Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Titanium Kasvuosinko sijoittaa laadukkaiden, kansainvälisten, kasvavaa osinkoa maksavien yhtiöiden osakkeisiin. Valinnan perusteena käytetään yhtiöiden pitkän aikavälin kasvua, hyvää kannattavuutta ja maltillista velkamäärää.

Käy kauppaa. (Titanium)

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.