Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Voitonjako

Blogi 02.08.2021 11:00 Sijoituskoulu

Inderesin Sijoituskoulussa keskitytään kesällä sijoittamisen perusteisiin. Tällä kertaa käymme läpi yhtiöiden tapoja jakaa voittoja omistajilleen.

Yhtiöt voivat käyttää voitonjakoon joko osingon maksua tai omien osakkeiden ostoa. Voitonjako voidaan toteuttaa myös näiden kahden yhdistelmänä. Suomessa on perinteisesti suosittu osingon maksua omien osakkeiden oston sijaan. Jos voittoja ei jaeta omistajille, pääomia voidaan käyttää esimerkiksi investointeihin, yritysostoihin tai taseen vahvistamiseen.

Osingot

Osingot ovat useimmille tutumpi tapa yrityksen voitonjakoon ja niiden hyvä puoli on niiden sijoittajalle tarjoama kassavirta. Sijoittaja maksaa osingoista verot vuosittain osana pääomaverotusta, jota käsittelimme aiemmassa Sijoituskoulun osassa.

Osinkoihin suhtautuminen riippuu paljolti sijoittajan strategiasta. Osa sijoittajista kaipaa sijoituksiltaan kassavirtaa, ja osa taas toivoo yhtiön käyttävän siihen sijoitetut pääomat ja voitot sen liiketoiminnan kehittämiseen.

Omien osakkeiden osto

Toinen vaihtoehto voitonjaolle on omien osakkeiden osto. Monet sijoittajat käyttäisivät osinkorahat osakkeiden ostoon, joten yhtiön ostaessa osakkeitaan itselleen sijoittaja säästyy veroilta ja osakekaupan kuluilta. Kun yhtiö ostaa omia osakkeitaan sijoittajan verotus lykkääntyy siihen hetkeen, kun sijoittaja itse myy osakkeitaan.

Jotta omien osakkeiden osto loisi olennaisesti omistaja-arvoa, ostot tulisi tehdä alle yhtiön käyvän arvon ja yhtiön tulisi mitätöidä ostamansa osakkeet, jolloin osakkeiden määrä laskee ja osakkeenomistajat hyötyvät. Suomessa suuri osa osakkeiden takaisinosto-ohjelmista on tyypillisesti kooltaan kuitenkin niin pieniä, etteivät ne muuta merkittävästi osakekannan kokoa, vaikka takaisin ostetut osakkeet mitätöitäisiinkin.

Varsinkin silloin, kun yhtiöllä on kertyneitä varoja paljon eikä järkeviä investointikohteita ole, omien osakkeiden osto voisi olla hyvä tapa kasvattaa omistaja-arvoa. Tällainen tilanne tosin osuu usein ajankohtaan, jolloin myös pörssissä ja taloudessa menee hyvin. Kurssihuipulla yliarvostettuun hintaa omia osakkeita ei luonnollisesti kannata ostaa.

Kun taas talous ja yhtiöt ovat laskusuhdanteessa, omien osakkeiden ostaminen vaatii yhtiön johdolta uskallusta olla markkinan kanssa eri mieltä. Yhtiön menneiden tilikausien voiton hautominen taseessa hyviä osto- ja investointitilaisuuksia odottamassa vaatii myös sijoittajilta kärsivällisyyttä. Tällöin yhtiöllä olisi pääomaa talouden noususuhdanteelta tallessa, ja se voisi toteuttaa omien osakkeiden ostot laskusuhdanteessa. Omien osakkeiden osto vaatii siis yhtiön johdolta osaamista, kriittistä arviointia ja uskallusta jakaa voitot muulla tavalla kuin osinkoina.

Yhtiöitä vertaillessa on hyvä kiinnittää voitonjakotottumuksiin huomiota. Osinkotuottojen kautta yhtiöitä, joilla on erilaiset tavat jakaa voittojaan omistajille, ei kannata alkaa vertailemaan.

Aiheesta lisää: Mikä tekee yhtiöstä hyvän osingonmaksajan? Heikkilä&Vilén Show Osa 62

Haluatko lukea lisää? Löydät kaikki uusimmat sijoituskoulut koottuna tästä alta. 

1. Mitä eroa on osakesäästötilillä ja arvo-osuustilillä?

2. Mitä on indeksisijoittaminen?

3. Mitä on osakepoiminta?

4. Sijoittamisen anomaliat

5. Mitä on hajauttaminen? 

6. Yhtiötermistö

7. Sijoituskirjallisuus

8. Mitä sijoittajan kannattaa tietää verotuksesta?

9. Mistä etsiä tietoa sijoittamiseen?

10. Mitä eroa on First North -listalla ja päälistalla?

11. Yhtiön voitonjako
 

Emma Kuusinen