Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Fortum Q3’20: Hyvät suojaustasot lähivuosille

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo kommentoi Vernerin haastattelussa Q3-tulosta kansankielisesti, lähivuosien suojaustasoja sekä geopoliittisia riskejä. Kysymykset kellotettuna alla.

Seuraa Fortumia https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/fortum

00:00 Q3-tulos rautalangasta vääntäen
02:16 Investointien viilaus
02:30 Muutama kysymys suojauksista. Miltä suojaustasot näyttävä vuodelle 2022? Voisitko kommentoida, miten suojaukset fortumilla toimivat ylipäätään?
04:11 Mistä hintaero Pohjoismaiden ja Saksan välillä johtuu?
05:50 Uskotteko, että Bidenin (todennäköisellä) nousulla presidentiksi on oleellisia vaikutuksia energiasektorin murrokseen Euroopassa?
06:26 Monia sijoittajia huolestuttaa Nord Stream 2 -hankkeen, missä Uniper on mukana riskit sekä muutenkin Fortumin Venäjä-riskit. Mitä kommentoisit näihin huoliin?
08:08 Olette kertoneet Fortumin ja Uniperin yhdistetyn strategian sisältävän kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet: Miten yhtiöiden Venäjän liiketoiminnat sopivat tähän kuvaan? Sieltä ne tuprut tulee, minkälaisia mahdollisuuksia siellä on päästöjen vähentämiseen?

Käy kauppaa. (Fortum)

Edistämme asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Meidän tehtävämme on vauhdittaa muutosta uudistamalla energiajärjestelmää, parantamalla resurssitehokkuutta ja tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja. Näin tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.

Fortumin ydinosaamista on hiilidioksidipäästötön sähköntuotanto ja vankka asiantuntemus voimalaitosten käytössä. Lisäksi yhtiö on sähkömarkkinoiden, sähkökaupan ja sähkön ja lämmön yhteistuotannon asiantuntia. Tälle perustalle rakennamme tulevaisuutemme.