Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Citycon

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
3.3.
2021

CITYCON OYJ Pörssitiedote 3.3.2021 klo 10:50

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA ALUEILLA, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (YHDESSÄ "YHDYSVALLAT"), AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA EIKÄ HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT NÄILLÄ ALUEILLA.

Tiedotteet
3.3.
2021

CITYCON OYJ   Sisäpiiritieto   3.3.2021 klo 10.50

Tiedotteet
1.3.
2021

CITYCON OYJ         Pörssi-ilmoitus
1.3.2021 klo 18:35

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA

Päivämäärä: 1.3.2021
Pörssikauppa: Osto

Osakelaji CTY1S
Osakemäärä, kpl 5 493
Keskihinta/osake, EUR 7,601
Kokonaishinta, EUR 41 752,29

Tiedotteet
23.2.
2021

CITYCON OYJ  Pörssitiedote  23.2.2021 klo 13.30

Tiedotteet
18.2.
2021

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   18.2.2021 klo 09.05

Citycon Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa 22.3.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle varojenjaosta seuraavaa.

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä.

Hallitus ehdottaa kuitenkin, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta ja varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavasti.

Tiedotteet
18.2.
2021

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   18.2.2021 klo 09.00

Citycon Oyj:n vuoden 2020 taloudellinen katsaus on julkaistu tänään. Taloudellinen katsaus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

Citycon Oyj on myös julkaissut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään sekä palkitsemisraportin vuodelta 2020. Raportit on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaiseman hallinnointikoodin suosituksia noudattaen. 

Tiedotteet
18.2.
2021

Citycon Oyj      Pörssitiedote     18.2.2021 kello 09.00

Tiedotteet
13.1.
2021

CITYCON OYJ   Johtohenkilöiden liiketoimet   13.1.2021 klo 17.35

Tiedotteet
13.1.
2021

CITYCON OYJ   Johtohenkilöiden liiketoimet   13.1.2021 klo 17.35

Tiedotteet
13.1.
2021

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   13.1.2021 klo 17.30 

Citycon Oyj on 13.1.2021 luovuttanut suunnatulla osakeannilla yhteensä 12 800 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta kuudelle avainhenkilölle, joista 8 800 osaketta neljälle avainhenkilölle sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella ja 4 000 osaketta kahdelle avainhenkilölle sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2018-2020 perusteella ansaittujen kannustinjärjestelmäpalkkioiden maksamiseksi järjestelmien ehtojen mukaisesti.

Citycon

Citycon

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.
Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

Lisätietoa Cityconista www.citycon.com.