Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Orion Q3’2020: Myös epäorgaaninen kasvu on vaihtoehto

Orionin vuosi on soinut duurissa kolmen posarin säestämänä. Uuden, eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun Nubeqan myynti on lähtenyt käyntiin odotuksien mukaisesti, mutta yksi kasvun tukipilareista eli ALS-tutkimus ei saavuttanut asetettuja tavoitteita. Orion kartoittaa myös epäorgaanisia vaihtoehtoja kasvulle.

Orionin avainluvut, raportit ja ennusteet löytyvät täältä https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/orion

00:00 Intro
00:13 Mitä tekijöitä oli hyvän tammi-syyskuun kehityksen takana, ja toisaalta mikä selitti vertailukauteen nähden lukujen surkastumista kolmannella kvartaalilla?
01:45 Mitä tekijöitä on kolmen posarin takana tänä vuonna?
03:03 Onko toimintaympäristön parantuminen Orionille pysyvänlaatuista, vaiko pelkästään poikkeusajoista johtuvaa ja ohi menevää?
04:17 Nubeqan myynnin kehitys ja tulevaisuuden kasvupanostukset Nubeqassa?
05:40 Onko COVID-19 toisella aallolla ollut vaikutusta Orioniin?
06:48 ALS-tutkimus ei saavuttanut asetettuja tavoitteita. Miten tämä vaikuttaa Orionin suunnitelmiin tai kasvutavoitteisiin?
08:05 Epäorgaaninen laajentuminen?
09:00 Tutkimus ja tuotekehityksen uudelleenorganisointi sekä yt-neuvottelut: miten tekeminen muuttuu jatkossa?
10:10 Mitä kasvupanostuksia sijoittajan kannattaa lähivuosina seurata?

Käy kauppaa. (Orion)

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet, suomalaisen tautiperimän harvinaissairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä.