Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Metsä Board

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

03.05.2022 - 14:45

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
29.4.
2022

Metsä Boardin eilen julkistama Q1-raportti oli odotuksiamme parempi ja nostimme roimasti lyhyen ajan ennusteitamme, kuten ennakossa arvioimme.

Analyysi
10.2.
2022

Metsä Boardin eilen julkistama Q4-raportti oli odotuksiamme parempi ja nostimme lyhyen ajan ennusteitamme, kuten ennakossa arvioimme.

Analyysi
28.10.
2021

Metsä Boardin eilen julkistama Q3-raportti oli sekä tuloksen että lyhyen ajan näkymien melko hyvin linjassa odotustamme kanssa emmekä tehneet raportin myötä juuri ennustemuutoksia. Vaikka emme luotakaan kuluvan vuoden erittäin korkean tulostason olevan uusi normaali, osake on mielestämme hinnoiteltu maltillisesti ja arvostuksen nousuvara sekä 4-5 %:n osinkotuotto tarjoavat mielestämme tuottovaatimusta korkeamman tuotto-odotuksen seuraavalle vuodelle.

Analyysi
29.9.
2021

Näkemyksemme mukaan yhtiön kartonkiliiketoiminta on kehittynyt viime aikoina hyvinkin suotuisasti, mutta sellumarkkinoihin, Kiinaan, inflaatioon ja osakemarkkinoihin liittyvät teemat ovat tuoneet yhtiön osakekurssia kevään huipuista alas 20 %. Tämä on mielestämme parantunut osakkeen tuotto/riski-suhdetta, vaikka myös me olemme tiettyjen sellu- ja Kiina-riskien takia nostaneet hieman Metsä Boardin tuottovaatimustamme. Mielestämme yhtiön arvostuksen nousuvarasta ja hyvästä osingosta muodostuva tuotto-odotus on silti jo riittävä.

Analyysi
28.7.
2021

Metsä Boardin eilen julkistama Q2-raportti oli sekä tuloksen että lyhyen ajan näkymien osalta jopa korkeita odotuksia parempi. Ennusteet kohosivat kuluvalle vuodelle, mutta pidemmän perspektiivin ennusteemme pysyivät melko muuttumattomina. Vaikka Metsä Board hyödyntää nyt tulikuumaa markkinatilannetta tehokkaasti, emme edelleenkään oleta nykymarginaalien olevan uusi normaali ajan yli metsäsektorin toimialadynamiikka huomioiden. Tulostasoon piilevät riskit huomioiden osakkeen tuotto-odotus ei mielestämme enää ylitä tuottovaatimusta. 

Analyysi
29.4.
2021

Metsä Boardin Q1-raportti oli sekä operatiivisen suorituskyvyn että lyhyen ajan näkymien osalta väkivahva. Olemme aliarvioineet etenkin Metsä Boardin suorituskyvyn ja myös yhtiön markkinan lyhyen ajan vahvuuden, mutta emme näe osakkeen tuotto/riski-kuvaa enää nyt houkuttelevana, kun huomioidaan tänä vuonna hyvin korkealle nousevaan tulostason pysyvyydessä piilevät riskit.

Analyysi
11.2.
2021

Metsä Boardin Q4-raportti oli odotuksiamme hieman parempi etenkin Q1:n väkevän ohjeistuksen ansiosta. Mielestämme Metsä Boardin 3 %:n osinkotuotto ja lievä tuloskasvu eivät riitä 12 kk:n tähtäimellä positiiviseen tuotto-odotukseen osakkeen korkean arvostuksen takia.

Analyysi
28.12.
2020

Uutisvirta Metsä Boardille relevanteilta sellu- ja kartonkimarkkinoilta on ollut viime aikoina vahvaa. 

Analyysi
30.10.
2020

Metsä Boardin Q3-raportti oli kokonaisuutena odotuksiamme parempi etenkin Q4:n vahvan ohjeistuksen ansiosta. Mielestämme Metsä Boardin 4 %:n osingosta, marginaalisesta tuloskasvu ja lievästä kertoimien nousuvarasta muodostuva 12 kk:n tuotto-odotus kiipeää juuri ja juuri houkuttelevaksi ja korona-aikana osoitettu haponkestävyys on laskenut myös osakkeen riskejä piirun.

Analyysi
12.10.
2020

Metsä Boardin kartonkiliiketoiminnan selviytyminen korona-ajasta erittäin hyvin on sekä nostanut lähivuosien ennusteitamme että parantanut käsitystämme yhtiön laadusta. Ensi vuonna arviomme mukaan vaikeutuvan tuloskasvun, korkeahkojen kertoimien ja alle 4 %:n osinkotuoton yhdistelmä ei mielestämme silti tarjoa enää tuottovaatimuksen ylittävää tuotto-odotusta seuraavalle 12 kuukaudelle.

Metsä Board