Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Panostaja Q2'20: Olosuhteisiin nähden hyvä suoritus

Panostajan toimitusjohtaja Tapio Tommila kertoo alkuvuoden kuulumiset. Toisella kvartaalilla kuluja saatiin laskettua ja päästiin olosuhteisiin nähden hyvään suoritukseen.

Pahoittelut pienestä hitaudesta Juhan videokuvassa. :)

00:15 Alkuvuoden pääkohdat
02:28 Koronan vaikutukset ja niihin reagointi
04:15 Kulurakenne
05:25 Grano
07:40 CoreHW
10:08 Oscar Software
12:50 Markkinatilanne
13:52 Yritysostomarkkina
14:57 Koronan operatiiviset vaikutukset Q2 vs. Q3
16:05 Kassatilanne
17:28 Omien osakkeiden ostot ja osingot
18:36 Mietteitä CEO-kaudesta

Panostaja https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/panostaja

Käy kauppaa. (Panostaja)

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on kahdeksan enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2019 konsernin liikevaihto oli 190 miljoonaa euroa.