Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nurminen Logistics

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
28.7.
2021

Nurminen Logistics Oyj                                Johdon liiketoimet 28.7.2021, kello 13.30

 

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Pohjanvirta, Olli

Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Nurminen Logistics Oyj

LEI: 743700O69NCHTNEV0362

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700O69NCHTNEV0362_20210728114139_3

__________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-7-28

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009900187

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Tiedotteet
28.7.
2021

Nurminen Logistics Oyj                                Johdon liiketoimet 28.7.2021, kello 13.30

 

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Nurminen, Juha

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Nurminen Logistics Oyj

LEI: 743700O69NCHTNEV0362

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700O69NCHTNEV0362_20210728120159_3

__________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-7-28

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009900187

Tiedotteet
28.7.
2021

Nurminen Logistics Oyj                                Johdon liiketoimet 28.7.2021, kello 13.30

 

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Koskela, Karri

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Nurminen Logistics Oyj

LEI: 743700O69NCHTNEV0362

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700O69NCHTNEV0362_20210728115601_3

__________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-07-28

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009900187

Tiedotteet
28.7.
2021

Nurminen Logistics Oyj                                Johdon liiketoimet 28.7.2021, kello 13.30

 

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Grom, Alexey

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Nurminen Logistics Oyj

LEI: 743700O69NCHTNEV0362

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700O69NCHTNEV0362_20210728114748_3

__________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-07-28

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009900187

Tiedotteet
28.7.
2021

Nurminen Logistics Oyj                                Johdon liiketoimet 28.7.2021, kello 13.30

 

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Sankari, Erja

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Nurminen Logistics Oyj

LEI: 743700O69NCHTNEV0362

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700O69NCHTNEV0362_20210728121052_3

__________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-07-28

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009900187

Tiedotteet
28.7.
2021

Nurminen Logistics Oyj                                Johdon liiketoimet 28.7.2021, kello 13.30

 

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Rytkönen, Irmeli

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Nurminen Logistics Oyj

LEI: 743700O69NCHTNEV0362

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700O69NCHTNEV0362_20210728120533_3

__________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-7-28

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009900187

Tiedotteet
28.7.
2021

Nurminen Logistics Oyj                                                     Pörssitiedote 28.7.2021, kello 11.00

 

Nurminen Logistics Oyj on 12.4.2021 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 28.7.2021 luovuttanut 105 728 osaketta hallituksen jäsenille palkitsemiseksi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 50% hallituksen jäsenten vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeina. Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 65 262 omaa osaketta.

Yhtiökokouksen päätöksistä tiedotettiin pörssitiedotteella 12.4.2021.

Nurminen Logistics Oyj

 

Lisätietoja:

Tiedotteet
27.7.
2021

Nurminen Logistics Oyj                                                     Pörssitiedote 27.7.2021 klo 9.00

 

Tiedotteet
14.7.
2021

Nurminen Logistics Oyj                Pörssitiedote 14.7.2021, kello 11.00

 

Nurminen Logistics Oyj on 17.7.2017 päätöksen (Päätös rekisteröity kaupparekisteriin 18.7.2017 rekisteröintitunnuksella P001 Optio - ja muut erityiset oikeudet) mukaisesti 14.7.2021 luovuttanut 2 875 795 osaketta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle maksuksi Hybridilainan maksamattoman 1 250 000 euron ja sille kertyneiden 38 356 euron koron pääoman osakkeiksi konvertoituina 17.7.2017 päivätyn vaihtovelkakirjalainasopimuksen ("Hybridilaina") kohdan 7. mukaan. 

Tiedotteet
13.7.
2021

Nurminen Logistics Oyj                                              Pörssitiedote 13.7.2021 klo 14.15

 

Nurminen Logistics Oyj (Nasdaq Helsinki: NLG1V) ("Nurminen Logistics", "Yhtiö") on 13.7.2021 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain ("AML") 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta ("Ilmarinen").

Ilmoituksen mukaan Ilmarisen suorien osakkeiden omistusosuus on noussut Yhtiössä.

Ilmarisen omistusosuus edellisen liputusilmoituksen 7.1.2021 perusteella:

Nurminen Logistics

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas