudistamalla energiajärjestelmää, parantamalla resurssitehokkuutta ja tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja. Näin tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.

Fortumin ydinosaamista on hiilidioksidipäästötön sähköntuotanto ja vankka asiantuntemus voimalaitosten käytössä. Lisäksi yhtiö on sähkömarkkinoiden, sähkökaupan ja sähkön ja lämmön yhteistuotannon asiantuntia. Tälle perustalle rakennamme tulevaisuutemme.