Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

F-Secure

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja, analyytikko

Lisätiedot

Tulevat tapahtumat

10
Hel
Tilinpäätöstiedotteet

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
30.10.
2020

Q3:n vahvan tuloskehityksen perusteella olemme nostaneet selvästi lähivuosien tulosennusteitamme. Samalla viimeisen kuukauden aikana sentimentti teknologiayhtiöiden ympärillä on piristynyt entisestään, mikä tukee myös verrokkeihin nähden matalalla liikevaihtokertoimella (2020e: EV/S 2,5x) hinnoitellun F-Securen arvostusta. Tuloskertoimilla (2020e P/E 34x) arvostus näyttää kuitenkin edelleen kireältä ja mielestämme yhtiön vakaa kasvunäkymä on jo hinnoiteltu osakkeeseen.

Inderes analyysi
23.9.
2020

F-Secure on investoinut viimeiset 5 vuotta merkittävästi yritystietoturvaan, ja uusien tuote- ja palvelualueiden hedelmät alkavat olla kypsiä poimittaviksi kiihtyvän kasvun muodossa koronatilanteen hellittäessä. Kuluttajatietoturvan tasainen tuloskehitys antaa samalla selkänojaa jatkaa investointeja yrityspuolen kasvualueille, ja kokonaisuutena yhtiön vakaa ja jatkuvaluonteinen ohjelmistoliiketoiminta tasaa riskejä koronan kohottaessa edelleen epävarmuutta lyhyellä aikavälillä.

Inderes analyysi
17.7.
2020

Korona jarrutti odotetusti F-Securen kasvua Q2:lla, mutta samaan aikaan alaspäin joustanut kulurakenne siivitti yhtiön tuloksen reilusti yli ennusteista. Tulevina neljänneksinä kulutason pitäisi kuitenkin normalisoitua, kun yhtiö tavoittelee paluuta kasvupolulle. Koronan vaikutukset F-Securelle näyttävät alkuvuoden perusteella jäävän konsultointia lukuun ottamatta pieniksi vakaan ohjelmistoliiketoiminnan ja hyvän rahoitusaseman ansiosta. Mielestämme yhtiön tulevien vuosien vakaa kasvunäkymä on kuitenkin jo hinnoiteltu osakkeen arvostukseen.

Inderes analyysi
4.5.
2020

Yhtiön Q1-tulos ei sisältänyt suurempia yllätyksiä ja koronan vaikutukset olivat odotetusti vielä rajallisia. Tulevina neljänneksinä korona iskee erityisesti konsultointiliiketoimintaan, mutta kokonaisuutena arvioimme F-Securen selviävän koronakriisistä suhteellisen vähin vaurioin vakaan ohjelmistoliiketoiminnan sekä hyvän rahoitusasemansa ansiosta. Sektorin kasvuyhtiöiden lokeroon ponnistaminen näyttää kuitenkin haastavalta ja osakkeen arvostuksen nousu vaatisi vahvempaa kasvunäkymää.

Inderes analyysi
7.4.
2020

F-Securen vakaa ja pääosin jatkuvaluonteinen ohjelmistoliiketoiminta tasaa huomattavasti koronan vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan, mutta korona vaikuttaa silti yhtiön kasvunäkymiin erityisesti konsultointiliiketoiminnan ja uusmyynnin heikentymisen kautta. Osakkeen arvostus näyttää nykyisellä kasvunäkymällä neutraalilta, emmekä näe siinä perusteltua nousuvaraa lyhyellä tähtäimellä.

Inderes analyysi
12.2.
2020

Q4-raportin perusteella F-Securen strategia ottaa askelia oikeaan suuntaan, mutta yritystietoturvan orgaaninen kasvunäkymä on hieman aiempia odotuksia hitaampi. Nykyisellä kasvunäkymällä osakkeen arvostus näyttää neutraalilta emmekä näe siinä perusteltua nousuvaraa lyhyellä aikavälillä.

Inderes analyysi
13.12.
2019

Yhtiön eilisen ohjeistuslaskun ja ensi vuoden näkymien perusteella yhtiön arvonluonnin kannalta keskeisen yritystietoturvan kasvunopeus jää lyhyellä tähtäimellä aiempia odotuksiamme hitaammaksi. Laskeneilla ennusteillamme osakkeen arvostus näyttää osien summa -laskelmamme perusteella ensi vuoteen katsottaessa neutraalilta ja arvostuksen nousu vaatisi kasvun kiihtymistä.

Inderes analyysi
31.10.
2019

Yhtiö teki Q3:lla hyvän perussuorituksen ja yhtiön tulevien vuosien arvonluonnin kannalta keskeiset MDR/EDR-ratkaisut vaikuttavat kilpailukykyisiltä viimeisimpien asiakasvoittojen ja testitulosten perusteella. Kokonaisuudessaan yhtiön yritystietoturvan kasvuun nojaava strategia eteni oikeaan suuntaan ja näemme osakkeessa edelleen nousuvaraa strategian edetessä. 

Inderes analyysi
22.7.
2019

Toistamme F-Securen positiivisen näkemyksemme kokonaisuudessaan odotusten mukaisen Q2-raportin jälkeen. MWR-kaupan myötä vahvistuneen tuoteportfolion ansiosta yhtiöllä on hyvät edellytykset jatkaa hyvää kasvua yritystietoturvassa tänä vuonna ja myös pidemmän aikavälin kasvuajurit ovat vahvoja. Osakkeen arvostus (2019e EV/Liikevaihto 1,9x) on sektorin kontekstissa ja historialliseen tasoon matala ja näemme arvostuksessa nousuvaraa yritystietoturvan kasvustrategian edetessä odotusten mukaisilla urilla.

Inderes analyysi
22.7.
2019

F-Secure tarjoaa mielestämme hyvin hallitun ja johdetun kokonaisuuden voimakasta kasvua tavoittelevaa investointivaiheessa olevaa liiketoimintaa  (yritystietoturva) sekä vankoille perustoille rakennettua vakaata liiketoimintaa. Yhtiö on käynyt viimeisen 5 vuoden aikana läpi merkittävän murroksen kuluttajavetoisesta päätelaitteiden suojausyhtiöstä yrityspuolen kyberturvayhtiöksi.

F-Secure

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas

F-Secure

F-Secure on ollut kyberturvallisuuden edelläkävijä jo kolme vuosikymmentä. F-Securen laaja palvelukokonaisuus ja palkitut tuotteet käyttävät patentoituja tietoturvainnovaatioita ja sofistikoitunutta uhkatietoa suojatakseen tuhansia yrityksiä ja miljoonia kuluttaja-asiakkaita. Yhtiön asiantuntijat ovat osallistuneet useampaan kyberrikoksen tutkintaan kuin mikään muu eurooppalainen yritys markkinoilla. F-Securen tuotteita myy maailmanlaajuisesti yli 200 operaattoria ja tuhannet jälleenmyyjät.