Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Scanfil on toimialansa kärkeä

Scanfil on sopimuselektroniikka-alan terävintä kärkeä. Scanfilin kannattavuustaso on ollut viime vuosina yhtiölle keskeisen kilpailukentän huippua, mikä kertoo väkevistä kilpailueduista. Analyytikko Antti Viljakainen avaa Scanfilia sijoituskohteena videolla.

Videon aiheet kellotettuna:
00:10 Millainen yhtiö Scanfil on yksinkertaistettuna?
01:50 Mitkä asiat korostuvat sopimuselektroniikan toimialalla?
03:10 Mitä kilpailuetuja Scanfililla on?
04:30 Keskeisimmät tekijät tuloskasvun taustalla?
06:30 Muuttaako koronaviruskriisi yritysten ulkoistamisasteita?
08:30 Keskeiset riskit Scanfilin liiketoiminnassa
10:30 Osakkeen arvostus

Laajan raportin Scanfilista voit lukea vapaasti täältä: https://www.inderes.fi/fi/luotamme-yhtion-haponkestavyyteen.

Käy kauppaa. (Scanfil)

Scanfil on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja. Scanfilin pyrkimys omavaraisuuteen ohjaa vahvasti yhtiön toimintaa ja luo edellytykset asetetulle kannattavan kasvun tavoitteelle. Yhtiöllä on koko toimintansa ajan ollut vahva tuloksenteon kulttuuri, minkä ansiosta Scanfil on vakavarainen ja taloudellisesti luotettava kumppani asiakkailleen, toimittajilleen, omistajilleen ja henkilöstölleen.