Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Herantis Pharma

Analyytikko

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
22.1.
2021

Herantis Pharma Oyj

Yhtiötiedote 22.1.2021 klo 9:00

Herantis Pharma Oyj ("Herantis"), innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka kehittää biologisiin lääkkeisiin ja geeniterapiaan perustuvia hoitoja, ilmoitti tänään nimittäneensä lääketieteen tohtori Magnus Sjögrenin yhtiön päätoimiseksi lääketieteelliseksi johtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.5.2021.

Tiedotteet
23.12.
2020

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 23.12.2020 kello 9:00

Herantis Pharma Oyj ("Herantis"), innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka kehittää biologisiin lääkkeisiin ja geeniterapiaan perustuvia hoitoja, julkaisee tulosjulkistusten ja varsinaisen yhtiökokouksen ajankohdat vuonna 2021:
  • Hiljainen aika ennen 2020 tilinpäätöstiedotetta                1.2.2021 - 3.3.2021
Vuoden 2020 tilinpäätöstiedote                                      3.3.2021
  • Aikaraja ehdotusten antamiseksi yhtiökokoukselle           15.2.2021

Tiedotteet
18.12.
2020

Yhtiötiedote, 18.12.2020 kello 14:45

TÄMÄN TIEDOTTEEN SISÄLTÄMÄ TIETO EI OLE TARKOITETTU JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVAISTAISTA.

Tiedotteet
18.12.
2020

TÄMÄN TIEDOTTEEN SISÄLTÄMÄ TIETO EI OLE TARKOITETTU JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVAISTAISTA.

Herantis Pharma Oyj ("Herantis" tai "Yhtiö") julkistaa institutionaalisille ja muille kokeneille sijoittajille suunnatun uusien osakkeiden ("Tarjottavat Osakkeet") osakeannin ("Osakeanti") tuloksen. Yhtiö tiedotti Osakeannin käynnistämisestä 17.12.2020 julkistetulla yhtiötiedotteella.

Tiedotteet
17.12.
2020

TÄMÄN TIEDOTTEEN SISÄLTÄMÄ TIETO EI OLE TARKOITETTU JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVAISTAISTA.

Tiedotteet
2.12.
2020

Herantis Pharma Oyj ("Herantis"), innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka kehittää biologisiin lääkkeisiin ja geeniterapiaan perustuvia hoitoja, tiedotti 11.11.2020 arvioivansa tutkimus- ja kehitysohjelmansa rahoitusvaihtoehtoja ja kutsui tämän myötä koolle ylimääräisen yhtiökokouksen riittävien valtuuksien myöntämiseksi hallitukselle mahdollisista osakeanneista ja tietyistä muista asioista päättämiseksi.

Tiedotteet
17.11.
2020
 Tutkimuksen avaintulokset:
  • Hoito on edelleen turvallista ja hyvin siedettyä 24 kuukauden seurannassa
  • Tutkimuksessa havaittiin kliinisesti merkittäviä hyötyjä sekä 12 että 24 kuukauden seurannan jälkeen.
  • Vaiheen 2 tutkimuksen alustavia tuloksia odotetaan vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä 12 kuukauden sokkoutetun seurantavaiheen jälkeen.

Herantis Pharma Oyj

Yhtiötiedote, 17.11.2020 klo 9:00 Suomen aikaa

Tiedotteet
11.11.
2020

KUTSU HERANTIS PHARMA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Herantis Pharma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan Yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 2.12.2020, alkaen klo 10.00 Asianajotoimisto Krogerus Oy:n tiloissa osoitteessa Unioninkatu 22, 00130 Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C Ohjeita ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistuville.

Tiedotteet
11.11.
2020

TÄMÄN TIEDOTTEEN SISÄLTÄMÄ TIETO EI OLE TARKOITETTU JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVAISTAISTA.

Tiedotteet
1.11.
2020

Herantis Pharma Oyj ("Herantis"), innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka tuo lääkekehitykseen perinteisestä poikkeavia lähestymistapoja hoitojen uudistamiseksi biologisilla lääkeaihioilla ja geeniterapialla, tiedotti tänään tutkimus- ja kehitysohjelmansa päivityksestä. Yhtiö järjestää webcastin koskien T&K-päivitystä maanantaina 2.11.2020 klo 15:00 Suomen aikaa.

Päivitys CDNF-kehitysohjelmaan

Herantis Pharma

Herantis Pharma

Miljoonat ihmiset kärsivät sairauksista joihin ei tunneta hoitoa. Samaan aikaan tuhannet tutkijat ympäri maailmaa työskentelevät varhaisen kehitysvaiheen tutkimusprojekteissa, joiden tuloksien pohjalta saatetaan kehittää uusia lääkevalmisteita ja hoitomuotoja niitä tarvitseville potilaille. Herantis Pharma Oyj on suomalainen lääkekehitysyhtiö, joka on erikoistunut tuomaan varhaisen kehitysvaiheen tutkimuslöydöksiä kliinisiin lääketutkimuksiin, pyrkien kehittämään niistä uusia lääkkeitä. Keskitymme erityisesti sairauksiin, joihin ei tunneta lääkehoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi kuivasilmäisyys, Parkinsonin tauti sekä rintasyöpähoidon seurauksena kehittyvä lymfaturvotus. Herantiksen osakkeet ovat listattuna NASDAQ OMX Helsinki Oy:n First North –listalla.