Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Koodaripulasta puhuttaessa on tärkeämpää pohtia sitä, miten hyödynnämme olemassa olevia koodaajia tehokkaammin kuin että miten saisimme koodaajia lisää.

Suomessa on viime viikkoina keskusteltu koodaajien ja ohjelmisto-osaajien merkityksestä koko Suomen kilpailukyvylle. Digitalisointi ja digitaalisuus luovat yrityksille lukemattomia mahdollisuuksia kehittää itselleen kilpailuetua, erottautua ja vahvistaa asiakasuskollisuutta. Yrityksillä on tarve saada tuotteensa markkinoille nopeasti ja samalla käyttöliittymän ja käytettävyyden merkitys kasvavat huimasti.

Forrester totesikin tutkimuksessaan hiljattain, että kuluttajien odotukset ylittävät pian yritysten suorituskyvyn, ja että tänä vuonna 30 prosenttia yrityksistä ei pysty vastaamaan kasvaviin asiakasodotuksiin. Tämä näkyy näiden yritysten kasvuluvuissa1. Kaikkein tärkeintä on se, että yritykset pystyvät tarjoamaan ylivertaisen käyttäjäkokemuksen.

Kasvavat asiakasvaatimukset aiheuttavat esimerkiksi teollisille valmistajille, autoteollisuudelle ja lääketieteellisten laitteiden valmistajille valtavaa painetta virtaviivaistaa ohjelmistokehitysprosesseja pystyäkseen tarjoamaan innovatiivisia laitteita ja sovelluksia mahdollisimman nopeasti. Tätä tavoitetta monimutkaistaa se, että näytöillä varustettujen laitteiden määrä kasvaa eksponentiaalisesti, mutta laitteiden kehittäjien ja koodaajien määrä pysyy lähes samana.

Halusimme selvittää ohjelmistotyökalujen merkitystä asiakaskokemuksen luomisessa, joten tilasimme kansainväliseltä tutkimusyhtiöltä Forresterilta tutkimuksen, jossa selvitettiin alustariippumattoman ohjelmistokehityksen kannattavuutta erityisesti sulautettujen järjestelmien kehittämisessä. The Total Economic Impact of Qt for Device Creation -tutkimus perustui neljään teollisuusautomaatiota, autoteollisuutta, huipputeknologiaa ja merenkulkuelektroniikkaa edustavan asiakkaan syvähaastatteluun.

Tässä tärkeimmät havainnot:

  • Asiakkaat säästivät ohjelmistokehityskuluissaan keskimäärin 30 prosenttia käyttämällä Qt:ta. Qt on alustariippumaton, joten moninkertaisia natiivien koodien tai monimutkaisten työkalujen tukea ei enää tarvita. Näin säästyy kehitysresursseja muihin toimintoihin. Liikkuminen alustojen ja sulautettujen käyttöjärjestelmien välillä on helppoa, mikä myös osaltaan vähentää kehitysresurssien tarvetta.
  • Hyvin toimivat ohjelmistot laskevat laitevaatimuksia. Qt:lla suunnitellut sovellukset vaativat vähemmän prosessointitehoa ja muita laiteominaisuuksia saavuttaakseen halutun suorituskyvyn ja kapasiteetin.
  • Uudet tuotteet saadaan markkinoille nopeammin. Yksinkertainen ja nopea kehitysprosessi luo kilpailuetua, kun uudet ja paremmat tuotteet saadaan asiakkaiden käyttöön nopeasti.
  • Qt-teknologia on kypsä, vakaa ja vahvasti tuettu. Qt:n standardisoitu, vahvan ekosysteemin tukema ohjelmistotyökalu kehitettiin yli kaksikymmentä vuotta sitten, ja se ovat saatavilla myös avoimena lähdekoodina.
  • Forresterin tekemä tutkimus osoitti, että haastateltujen organisaatioiden kaltainen yrityksen investointien tuotto olisi 289 prosenttia ja takaisinmaksuaika kolme kuukautta.
     

Mielestäni tämä tutkimus vahvistaa sen, että oikeanlaisten ohjelmistokehitystyökalujen avulla voidaan luoda tehokkaampia ohjelmistoja, tehostaa eri tiimien välistä yhteistyötä ja vähentää eri alustoilla kehitettyjä ja ylläpidettäviä ohjelmistoja. Yritykset saavat merkittäviä hyötyjä investoinneistaan, kehittäjien tehokkuus paranee ja heidän arvonsa organisaatiolle nousee. On tärkeämpää pohtia sitä, miten hyödynnämme olemassa olevia koodaajia tehokkaammin kuin että miten saisimme koodaajia lisää.

Juha Varelius
Toimitusjohtaja, Qt Group
***

Lue lisää Qt:n Device Creationista täältä.
Lataa tutkimus täältä.

Qt Group (Nasdaq Helsinki: QTCOM) on globaali, yli 70 teollisuuden alalla vaikuttava ohjelmistoyritys, jonka oma johtava teknologia vaikuttaa miljoonien laitteiden ja sovellusten taustalla. Kansainväliset yhtiöt ja ohjelmoijat ympäri maailman luottavat Qt:n teknologiaan, jonka avulla yhtiö auttaa asiakkaitaan luomaan poikkeuksellisia asiakaskokemuksia ja edistämään asiakkaidensa digitaalisia muutosaloitteita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 58,4 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 330 henkeä.