Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Inderes sijoituskoulu: 5 sijoittajien tunnuslukua

Yleisöpyynnöstä tässä Inderes Sijoituskoulun tekstissä käydään läpi viisi sijoittajien tunnuslukua, jotka löytyvät myös Inderes osakevertailussa osiossa Tunnusluvut. Miten lasketaan omavaraisuusaste, gearing%, ROE, ROI ja Ebit%? 

 

Miten lasketaan omavaraisuusaste?

Yrityksen omavaraisuusaste kuvaa, kuinka vakaalla pohjalla yrityksen talous on ja kuinka suuri osa taseesta kuuluu omistajille. Tunnusluku lasketaan 

Oma pääoma / (taseen loppusumma –saadut ennakot). 

Esimerkiksi vuoden 2016 tilinpäätöksessä hissiteknologiayhtiö KONE:ella oma pääoma (lyhyesti varat miinus kaikki vastuut)  oli 2,976 miljardia euroa, koko taseen loppusumma 7,951 miljardia euroa ja saadut ennakkomaksut 1,977 miljardia euroa, eli asiakkaat maksavat etukäteen tilauksista KONE:elle. Täten omavaraisuusaste oli vuoden 2016 lopussa 2,976 / (7,951–1,977) = 46,8%. Läheskään kaikilla yhtiöillä ei merkittäviä ennakkomaksuja ole, joten tunnusluku on yleensä suoraviivaisesti laskettavissa omapääoma / taseen loppusumma. 

Ei ole yksiselitteistä vastausta siihen, mikä omavaraisuusaste on hyvä tai huono. Lähtökohtaisesti nyrkkisääntönä yli 40 % on hyvä omavaraisuusaste eikä yhtiö ainakaan heti huomenna ole kaatumassa ja alle 30 % on huono. 

Osakevertailussa voi nähdä, että kirjoitushetkellä Inderesin seuraamien yhtiöiden omavaraisuusasteet (ennustetut 2017 luvut) ovat alimmillaan 16 % Eforen tapauksessa ja korkein Bittiumilla jolla omavaraisuusaste on peräti 85 %. Omavaraisuusaste ei kuitenkaan kerro mitään esimerkiksi takaisinmaksettavien korollisten velkojen määrästä. 

 

Miten lasketaan Gearing %? 

Gearing % kuvaa yrityksen velkaantumisastetta eli velkojen suhdetta omaan pääomaan. Tunnusluku lasketaan

Korolliset nettovelat / oma pääoma. 

Nettovelka saadaan vähentämällä pitkistä ja lyhyistä korollisista lainoista kassavarat, pankkisaamiset sekä arvopaperit. Esimerkiksi taas KONE:en tapauksessa yhtiön ilmoittamat nettovelat olivat vuoden 2016 tilinpäätöksessä –1,688 miljardia euroa (huom. miinus, KONE on nettovelaton yhtiö) joten –1,688 / 2,796 (oma pääoma) = –60,4 %. 

Gearing % on kätevä tunnusluku, kun halutaan tietää, paljonko korollisia velkoja on suhteessa omaan pääomaan. 

Taas raakana nyrkkisääntönä voi sanoa, että negatiivinen gearing kertoo vahvasta taloudellisesta asemasta ja yli 100 % gearing kertoo, että yrityksellä on enemmän velkoja kuin omaa pääomaa. Esimerkiksi Inderesin osakevertailussa kirjoitushetkellä (ennustetut vuoden 2017 luvut) vaikeuksissa kamppailevan Tecnotreen gearing on 245 % ja vastaavasti vasta listautuneen ja vahvataseisen Fondian –110 %. 

 

Miten lasketaan ROE %?

ROE, eli oman pääoman tuotto, kuvaa kuinka paljon yhtiö saa liiketoiminnastaan tuottoa omalle pääomalleen. Oman pääoman tuotto lasketaan

Nettotulos / Oma pääoma. 

Jälleen KONE:en tapauksessa luku olisi vuoden 2016 nettotulos 1,023 miljardia euroa / 2,796 miljardia euroa (oma pääoma) = 36,6 %. Yleensä laskelmassa käytetään oman pääoman keskiarvoa vuoden ajalta, jolloin raportoitu lukema vuodelta 2016 oli 38,1 %.  

Inderesin Osakevertailussa korkein ROE löytyy kirjoitushetkellä Revenio Groupilta (2017e 45 %) ja matalin positiivinen ROE Stockmannilta (2017e 1 %). Laatuyhtiön merkkinä voi pitää pitkässä juoksussa yli 15 % tuottoa omalle pääomalle.

ROE ei ole siinä mielessä täydellinen mittari, että velkavivutetut yritykset voivat näyttää hetkellisesti tuottavan korkeaa ROE:ta, vaikka tosiasiassa taustalla on oman pääoman pienuus. Siksi mittaria on hyvä katsoa pidemmällä, useamman vuoden aikavälillä ja katsoa samalla esimerkiksi gearingia. 

 

Miten lasketaan ROI %? 

ROI tarkoittaa sijoitetun pääoman tuottoa ja on ROE:n ohella hyödyllinen mittari yrityksen kyvylle käyttää varojaan fiksusti. Tunnusluku lasketaan

(Nettotulos + rahoituskulut + verot) / keskimääräinen sijoitettu pääoma (=oma pääoma plus korolliset velat). 

KONE:ella ROI oli vuonna 2016 47 %. Inderesin Osakevertailussa 2017e korkein ennustettu ROI on Revenio Groupilla 57 % ja matalin positiviinen Bittiumilla 0 %.

 

Miten lasketaan EBIT%? 

EBIT %, myös EBIT-marginaali, tarkoittaa tuloksen ennen korkomenoja ja veroja (earnings before interest and taxes) suhdetta liikevaihtoon. Tunnusluku lasketaan

EBIT / Liikevaihto.

KONE:en tapauksessa lukema oli vuodelta 2016 1,293 miljardia euroa / 8784 miljardia euroa = 14,7 %. 

 

Onko sinulla murheita ja huolia jota haluaisit Inderes Sijoituskoulussa käsiteltävän? Laita Inderes Q&A:ssa kysymys Inderes Sijoituskoululle niin katsotaan voimmeko vastata. 

 

Verneri Pulkkinen