Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Solteq

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
30.10.
2020

Solteqin Q3-raportti oli jälleen hyvä, ja erityisesti tuoteliiketoiminnan trendi on vahva. Useamman vaikean vuoden jälkeen Solteqin sijoittajatarina on muuttumassa mielenkiintoisempaan suuntaan asteittain kasvavan ohjelmisto- ja tuoteliiketoiminnan, jota nyt myös numerot tukevat. Lisäksi parantuneen tulostason myötä kassavirta on vahvistunut, tase parantunut ja riskiprofiili laskenut. Nousseilla ennusteilla arvostus (2021e P/E 9x) näyttää hyvin maltilliselta useammasta näkökulmasta katsottuna.

Analyysi
14.8.
2020

Solteqin Q2-raportti oli vahva, erityisesti kun huomioidaan vaikeat olosuhteet. Useamman vaikean vuoden jälkeen sijoittajatarinalle saatiin nyt tukea myös numeroista ja viitteitä potentiaalista. Liikevaihto kasvoi orgaanisesti markkinaolosuhteet huomioiden vahvasti ja kannattavuus parani selvästi. Hyvän H1:n tuloskunnon myötä yhtiön tase on vahvistunut ja JVK:n uudelleenrahoittamiseen liittynyt riski laskenut. Nousseilla ennusteillamme yhtiön arvostus (2021e P/E 11x) näyttää nyt maltilliselta.

Analyysi
4.5.
2020

Solteqin Q1-raportti oli odotuksiamme parempi ja koronavaikutukset vaikuttavat jäävän ennustettua pienemmiksi. Näkyvyys yhtiön liiketoiminnan kehitykseen parani huomattavasti, kun yhtiö alkoi raportoimaan liiketoimintaa segmenteittäin. Korona tuli kuitenkin uusien omien tuotteiden kannalta epäsuosiolliseen aikaan vaikeuttamaan kaupallistamista. Siten vielä ei ole optimaalinen hetki innostua yhtiön pitkän aikavälin kasvupotentiaalista, kun lisäksi osakkeen arvostus on edelleen kireä (2021e P/E 16x).

Analyysi
5.4.
2020

Koronakriisi on luonut myös IT-palvelumarkkinalle epävarmuutta ja Solteq peruutti monien muiden tapaan ohjeistuksensa. Yhtiö on panostanut viime vuosina voimakkaasti omiin tuotteisiin, joiden kaupallistamiseen korona laittaa hidasteita. Solteq lähtee epävarmuuteen moniin verrokkeihin nähden hyvissä asemissa, johtuen suuresta jatkuvan liiketoiminnan osuudesta. Heikkoutena on korkea velkavipu ja uudelleenrahoitustarve. Kokonaisuutena osakkeen tuotto/riski-suhde puoltaa vielä katsomossa pysymistä.

Analyysi
27.2.
2020

Solteqin Q4-tulos oli odotuksiamme heikompi. Yhtiö investoi edelleen vuonna 2020 tuotekehitykseen ja alkaa poistamaan aktivoituja kuluja, mikä painoi ennusteitamme. Näkemyksemme mukaan Solteqin sijoitusprofiili etenee edelleen mielenkiintoisempaan suuntaan kasvavan tuotepainotuksen myötä. Näkyvyys tuotteiden kehitykseen on vielä heikko, mutta paranee Q1:llä uuden segmenttirakenteen myötä. Hieman laskeneilla ennusteillamme osakkeen arvostus (2020e EV/EBIT 16x) on näkemyksemme mukaan haastava.

Analyysi
25.2.
2020

Solteq julkaisee Q4-raporttinsa torstaina kello 8.00. Odotamme yhtiön liikevaihdon kasvaneen hieman yleistä markkinaa nopeammin ja kannattavuuden parantuneen Q4:llä. Näkymien osalta arvioimme Solteqin liikevaihdon laskevan hienoisesti ja liikevoiton kasvavan hieman vuonna 2020. Fokus kuluvana vuonna on edelleen erityisesti yhtiön tekemien tuotekehityspanostusten ja liiketoimintamallin muutosten vaikutuksissa liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen. 

Analyysi
30.10.
2019

Solteqin Q3-raportti oli hieman odotuksiamme heikompi. Yhtiö investoi edelleen voimakkaasti tuotekehitykseen ja aktivoi suuren osan kyseisistä kuluista taseeseen. Näkemyksemme mukaan Solteqin sijoitusprofiili etenee edelleen mielenkiintoisempaan suuntaan kasvavan tuotepainotuksen myötä. Näkyvyys tuotteiden kehitykseen on kuitenkin vielä heikko, mutta paranee ensi vuonna uuden segmenttirakenteen myötä. Yhtiö kertoi myös pitkän aikavälin tavoitteista, mutta odotuksemme ovat edelleen varovaiset.

Analyysi
13.8.
2019

Liikevaihto kasvoi hieman ja tulos parani täysin linjassa ennusteisiimme Q2:lla. Näkemyksemme mukaan Solteqin sijoitusprofiili etenee mielenkiintoisempaan suuntaan kasvavan tuotepainotuksen myötä. Näkyvyys tuotteiden kehitykseen on kuitenkin vielä heikko ja odotuksemme varovaiset. Ennallaan olevilla ennusteillamme osakkeen arvostus (2019e P/E 13x) on näkemyksemme mukaan neutraali. Katso Solteqin toimitusjohtajan videohaastattelu Q2-tuloksesta tästä.

Analyysi
16.5.
2019

Kävimme tapaamassa Solteqin johtoa ja saimme katsauksen yhtiön tuoteliiketoimintaan ja erityisesti kehityshankkeisiin. Solteqin sijoitusprofiili on muuttumassa mielenkiintoisempaan suuntaan tuoteliiketoiminnan myötä. Yhtiö kiihdyttää tänä vuonna tuotekehityspanostuksiaan ja arvioimme trendin jatkuvan myös tulevina vuosina. Yhtiön tuotekehitysaihiot ovat mielenkiintoisia ja luovat osittain kokonaan uutta markkinaa. Näkyvyys uusien tuotteiden kaupalliseen läpimurtoon on kuitenkin vielä heikko ja seuraavat 12-24 kk tulevat arviomme mukaan olemaan kriittisiä tuotteiden läpimurron kannalta.

Analyysi
2.5.
2019

Solteqin Q1-raportti oli kaksijakoinen, kun liikevaihto jäi odotuksista, mutta tulos ylitti ennusteemme. Näkemyksemme mukaan Solteqin sijoitusprofiili etenee edelleen mielenkiintoisempaan suuntaan kasvavan tuotepainotuksen myötä. Näkyvyys tuotteiden kehitykseen on kuitenkin vielä heikko ja odotuksemme varovaiset. Nousseilla ennusteillamme osakkeen arvostus (2019e P/E 14x) on näkemyksemme mukaan neutraali. Korkeamman arvostuksen hyväksyminen vaatisi näyttöjä tuotteiden positiivisesta kehityksestä tai vahvempaa tuloskasvua.

Solteq

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas