Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Optomed

Analyytikko

Yhtiön vuosikertomukset

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
13.9.
2021

Optomed Oyj        Pörssitiedote         13.9.2021, klo 15:00, Helsinki

Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Optomedin osakasluettelon 1. syyskuuta 2021 mukaan osakkeenomistajat edustettuina yhtiön nimitystoimikunnassa ovat OP-Rahastoyhtiö Oy, Aktia Rahastoyhtiö Oy sekä Suomen Teollisuussijoitus Oy. Nämä osakkeenomistajat ovat nimenneet seuraavat henkilöt nimitystoimikuntaan:
  • Vesa Vanha-Honko, OP-Rahastoyhtiö Oy
  • Markus Lindqvist, Aktia Rahastoyhtiö Oy:
  • Keith Bonnici, Suomen Teollisuussijoitus Oy

 

Tiedotteet
6.8.
2021

Optomed Oyj Johdon liiketoimet      6.8.2021, klo 13:15, Helsinki

Optomed Oyj - Johdon liiketoimet - Guo

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Guo, Xisi

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Optomed Oyj

LEI: 7437009IVYWGEE4S7B77

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 7437009IVYWGEE4S7B77_20210806081326_9

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-08-06

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumentti tyyppi: OSAKE

Tiedotteet
6.8.
2021

Optomed Oyj Johdon liiketoimet      6.8.2021, klo 13:15, Helsinki

Optomed Oyj - Johdon liiketoimet - Mäkinen

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Mäkinen, Seppo

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Optomed Oyj

LEI: 7437009IVYWGEE4S7B77

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 7437009IVYWGEE4S7B77_20210806081326_6

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-08-06

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumentti tyyppi: OSAKE

Tiedotteet
6.8.
2021

Optomed Oyj        Johdon liiketoimet               6.8.2021, klo 13:15, Helsinki

Optomed Oyj - Johdon liiketoimet - Salonen

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Salonen, Petri

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Optomed Oyj

LEI: 7437009IVYWGEE4S7B77

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 7437009IVYWGEE4S7B77_20210806081326_5

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-08-06

Kauppapaikka ei sovellu

Tiedotteet
6.8.
2021

Optomed Oyj Johdon liiketoimet      6.8.2021, klo 13:15, Helsinki

Optomed Oyj - Johdon liiketoimet - Tauriainen

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Tauriainen, Reijo

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Optomed Oyj

LEI: 7437009IVYWGEE4S7B77

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 7437009IVYWGEE4S7B77_20210806081326_7

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-08-06

Kauppapaikka ei sovellu

Tiedotteet
6.8.
2021

Optomed Oyj Johdon liiketoimet      6.8.2021, klo 13:15, Helsinki

Optomed Oyj - Johdon liiketoimet - Tenstam

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Tenstam, Anna

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Optomed Oyj

LEI: 7437009IVYWGEE4S7B77

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 7437009IVYWGEE4S7B77_20210806081326_8

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-08-06

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumentti tyyppi: OSAKE

Tiedotteet
6.8.
2021

Optomed Oyj        Pörssitiedote         6.8.2021, klo 13.00, Helsinki

Muutos Optomedin omien osakkeiden omistuksessa

Optomed on luovuttanut vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti yhteensä 2461 yhtiön hallussaan olevaa omaa osaketta Optomedin hallituksen jäsenille osana hallituksen vuosipalkkiota. Osakemäärä perustuu yhtiökokouksen päättämiin hallituksen kuukausipalkkioihin sekä Optomedin osakkeen painotettuun keskikurssiin 4.8.2021.

 

Tiedotteet
5.8.
2021

Optomed Oyj        Pörssitiedote         5.8.2020, klo 9.40, Helsinki

Optomedin taloudellinen raportointi 2022

Tiedotteet
5.8.
2021

Optomed Oyj        Pörssitiedote         5.8.2021, klo 9:30, Helsinki

Optomed Oyj:n puolivuosikatsaus,
tammi-kesäkuu 2021

Tiedotteet
26.5.
2021

Optomed Oyj        Pörssitiedote         26.5.2021, klo 13.30, Helsinki

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:ssä tarkoitettu ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Optomed Oyj ("Optomed" tai "Yhtiö") on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain (muutoksineen, "AML") 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen Robert Bosch Venture Capital GmbH:lta ("RBVC"). Ilmoituksen mukaan RBVC:n osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on laskenut alle 5,00 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 25.5.2021.

Optomed

ipo 

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas