UB:lla edellytykset tuloskasvuun, mutta sen eteen tulee tehdä töitä

United Bankersin alkuvuosi on mennyt odotuksiemme mukaan. Jotta ennustamamme tuloskasvu realisoituu, tulee UB:n uusmyynnin jatkua hyvänä, markkinatilanteen tulee säilyä kohtuullisena ja kulutehokkuuden parantua.

Markkinatilanne on tällä hetkellä kaksijakoinen: pääomamarkkina on elpynyt vuoden 2018 lopun kuopasta, mutta sijoittajat ovat varovaisia, ja markkinan yleinen epävarmuus on tarttunut sijoittajiin.

00:24 Sijoituspalveluyhtiöiden markkinatilanne
02:40 SPL-yrityskaupan synergiat
04:14 Onko yhtiö ostokohde vai ostaja?
05:51 Mitä pitää tapahtua, jotta ennustamasi tulosparannus realisoituu?
07:43 Osingot
09:03 Saulin näkemys UB:sta

Lue yhtiöraportti (Premium-jäsenille) täältä: https://www.inderes.fi/fi/alkuvuosi-sujunut-odotetun-hyvin
Seuraa yhtiötä täältä: https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/united-bankers

Käy kauppaa. (United Bankers)

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankersin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen.