Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Enersense

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
16.4.
2021

Enersense International Oyj 
Yhtiötiedote 16.4.2021 klo 16.55

Enersense International Oyj:n ("Yhtiö") ylimääräinen yhtiökokous päätti 16.4.2021 valita Yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi Jaakko Eskolan. Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen koolle kutsutussa kokouksessaan 16.4.2021 valita Jaakko Eskolan hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Markku Kankaala valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Herkko Plit, Päivi Jokinen, Sari Helander, Petri Suokas ja Sirpa-Helena Sormunen jatkavat hallituksen varsinaisina jäseninä.

Tiedotteet
16.4.
2021

Enersense International Oyj 
Yhtiötiedote 16.4.2021 klo 14.30

Analyytikon kommentti
1.4.
2021

Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) liikevaihtotiedustelun mukaan alan 20 suurimman yrityksen liikevaihto oli helmikuussa 97 MEUR ja se laski 14 % vuodentakaisesta.

Tiedotteet
26.3.
2021

Enersense International Oyj
Yhtiötiedote 26.3.2021 klo 10.50

Tiedotteet
23.3.
2021

Enersense International Oyj
Sisäpiiritieto 23.3.2021 klo 11.45 

Päästöttömiä energiaratkaisuja toteuttavan Enersense International Oyj:n liettualainen tytäryhtiö, Empower-Fidelitas UAB, on allekirjoittanut sopimuksen Liettuan kantaverkkoyhtiö Litgrid AB:n kanssa. Sopimus koskee Jurbarkasin ja Bitėnain välisen 330 kV:n voimajohdon uudistamista.

Tiedotteet
19.3.
2021

Enersense International Oyj
Yhtiötiedote 19.3.2021 klo 17.20

Enersense International Oyj:n hallitus valitsi tänään 19.3.2021 järjestäytymiskokouksessaan Markku Kankaalan hallituksen puheenjohtajaksi ja Herkko Plitin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sari Helander ja muiksi jäseniksi Markku Kankaala ja Petri Suokas.

Tiedotteet
19.3.
2021

Enersense International Oyj
Yhtiötiedote 19.3.2021 klo 14.40

Analyytikon kommentti
17.3.
2021

Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) liikevaihtotiedustelun mukaan alan 20 suurimman yrityksen liikevaihto oli tammikuussa 91 MEUR ja se laski noin 19 % vuodentakaisesta. Liikevaihdon kehitykseen heijastuvat tavanomaisesti tietyt kausiluonteiset tekijät, mutta tätäkin voimakkaampi tekijä on tällä hetkellä koronapandemia.

Inderes analyysi
16.3.
2021

Enersense tiedotti eilen suunnatusta osakeannista, jolla kerättiin 15 MEUR:n bruttovarat. Anti vahvistaa yhtiön rahoitusasemaa, antaa paremmat asetelmat käynnissä oleviin velkarahoitusneuvotteluihin ja näkemyksemme mukaan laskee yhtiön riskitasoa. Annista aiheutuneen omistuksen liudentumisen vastapainona on myös yhtiön vahvistuneet edellytykset toteuttaa strategian mukaisia yritysjärjestelyjä.

Analyytikon kommentti
16.3.
2021

Enersense tiedotti eilen suunnatusta osakeannista, jolla kerättiin 15 MEUR:n bruttovarat. Anti vahvistaa yhtiön rahoitusasemaa, antaa paremmat asetelmat käynnissä oleviin velkarahoitusneuvotteluihin ja näkemyksemme mukaan laskee yhtiön riskitasoa.

Enersense

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas

Enersense

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2019 oli noin 242 miljoonaa euroa. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2400 henkilöä. Sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi/sijoittajat