Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Atria

Analyytikko

Yhtiön vuosikertomukset

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
10.1.
2022

Atria Oyj, pörssitiedote, 10.1.2022 klo 13.30
Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Nimitystoimikunta on valinnut keskuudestaan Juho Anttikosken toimikunnan puheenjohtajaksi.
Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin yhteensä kahdeksan jäsentä.
Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäseniksi
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen erovuorossa olevat Nella Ginman-Tjeder, Jukka Kaikkonen ja Pasi Korhon

Tiedotteet
19.11.
2021

Atria Oyj  Pörssitiedote 19.11.2021 klo 12:00
Sibylla Russian toimitusjohtaja Ilari Hyyrynen siirtyy toisen työnantajan palvelukseen
Atrian tytäryhtiön Sibylla Russian toimitusjohtaja Ilari Hyyrynen on irtisanoutunut siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. Ilari Hyyrynen jatkaa työskentelyä Atrialla tehtäviensä siirtämisen ajan, 31.1.2022 saakka.
Ilari Hyyrynen on työskennellyt Atria Venäjän toimitusjohtajana vuosina 2018 - 2021. Vuoden 2020 maaliskuusta lähtien Hyyrynen on työskennellyt Sibylla Russian toimitusjohtajana.

Tiedotteet
21.10.
2021

Atria Oyj, osavuosikatsaus, 21.10.2021, klo 8.00
ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2021
Atria-konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi - kaikilla liiketoiminta-alueilla positiivinen tulos
Heinä-syyskuu 2021
- Konsernin liikevaihto oli 388,0 miljoonaa euroa (382,4 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 19,7 miljoonaa euroa (19,0 milj.

Tiedotteet
18.10.
2021

Atria Oyj   Sisäpiiritieto    18.10.2021, klo 17.35
Atria nostaa vuoden 2021 liikevoitto-ohjeistustaan
Atria nostaa vuoden 2021 liikevoitto-ohjeistustaan ja arvioi oikaistun liikevoiton olevan 47-54 miljoonaa euroa (40,5 milj. euroa).
Syy liikevoittoennusteen parantamiselle on Food Service - ja pikaruokamarkkinan odotettua nopeampi elpyminen koronarajoitusten poistumisen jälkeen ja odotettua parempi myynti näihin kanaviin. Myös kesän grillaustuotteiden myynti oli ennakoitua parempi.

Tiedotteet
8.10.
2021

Atria Oyj Pörssitiedote 8.10.2021 klo 12.00
 

Atria Oyj siirtää vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivää

Atrian vuoden 2022 kokousaikatauluissa tehtyjen muutosten vuoksi yhtiö on päättänyt siirtää tammi-joulukuun 2021 tilinpäätöstiedotteen julkaisuajankohtaa keskiviikosta 16.2.2022 tiistaille 15.2.2022.

Tulosjulkistusajankohdat pysyvät muilta osin muuttumattomina.

ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

Tiedotteet
7.9.
2021

Atria Oyj Pörssitiedote 7.9.2021, klo 9.00
Atria Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpano
Atria Oyj:n yhtiökokouksen päättämään nimitystoimikuntaan on valittu seuraavat henkilöt:
- maanviljelijä Juho Anttikoski, Itikka osuuskunnan edustaja
- maanviljelijä Jyrki Halonen, Lihakunnan edustaja
- maanviljelijä Kjell-Göran Paxal, Pohjanmaan Lihan edustaja
- sijoitusjohtaja (listatut sijoitukset) Timo Sallinen, Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Varman edustaja
- asiantuntijajäsen agrologi Seppo Paavola, Atria Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
Nimitystoimikunta valitsee ens

Tiedotteet
24.8.
2021

Atria Oyj, Pörssitiedote 24.8.2021, klo 8.30
Atrian taloudellinen raportointi vuonna 2022
Atria Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2021 julkaistaan 16.2.2022 noin klo 8.00. Varsinainen yhtiökokous pidetään 3.5.2022. Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään 4.3.2022.

Tiedotteet
20.7.
2021

Atria Oyj, puolivuosikatsaus, 20.7.2021, klo 8.00
ATRIA OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2021
Atria-konsernin oikaistu liikevoitto parani selvästi - Atria Suomen vahva tuloskehitys jatkui
Huhti-kesäkuu 2021
- Konsernin liikevaihto oli 387,2 miljoonaa euroa (366,3 milj. euroa).
- Konsernin oikaistu liikevoitto oli 12,6 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa) eli 3,2 % (1,1 %).
- Konsernin liiketulos oli -32,5 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa) eli -8,4 % (1,1 %) liikevaihdosta.

Tiedotteet
14.6.
2021

Atria Oyj Sisäpiiritieto 14.6.2021, klo 17.30
Atria nostaa vuoden 2021 liikevoitto-ohjeistustaan
Atria nostaa vuoden 2021 liikevoitto-ohjeistustaan ja arvioi oikaistun liikevoiton olevan 41 - 48 miljoonaa euroa (40,5 milj. euroa).
Syy liikevoittoennusteen parantamiselle on alkuvuoden aikana lisääntynyt sianlihan vienti Suomesta Kiinaan, myynnin suotuisa rakenne ja kustannusten hallinta. Lisäksi 30.4.2021 myydyn OOO Pit-Productin operatiivisen toiminnan negatiivinen vaikutus konsernin liiketulokseen jäi ennustettua lyhytaikaisemmaksi.

Tiedotteet
17.5.
2021

Atria Oyj   Pörssitiedote 17.5.2021 klo 14.00

Atria