Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Raisio

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot
Thomas Westerholm

Thomas Westerholm

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
17.9.
2021

Raisio Oyj    Johtohenkilöiden liiketoimet 17.9.2021

JOHTOHENKILÖIDEN LIIKETOIMET

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Saarinen, Mika
Asema: Talousjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Raisio Oyj
LEI: 74370083282NHIP4QD02

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 74370083282NHIP4QD02_20210916135702_2
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-09-16
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009002943
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Tiedotteet
9.9.
2021

Raisio Oyj      Pörssitiedote 9.9.2021

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 10. PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Raisio Oyj on 8.9.2021 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen seuraavan ilmoituksen Pendal Group Limited -nimiseltä yhtiöltä. Ilmoituksen mukaan Pendal Group Limitedin ja sen määräysvallassa olevien jäljempänä ilmoitettujen yhteisöjen osuus Raisio Oyj:stä on 7.9.2021 laskenut alle 5 prosentin rajan.

Tiedotteet
26.8.
2021

Raisio Oyj, pörssitiedote, 26.8.2021
RAISION TULOSJULKISTUKSET JA YHTIÖKOKOUS VUONNA 2022

Raisio Oyj julkistaa vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen keskiviikkona 9.2.2022 noin klo 8.30 Suomen aikaa.

Vuoden 2021 vuosikatsaus sisältäen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä yritysvastuuraportti julkistetaan viikolla 11/2022. 

inderesTV
23.8.
2021

Raisio on vuodesta 2018 lähtien keskittynyt terveellisesti ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan. Tätä ennen yhtiö siivosi liiketoimintaportfoliotaan ja divestoi strategiaan heikosti istuvia liiketoimintoja, mikä johti huomattavaan liikevaihdon laskuun ja paisuneeseen nettokassaan. Analyytikko Thomas Westerholm kommentoi, miltä Raision tulevaisuus näyttää.

Raision laaja raportti on luettavissa täältä

Tiedotteet
23.8.
2021

Raisio Oyj      Pörssitiedote 23.8.2021

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus

Raisio Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen seuraavan ilmoituksen Pendal Group Limited -nimiseltä yhtiöltä. Ilmoituksen mukaan Pendal Group Limitedin  ja sen määräysvallassa olevien jäljempänä ilmoitettujen yhteisöjen osuus Raisio Oyj:stä on 9.8.2021 ylittänyt 5 prosentin rajan.

Analyytikon kommentti
23.8.
2021

Raisio on vuonna 1939 perustettu elintarvikealan yhtiö, joka tarjoaa tuotteitaan kuluttajille ja muulle elintarviketeollisuudelle. Raision liikevaihto laski 2010-luvulla trendinomaisesti, mikä johtui strategiaan heikosti istuvien liiketoimintojen divestoinneista.

Inderes analyysi
22.8.
2021

Raisio on vuonna 1939 perustettu elintarvikealan yhtiö, joka tarjoaa tuotteitaan kuluttajille ja muulle elintarviketeollisuudelle. Raision liikevaihto laski 2010-luvulla trendinomaisesti, mikä johtui strategiaan heikosti istuvien liiketoimintojen divestoinneista. Viime vuosina valmistuneet merkittävät tuotantolaitosinvestoinnit, Verso Food -yritysosto ja uusi terveelliseen ruokaan keskittyvä strategia sisältävät hyvät rakennuspalikat, joiden avulla yhtiö on valmiina uuden kasvun aikakauteen.

Analyytikon kommentti
17.8.
2021

Raisio tiedotti maanantaina aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä.

Tiedotteet
16.8.
2021

Raisio Oyj, pörssitiedote 16.8.2021 kello 14

Raisio Oyj kertoi 10.6.2021 antamassaan pörssitiedotteessa yhtiön päivitetystä strategiasta kaudelle 2022-2025. Raision strategia keskittyy kolmeen alueeseen: Benecol®-tuotteisiin ja kasvistanoliesteriratkaisuihin, kasvipohjaiseen ruokaan sekä kaurapohjaisiin kuluttajatuotteisiin ja kauraan teollisuuden raaka-aineena. Lisäksi Raisio kertoi 4.8.2021 antamassaan pörssitiedotteessa toimintatapojen muutoksesta sekä miten tavoitteena on madaltaa organisaatiota ja jakaa vastuuta entistä laajemmin. 

Inderes analyysi
5.8.
2021

Raision Q2 ylitti odotuksemme kasvun osalta, mutta kannattavuus jäi sekä meidän että konsensuksen ennusteista. Raportti vahvisti luottamustamme Raision kyvystä päästä jopa kaksinumeroisiin kasvulukemiin ja yhtiön sitoutumisesta panostaa kasvuun uudella strategiakaudella. Tämä kuitenkin tapahtuu hieman suuremmilla kuluilla kuin mitä odotimme. Ennustemuutoksissamme näkyy aiempaa kovemmat kasvunäkymät, mutta myös niihin liittyvät odotuksiamme korkeammat kulut. Suhtautumisemme Q2-raporttiin oli melko neutraali, minkä seurauksena toistamme tavoitehintamme ja suosituksemme.

Raisio

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas