Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Musti Group

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisimmät videot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
1.9.
2022

Päätämme Mustin osakkeen seurannan yhtiön irtisanottua yhtiöseurantasopimuksen. Emme anna osakkeelle enää tavoitehintaa tai suositusta. Yhtiön tarina on kehittynyt viime vuodet erittäin hyvin yhtiön verkoston laajennuttua nopeasti ja markkinaosuuden kasvettua. Vahvoista tuloskasvunäkymistä ja hyvästä historiallisesta suoriutumisesta johtuen yhtiön arvostus on muuhun kaupan alan verrattaessa korkea ja realisoituvan tuloskasvun kulmakerroin tuleekin määrittelemään osakkeen suunnan myös jatkossa.

Analyysi
9.8.
2022

Nostimme kannattavuusennusteitamme hyvän Q3:n myötä. Kurssin elvyttyä kuluvan vuoden arvostuskertoimet ovat jälleen korkeita etenkin muuhun kaupan alaan verrattaessa. Lemmikkimarkkinan pidemmän ajan vahvat kasvuajurit sekä maltillinen kilpailutilanne antavat Mustille kuitenkin selvää myötätuulta ja meille luottamusta nojata lähivuosien tuloskasvuennusteisiimme (20 CAGR-%). Tuotto-odotus on nykykurssilla edelleen riittävä huomioiden osakkeen defensiivinen profiili, vaikka osa tuloskasvusta hupenee väistämättä lähivuosina kertoimien sulatteluun.

Analyysi
11.5.
2022

Pidemmällä tähtäimellä emme näe lemmikkimarkkinan vahvoissa kasvuajureissa tai maltillisessa kilpailutilanteessa muutoksia aiempaan ja siksi myös eväät ennustamallemme vahvalle tuloskasvulle (2022-2025 CAGR yli 20 %) ovat edelleen olemassa. Pidempään perspektiiviin peilatessa arvostus on hyvin houkutteleva (2025e P/E 15x). 2022 tuloskasvu on kuitenkin vielä hidasta ja ennen sen kiihtymistä on osakkeelle vaikea nähdä ajureita ylöspäin.

Analyysi
11.4.
2022

Olemme arvioineet viimeaikaisen kuluttajaluottamuksen laskun, inflaation ja toimitusketjujen vaikutuksia Mustiin. Pientä vastatuulta vaikuttaa koituvan nyt monesta eri suunnasta ja sen myötä odotuksemme etenkin Mustin kevään tuloskunnosta on laskenut.

Analyysi
8.2.
2022

Mustin liikevaihto ja markkinaosuus kasvoivat Q1:llä edelleen vahvasti, ja myös tuloskasvu piristyi parin kvartaalin suvantovaiheen jälkeen. Teimme ennusteisiimme vain marginaalisia muutoksia. Laskeneesta osakekurssista johtuen osakkeen lähivuosien tuotto-odotus on mielestämme jälleen riittävä kyytiin palaamiseen. 

Analyysi
22.12.
2021

Pidämme yhtiön kilpailuasemaa kaikissa toimintamaissa vahvana ja kannattavan kasvun jatkamiselle ei ole näköpirissä merkittäviä esteitä. Nykyisistä korkeista arvostuskertoimista johtuen lähivuosille hahmottelemamme tuotto-odotus jää matalaksi, mutta näemme sen pitkälti neutraalina defensiivisessä ja matalariskisessä osakkeessa. 

Analyysi
17.11.
2021

Mustin liikevaihto ja markkinaosuus kasvoivat Q4:llä edelleen vahvasti, mutta tuloskasvu oli viime kvartaalin tapaan verkkaisempaa. Emme tehneet ennusteisiimme juurikaan muutoksia. Ennustamamme vahva tuloskasvu hupenee arviomme mukaan pitkälti korkeiden kertoimien sulatteluun, eikä osakkeen matala lähivuosien tuotto-odotus ylitä tuottovaatimustamme. 

Analyysi
10.8.
2021

Musti jatkoi Q3:lla vahvaa markkinaosuuden valtausta kaikissa toimintamaissa. Tuloskasvu jäi kuitenkin korkealle nousseista odotuksistamme kulujen skaalautumisen otettua takapakkia. Laskimme ennustamamme tuloskasvun kulmakerrointa ja sen myötä korkeita kertoimia joudutaan sulattelemaan aiempia odotuksiamme pidempään. Tähän peilaten myös tulospäivän kurssilasku (-16 %) oli perusteltu ja nykyisellään näemme arvostuksen pitkälti neutraalina. 

Analyysi
4.5.
2021

Musti jatkoi Q2:llä vahvaa markkinaosuuden valtausta sekä kannattavaa kasvuaan kaikissa toimintamaissa. Tuloskasvu jäi lievästi odotuksistamme johtuen lähinnä kertaluontoiseksi tulkittavasta erästä. Tulosennusteemme ovat pitkälti ennallaan, mutta nostimme hieman myynnin kasvuennusteitamme uusien taloudellisten tavoitteiden viitoittaessa tietä. 

Analyysi
26.4.
2021

Musti Group julkistaa Q2-tuloksensa tiistaina 4.5. kello 8.30 (huom. poikkeava tilikausi 2020 lokakuu-2021 syyskuu). Odotamme liikevaihdon jatkavan vahvassa kasvussa, kulujen skaalautuvan ja tulosrivien parantuvan selvästi. Odotamme yhtiön nostavan myös pitkän ajan taloudellisia tavoitteitaan, sillä yhtiö kertoi tarkastelevansa niitä kevään aikana. Tavoitteiden reipas nosto on jo ennusteissamme sisällä ja osakkeeseen on hinnoiteltu vielä tätäkin häikäisevämpi skenaario.

Musti Group

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas