Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Optomed

Analyytikko

Tulevat tapahtumat

18
Hel
Tilinpäätöstiedotteet

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
14.1.
2021

Optomed Oyj        Pörssitiedote         14.1.2021, klo 8.00, Helsinki

Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus

Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021 seuraavaa:

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi.

Hallituksen jäsenet

Tiedotteet
11.1.
2021

Optomed Oyj - Johdon liiketoimet - 11. tammikuuta 2021 klo 15:30 EET
Optomed Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Kopsala, Seppo

Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Optomed Oyj

LEI: 7437009IVYWGEE4S7B77

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 7437009IVYWGEE4S7B77_20210111142049_8

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-01-07

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

Tiedotteet
26.11.
2020

Optomed Oyj        Pörssitiedote         26.11.2020, klo 12:00, Helsinki

Muutos Optomedin omien osakkeiden omistuksessa

Optomedin optio-ohjelmien 2009A, 2015, 2017B ja 2018C perusteella on merkitty yhteensä 35 500 osaketta ja yhtiö on käyttänyt yhtiön hallussa olevia omia osakkeita merkinnöissä. Nämä osakkeet on toimitettu merkitsijöille 26.11.2020.
Optomedilla on näiden siirtojen jälkeen hallussaan 740 378 omaa osaketta.

Optomed Oyj
 

Lisätietoja

Tiedotteet
25.11.
2020

Optomed Oyj          Pörssitiedote           25.11.2020, klo 9:00, Helsinki

Optomed Oyj:n osavuosikatsaus,
tammi-syyskuu 2020

Tiedotteet
17.11.
2020

Optomed Oyj        Pörssitiedote         17.11.2020, klo 16.30, Helsinki

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:ssä tarkoitettu ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Optomed Oyj ("Optomed" tai "Yhtiö") on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain (muutoksineen, "AML") 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen OP-Rahastoyhtiö Oy:ltä ("OP-Rahastoyhtiö"). Ilmoituksen mukaan OP-Rahastoyhtiön osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on laskenut 4,99 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 16.11.2020.

Tiedotteet
13.11.
2020

Optomed Oyj        Sisäpiiritieto         13.11.2020, klo 9.30, Helsinki

Optomed on saanut Kiinan lääkintälaiteluvan Optomed Auroralle

Optomed on saanut Kiinan lääkintälaiteluvan yhtiön uusimman sukupolven kädessä pidettävälle kameralle, Optomed Auroralle.

Kiinan lääkintäviranomaisten (CFDA:n) lupa mahdollistaa Optomed Auroran kaupallistamisen Kiinassa. Ennen tämän lääkintälaiteluvan saamista, Optomedillä on ollut lupa myydä Kiinassa ainoastaan edellisen sukupolven kameraansa, Smartscope Prota.

Tiedotteet
23.10.
2020

Optomed Oyj - Johdon liiketoimet - 23. Lokakuuta 2020 klo 9:30 EET

Optomed Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Knuutti, Sakari

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Optomed Oyj

LEI: 7437009IVYWGEE4S7B77

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 7437009IVYWGEE4S7B77_20201022102602_4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-10-22

Kauppapaikka ei sovellu

Tiedotteet
23.10.
2020

Optomed Oyj - Johdon liiketoimet - 23. Lokakuuta 2020 klo 9:30 EET

Optomed Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Huikuri, Niina

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Optomed Oyj

LEI: 7437009IVYWGEE4S7B77

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 7437009IVYWGEE4S7B77_20201022102845_5

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-10-22

Kauppapaikka ei sovellu

Tiedotteet
23.10.
2020

Optomed Oyj - Johdon liiketoimet - 23. Lokakuuta 2020 klo 9:30 EET

Optomed Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Myllylä, Markku

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Optomed Oyj

LEI: 7437009IVYWGEE4S7B77

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 7437009IVYWGEE4S7B77_20201022102851_8

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-10-22

Kauppapaikka ei sovellu

Tiedotteet
22.10.
2020

Optomed Oyj        Pörssitiedote         22.10.2020, klo 9.00, Helsinki

Optomedin hallitus on päättänyt uudesta optio-ohjelmasta

Optomedin hallitus on päättänyt uudesta optio-ohjelmasta. Päätös perustuu yhtiökokouksen 11.6.2020 antamaan valtuutukseen.

Optio-ohjelma 2020A:

Optomed

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas

Optomed

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät seulontalaitteet ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa. Yhtiöllä on vahva patenttisalkku, joka koostuu yli 50 kansainvälisestä teknologiapatentista.