Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Norrhydro: Pohjoismaista kansainvälisille markkinoille

Hydrauliikkasylintereitä kehittävän ja valmistavan Norrhydron teknologia on merkittävän kasvun kynnyksellä. Analyytikko Erkki Vesola avaa NorrDigi-teknologiaa ja Norrhydroa sijoituskohteena.

Sijoitustutkimus Norrhydrosta: https://www.inderes.fi/fi/kasvuloikan-kynnyksella

Norrhydron yhtiöesittely inderesTV:ssä: https://www.inderes.fi/fi/videot/norrhydro-yhtioesittely-15112021-klo-1800

Norrhydron toimitusjohtajan haastattelu inderesTV:ssä: https://www.inderes.fi/fi/videot/norrhydro-harkitsee-listautumista

-Videon aiheet-
00:00 Aloitus
00:18 Norrhydro lyhyesti
03:38 NorrDigi-teknologia ja sen merkitys
04:45 Volvo-yhteistyö
06:09 NorrDigin kaupallistaminen
07:46 Kasvu- ja kannattavuustavoitteet
09:13 Uhat ja riskit
10:32 Arvonmääritys

Norrhydro on suomalainen liikkeenohjauksen edelläkävijä ja yksi Pohjoismaiden johtavista energiatehokkaiden hydraulisylinterien tarjoajista. Kehittämme ja valmistamme innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä hydrauliikkaratkaisuja muun muassa metsäkone-, materiaalinkäsittely-, kaivos-, maanrakennus- ja meriteollisuuden tarpeisiin. Norrhydron tekoälyä ja digitaalisuutta yhdistävä Norrdigi®-liikkeenohjausjärjestelmä edustaa edistyksellistä ja globaaleilla markkinoilla ainutlaatuista teknologiaa, joka vähentää päästöjä.