Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Fortumin halpa osake ei ole vailla riskejä

Fortumin osakkeesta on tullut oikea sijoittajien suosikki koronakriisin myötä. Analyytikko Juha Kinnunen käy videolla läpi, miksi uskomme Fortumin olevan hyvä sijoituskohde. Halpa osake ei ole kuitenkaan vailla riskejä: yhtiöllä on paljon velkaa, matala sähkön hinta voi porautua tulokseen lopulta ja sijoittajille monimutkainen kokonaisuus on uusi sekä vaikea ymmärtää.

Tuore yhtiöraportti Premium-jäsenille https://www.inderes.fi/fi/kokonaisuus-kaantyy-positiiviselle-puolelle

Seuraa Fortumia https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/fortum

00:18 Q1 -tuloksen tärkeimmät nostot
01:15 Mitkä on tärkeimpiä seikkoja mitä sijoittajan kannattaisi ymmärtää Uniperin oston myötä liikevaihdon koostumuksen ja taseen osalta?
03:40 Miksi olet osta-puolella?
05:20 Riskit: velkamassan sulattelu
08:05 Riski liittyen matalaan sähkön hintaan
09:50 Riskit liittyen kasvaneeseen monimutkaisuuteen

Käy kauppaa. (Fortum)

Edistämme asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Meidän tehtävämme on vauhdittaa muutosta uudistamalla energiajärjestelmää, parantamalla resurssitehokkuutta ja tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja. Näin tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.

Fortumin ydinosaamista on hiilidioksidipäästötön sähköntuotanto ja vankka asiantuntemus voimalaitosten käytössä. Lisäksi yhtiö on sähkömarkkinoiden, sähkökaupan ja sähkön ja lämmön yhteistuotannon asiantuntia. Tälle perustalle rakennamme tulevaisuutemme.