Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Loudspring

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyytikon kommentti
23.4.
2021

Nostamme Loudspringin tavoitehintamme 0,32 euroon (aik. 0,28 euroa) ja suosituksemme vähennä-tasolle. Loudspringin portfoliossa Eaglen turbiinisuodattimien tilauskertymä yllätti meidät positiivisesti, minkä myötä nostimme liiketoiminnan käypää arvoa.

Inderes analyysi
23.4.
2021

Loudspringin portfoliossa Eaglen turbiinisuodattimien tilauskertymä yllätti meidät positiivisesti, minkä myötä nostimme liiketoiminnan käypää arvoa. Muilta osin Loudspringin portfolion kehitys jäi hieman odotuksistamme, mutta vaikutus osien summaamme jäi näiltä osin vähäiseksi. Yhtiö arvostetaan tällä hetkellä neutraalisti osien summaamme nähden, ja arvostusnäkymän vahvistumiseksi portfoliolta kaivattaisiin mielestämme edelleen merkkejä kasvun vahvistumisesta. 

Analyytikon kommentti
22.4.
2021

Loudspring julkisti tänään Q1-katsauksensa, joka kokonaisuutena jäi hieman odotuksistamme. Eaglen turbiinisuodattimet olivat selkeä positiivinen yllättäjä, kun taas maskien osalta ei vielä nähty myynnillisiä onnistumisia.

Analyytikon kommentti
20.4.
2021

Loudspring julkistaa torstaina Q1-katsauksensa. Portfolioyhtiöiden kehitys sisälsi viime vuonna sekä onnistunutta kasvua että merkittäviä haasteita.

Analyytikon kommentti
29.3.
2021

Loudspring kertoi perjantaina 26.3. Eagle Filtersin uuden SAANA-tuoteperheen FFP2-hengityssuojaimien CE-merkinnästä. Uuden tuoteperheen FFP3-maskin sertifiointi on tiedotteen mukaan vielä käynnissä.

inderesTV
24.2.
2021

Cleantech-sijoitusyhtiö Loudspringin pörssivaellus on ollut haastava ja näytöt pääoman allokoimisesta vaatimattomat. Pieni sijoitusportfolio alkuvaiheen tappiollisilla kasvuyhtiöillä yhdistettynä suhteellisesti korkeisiin kuluihin on vaikea yhtälö sijoittajan kannalta. Kasvua on pakko saada aikaiseksi. Analyytikko Antti Luiro kommentoi.

Tuore laaja raportti luettavissa täältä https://www.inderes.fi/fi/kasvun-kulmakerroin-ratkaisee-suunnan

00:22 Mitä Loudspring tekee?

Inderes analyysi
23.2.
2021

Loudspring on sijoitusyhtiö, joka keskittyy omistamaan luonnonvaroja säästävien varhaisen vaiheen yrityksiä ja kehittämään niistä tuottavaa liiketoimintaa. Tärkeimmät omistukset ratkaisevat asiakkaiden ongelmia teollisuudessa, energia- ja kiinteistö-sektorilla sekä ravintola-alalla. Loudspringin matkan varrella arvonluonti ei ole vielä näkynyt osakekurssissa, ja portfolio kaipaisi etenevästä kypsymisestään huolimatta nähdäksemme merkkejä vahvistuvasta kasvusta. 

Analyytikon kommentti
23.2.
2021

Loudspring on sijoitusyhtiö, joka keskittyy omistamaan luonnonvaroja säästävien varhaisen vaiheen yrityksiä ja kehittämään niistä tuottavaa liiketoimintaa. Tärkeimmät omistukset ratkaisevat asiakkaiden ongelmia teollisuudessa, energia- ja kiinteistö-sektorilla sekä ravintola-alalla.

inderesTV
19.2.
2021

Loudspringin toimitusjohtaja Jarkko Joki-Tokola kommentoi omistusten kehitystä sekä taloudellista tilannetta analyytikko Antti Luiron haastattelussa.

Analyytikon kommentti
19.2.
2021

Omistusten kehitys jäi kokonaisuutena odotuksistamme poislukien ResQ, jonka kasvu oli linjassa odotuksiimme. Katsauksen myötä omistuksien tavoitteet vuodelle 2021 myös laskivat kokonaisuutena aiemmasta. Loudspring kertoi mahdollisesta tarpeesta kerätä lisää rahoitusta vuoden 2021 aikana.

Loudspring

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas