Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Vuoden 2020 toinen vuosineljännes lähestyy loppuaan ja alta löydät lyhyen yhteenvedon Kemiran toisesta vuosineljänneksestä.

Kemiran hiljainen kausi alkaa keskiviikkona 1.7.2020 ja tammi-kesäkuun 2020 puolivuosikatsaus julkaistaan perjantaina 17. heinäkuuta 2020. Mahdolliset kysymykset ennen hiljaisen kauden alkua voi lähettää osoitteisiin [email protected] tai [email protected] 

KEMIRAN TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Kemiran taloudellisten katsausten julkaisupäivät vuonna 2020 ovat seuraavat:

  • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2020 julkaistaan perjantaina 17.7.2020
  • Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2020 julkaistaan tiistaina 27.10.2020

Kemiran taloudellisten katsausten julkaisupäivät vuonna 2021 ovat seuraavat:

  • Tilinpäätöstiedote vuodelta 2020, julkaistaan torstaina 11.2.2021
  • Vuosikertomus 2020 julkaistaan 15.2.2021 alkavalla viikolla
  • Yhtiökokous on suunniteltu pidettävän keskiviikkona 24.3.2021
  • Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2021, julkaistaan tiistaina 27.4.2021
  • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021, julkaistaan perjantaina 16.7.2021
  • Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2021, julkaistaan tiistaina 26.10.2021

YHTIÖKOKOUS JA OSINKO VUODELLE 2019

Kemiran vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.5.2020. COVID-19 tilanteen vuoksi tilaisuus järjestettiin virtuaalisesti. Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal antoi yhtiökokouksessa lyhyen yhteenvedon vuodesta 2019, joka on katsottavissa täällä. Yhtiökokous hyväksyi kaikki Kemiran hallituksen ehdotukset ja yhtiökokouksen päätökset ovat nähtävillä täällä.

Osinko vuodelle 2019

Kemiran yhtiökokous valtuutti Kemiran hallituksen päättämään maksimissaan 0,56 euron suuruisesta osingosta, joka maksettaisiin kahdessa erässä. Kemiran hallitus päätti ensimmäisestä erästä heti yhtiökokouksen jälkeen ja ensimmäinen 0,28 euron erä maksettiin 14.5.2020. Kemiran hallitus käsittelee osingon toista erää (0,28 euroa) ja sen mahdollista maksamista lokakuussa. Kemira julkaisee hallituksen päätöksen erillisellä pörssitiedotteella. Alustava täsmäytyspäivä on 29.10.2020 ja alustava maksupäivä on 5.11.2020, mutta riippuu hallituksen päätöksestä.

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Miten COVID-19 pandemia ja öljyn hinnan pudotus ovat vaikuttaneet Kemiraan Q2:n aikana?

Vaikutus Kemiran operaatioihin on edelleen ollut rajallinen. Kemiran operaatiot ovat toimineet normaalisti toisen vuosineljänneksen aikana eikä Kemiran tuotantolaitoksissa tai logistiikkaketjussa ole ollut merkittäviä häiriöitä. Maailmanlaajuinen pandemiatilanne elää kuitenkin jatkuvasti ja vaihtelee huomattavasti maanosittain, minkä vuoksi seuraamme tilannetta tarkasti.

Kuten Kemiran Q1 2020 -tulosjulkistuksen yhteydessä mainittiin, Pulp & Paper - kysynnän odotetaan olevan vakaata pois lukien paino- ja kirjoituspaperin kysyntä, jonka laskun odotetaan kiihtyvän tänä vuonna. Myös kunnallisen vedenkäsittelyn kysynnän odotetaan olevan vakaata. Pandemialla saattaa olla negatiivisia vaikutuksia teolliseen vedenkäsittelyyn, sillä muutamat teollisuudenalat, esimerkiksi majoitus- ja ravintolatoiminta, käyttävät vähemmän vettä yhteiskuntien sulkutoimenpiteiden vuoksi. Huolimatta viimeaikaisesta öljyn hinnan noususta näyttää siltä, että liuskekaasu- ja öljymarkkinan porausaktiviteetti (Kemiran liiketoiminnan ajuri) ei ole merkittävästi elpynyt. Öljyn hinnan ja kysynnän lisäksi rahoituksen saatavuus on merkittävä tekijä liuskekaasu- ja öljymarkkinan toimijoille ja porausaktiviteetille ja ymmärryksemme mukaan rahoituksen saatavuus on epävarmaa tällä hetkellä. Kokonaisuudessaan pandemian kestoon ja vakavuuteen liittyy vielä paljon epävarmuutta sekä siihen, miten hallitusten rajoitustoimenpiteiden purku vaikuttaa kulutuskysyntään ja -käyttäytymiseen.

Kemiran viimeaikaiset investoinnit etenevät hyvin eikä tämänhetkinen tilanne ole vaikuttanut niihin merkittävästi. Sekä Kiinan AKD-vahan tuotantolaitoksen että Alankomaiden polymeerituotannon laajennuksen käyttöönottoa viimeistellään. Lisäksi natriumkloraattilinjan laajennus USA:ssa on otettu käyttöön Q2 2020:n aikana. Kaikki kolme myötävaikuttavat vähitellen Kemiran käyttökatteeseen ja jo vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä niillä oli pieni positiivinen vaikutus käyttökatteeseen.

Mikä on UPM:n kanssa julkaistun sopimuksen vaikutus Kemiraan?

15.5.2020 Kemira ilmoitti sopineensa UPM-Kymmenen kanssa valkaisukemikaalien pitkäaikaisesta jatkosopimuksesta Uruguayssa. Sopimus kattaa valkaisukemikaalien kapasiteetin sekä UPM:n nykyiselle sellutehtaalle Fray Bentoksessa että UPM:n uudelle sellutehtaalle Paso de los Toroksessa.

Kemira investoi noin 30 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria nykyisen kemikaalituotantolaitoksensa laajennukseen Fray Bentoksen sellutehtaan yhteydessä, mistä Kemira palvelee myös UPM:n uutta Paso de los Toroksen tehdasta. Kemira laajentaa sekä natriumkloraatin sekä vetyperoksidin tuotantokapasiteettia. Investointi vaikuttaa Kemiran lukuihin positiivisesti vuodesta 2023 alkaen, mutta tässä vaiheessa emme ole antaneet tarkkaa ohjeistusta vaikutuksesta liikevaihtoon tai käyttökatteeseen. Laajennukset olemassa oleviin tuotantolaitoksiin (ns. brownfield-investointi) ovat pienempiä verrattuna täysin uusiin tuotantolaitosinvestointeihin (ns. greenfield-investointi) ja ne ovat myös tehokkaampia johtuen siitä, että tuotantolaitoksen infrastruktuuri on jo rakennettu.

SIJOITTAJA-AKTIVITEETTI JA -TAPAHTUMAT TAMMI-KESÄKUUSSA 2020

COVID-19-pandemian vuoksi Kemiran kaikki sijoittajatapahtumat järjestettiin virtuaalisesti vuoden toisen vuosineljänneksen aikana.  Kemira järjesti virtuaalisia sijoittapäiviä Helsingissä, Lontoossa, New Yokissa, Bostonissa, Zürichissä ja Pariisissa touko-kesäkuun aikana. Lisäksi Kemira järjesti puhelun sell-side analyytikoille.

Kemiran sijoittajakalenterista löydät kaikki tulevat tapahtumat.

KONSENSUS

Voit tutustua viimeisimpään Vara konsensusennusteeseen täällä.

PALAUTETTA KEMIRAN SIJOITTAJAVIESTINNÄSTÄ

Arvostamme suuresti palautettasi, jotta voimme entisestään kehittää Kemiran sijoittajaviestintää eteenpäin. Mikäli sinulla on palautetta Kemiran sijoittajaviestinnästä, vastaathan oheiseen kyselyyn. Kiitämme etukäteen mahdollisesta palautteesta!

KEMIRAN IR-TIIMI

Kemiran sijoittajaviestintätiimi auttaa sinua mielellään kaikissa kysymyksissä. Ota rohkeasti yhteyttä Mikkoon tai Tiinaan!

Mikko Pohjala                                                   Tiina Huoponen
[email protected]                              [email protected]               
+358 40 838 0709                                            +358 40 7041066

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä öljy- ja kaasuteollisuuteen. Vuonna 2020 Kemiran liikevaihto oli noin 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi