Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Raisio

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
11.2.
2021

Raision Q4 ylitti odotuksemme liikevaihdon ja tuloksen osalta. Vuoden 2021 ohjeistus oli kasvun osalta rohkea, mutta kannattavuus kokee painetta kasvuinvestoinneista johtuvien etupainotteisten kulujen takia. Osakkeen nousu on tehnyt arvostuksesta jo kireän tuloskasvuennusteisiimme peilattuna ja laskemme siksi suositustamme. Ennakoitua paremmin sujunut vuosi 2020 lisäsi luottamustamme liiketoiminnan ohjattavuudesta ja reagointikyvystä, mikä yhdessä lievästi nousseiden ennusteidemme kanssa saivat aikaan tavoitehinnan noston.

Inderes analyysi
4.11.
2020

Raisio Q3-tulos laski hieman vertailukaudesta ja osui lähelle odotuksiamme. Palautettu vuoden 2020 ohjeistus oli melko hyvin linjassa odotuksiimme ja teimme lähivuosien ennusteisiimme vain hyvin pieniä muutoksia. 

Inderes analyysi
6.8.
2020

Raision Q2 jäi hieman odotuksistamme liikevaihdon ja liikevoiton osalta. Viime viikolla peruttu ohjeistus sai meidät laskemaan lähivuosien liikevaihto- ja tulosennusteitamme 2-5 %. Tarkistamme ennustemuutoksia heijastellen tavoitehintaamme alaspäin ja nostamme kurssilaskun takia suositustamme.

Inderes analyysi
7.5.
2020

Raision Q1 ylitti odotuksemme liikevaihdon ja tuloksen osalta. Etenkin viljapohjaisten tuotteiden myynnissä näkyi maaliskuussa voimakas Covid-19 –pandemiasta aiheutunut kysyntäpiikki, minkä lisäksi poikkeuksellisen suuret kalanrehujen ennakkotoimitukset tukivat vahvaa Q1-suoritusta. Nostimme lähivuosien tulosennusteitamme 5-7 %, mitä heijastellen nostamme tavoitehintaamme. Markkinat ovat alkaneet viime viikkoina arvostaa Raision kaltaisia defensiivisiä, vahvan taseen ja vakaan kannattavuuden osinkoyhtiöitä, mikä on näkynyt voimakkaana Raision osakekurssin nousuna.

Inderes analyysi
25.3.
2020

Aloitamme Raision seurannan. Raision sijoitusprofiilissa yhdistyvät vahvat kuluttajabrändit, vakaa tuloksentekokyky, vahva tase ja hyvä asemoituminen kasvavaan terveellisen syömisen megatrendiin. Useat eri liiketoiminnot ja asiakasryhmät tarjoavat myös hyvän riskiprofiilia madaltavan hajautuksen, eikä defensiivinen elintarvikeala kuulu ainakaan käynnissä olevan koronaviruksen suurimpien kärsijöiden joukkoon.

Raisio

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas

Raisio

Raisio on kansainvälinen yhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Nalle ja Sunnuntai. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Raision osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.