Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Titanium on sijoituskohteena osinko-osake

Varainhoitotalo Titanium profiloituu osinko-osakkeeksi. Seuraava askel yhtiön pörssitaipaleessa on laajentaa tuoteportfoliota pois yhdestä hoivarahastosta josta yhtiön tuotot ovat pääosin riippuvaisia. Laaja raportti Titaniumista on luettavissa vapaasti täällä https://www.inderes.fi/fi/hyvaa-hoivaa-edelleen-tarjolla

00:20 Mitä Titanium tekee?
00:53 Miten Titanium eroaa kilpailijoistaan?
02:58 Titaniumin riskit, mitä fiksun sijoittajan pitäisi miettiä
05:50 Laajentuminen uusiin tuotteisiin
09:20 Kuinka kestävä noin 9 % osinkotuotto on?

Seuraa Titaniumia täältä https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/titanium

Aiempi Titanium-video löytyy täältä https://www.inderes.fi/fi/videot/titaniumin-melkein-10-osinkotuotto-ei-vailla-riskeja

inderesPodi jakso 45: Sijoituspalveluyhtiöt sijoituskohteena https://www.inderes.fi/fi/videot/inderespodi-jakso-45-sijoituspalveluyht...

Käy kauppaa. (Titanium)

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.