Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Viafin sijoituskohteena

Analyytikko Olli Koponen haastattelee Viafinin toimitusjohtaja Mika Riekkolaa yleisesti yhtiöstä sijoituskohteena. Aihealueet kellotettuna alla.

Viafin-analyysit löytyvät täältä https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/viafin-service

00:00 Intro
00:30 Viafin Service yhtiönä
02:50 Viafinin asema markkinalla
05:02 Konsernirakenne
07:30 Strategia ja tavoitteet
10:10 Viafinin kasvu ja kannattavuus
13:20 Ensimmäinen vuosipuolisko 2020
17:30 Viafin Service sijoituskohteena

Käy kauppaa. (Viafin Service)

Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon sekä putkistojen, laitteistojen ja kaasujärjestelmien huoltoon sekä näiden asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Servicen laajaan palveluvalikoimaan kuuluvat myös LNG- ja biokaasujärjestelmien, kaasuverkkojen sekä kaasutankkausasemien kunnossapitopalvelut ja järjestelmätoimitukset. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita merkittäviä sellu-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä.