Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiötermistö

Blogi 09.07.2021 10:50 SijoituskouluTermistö

Inderesin Sijoituskoulussa keskitytään kesällä sijoittamisen perusteisiin. Tässä tekstissä avaamme lyhyesti, mitä yhtiöistä sijoituskeskusteluissa usein käytetyt luonnehdinnat, kuten kriisiyhtiö ja laatuyhtiö, oikein tarkoittavat.

Arvo-osake

Arvo-osakkeella tarkoitetaan osaketta, jonka sijoittaja näkee olevan arvokkaampi kuin sen hinnoittelu antaa ymmärtää. Toisin sanoen osakkeeseen on haudattu realisoimatonta arvoa, jota muut sijoittajat eivät ole vielä löytäneet.

Arvo-osakkeet ovat usein joko käänneyhtiöitä tai yhtiötä, jotka toimivat syklisellä markkinalla. Hinta voi olla tällöin olla edullinen, sillä muut sijoittajat eivät välttämättä luota samalla lailla yhtiöön kuin sen houkuttelevana sijoituskohteena näkevä sijoittaja, ja siksi osakekurssi on hinnoiteltu alle niin sanotun käyvän arvonsa.

Arvo-osakkeista voi löytyä hyvin tuottavia sijoituksia, kunhan myös muut sijoittavat löytävät osakkeen piilevän arvon ja osakkeen aliarvostus purkautuu. Arvo-osake voi osoittautua myös arvoansaksi eli osakkeen edulliselta vaikuttavaan hintaan on ollut hyvä syy.

Heikkilä & Vilénissä käsiteltiin arvosijoittamista syvällisemmin täällä

Kasvuyhtiö

Kasvuyhtiö on yhtiö, jolle on ominaista nopea kasvu. Toisin sanoen sijoittajat maksavat yhtiössä sen tulevaisuuden kasvunäkymistä. Tämän takia kasvuyhtiöden kohdalla osakkeiden arvostusta lähetystään usein tarkastelemalla niiden liikevaihdon ja tuloksen kasvulukuja sekä tulevaisuuden kasvunäkymiä. Tutut arvonmääritysmittarit, kuten P/B ja P/E, tuntuvat kasvuyhtiöissä usein korkeilta, mutta nämä laskevat nopeasti, mikäli yhtiö vain onnistuu kasvamaan nopeasti ja kannattavasti.

Osinkoyhtiö

Osinkoyhtiöksi tavataan kutsua hitaasti kasvavia yhtiötä, jotka jakavat suuren osan tuloksestaan osinkona osakkeenomistajilleen. Osinkoyhtiöt kasvavat hitaasti, mutta tekevät samaan aikaan hyvää tulosta, ja pystyvät siksi jakamaan vuolasta osinkoa. Yhtenä syynä suureen osingonjakoon yhtiöillä on usein myös se, ettei niillä ole houkuttelevia investointikohteita. Yhtiöt jakavat Suomessa tyypillisesti osinkoa kerran vuodessa, yleensä keväällä, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa moni yhtiö jakaa osinkoa neljästi vuoden aikana.

Heikkilä & Vilénissä käsiteltiin syvällisemmin osinkoja ja muita pääoman allokoinnin muotoja täällä

Laatuyhtiö

Laatuyhtiöllä tarkoitetaan usein vakaata ja tunnettua yhtiötä, jonka oman pääoman tuotto on keskimäärin sen kilpailijoita korkeampi. Laatuyhtiö on monesti markkinajohtaja, tai muuten hyvin tunnettu arvostettu yhtiö alallaan. Laatuyhtiöiksi mielletyillä yhtiöillä onkin tyypillisesti pitkä historia, ja ne ovat suoriutuneet hyvin myös vaikeista markkinaolosuhteista. 

Kriisiyhtiö

Kriisiyhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä joka sanansa mukaisesti käy läpi kriisiä. Tällaisella yhtiöllä on suuria vaikeuksia, kassa on yleensä tyhjä ja velkojat hiillostavat sitä. Kriisiyhtiöitä muodostuu yhtiöistä, jotka ovat tehneet kohtalokkaita virheitä, tai markkina on muuttunut siten, että yritys on joutunut sen vuoksi vaikeuksiin.

Käänneyhtiö

Käänneyhtiö on huonojen tulosvuosien jälkeen saamassa liiketoimintansa takaisin iskukuntoon. Yleensä käänneyhtiöksi muututaan kriisiyhtiöstä, kun kriisi on saatu taltutettua ja yhtiö näyttää päässeen tuloskasvuun kiinni. Käänneyhtiössä riskinä on, että käänne ei jatkukaan ja yhtiön tulos alkaa heiketä uudelleen.

SPAC

Spac eli Special Purpose Acquisitions Company on yhtiö, jonka tarkoituksena on kerätä rahaa pörssistä ja tehdä tällä rahalla yritysostoja. Toisin sanoen sijoittajilta keräämillään varoilla yhtiö ostaa itselleen varsinaisen liiketoiminnan. Yhdysvalloissa "spacit" ovat hyvinkin tuttuja, Suomessa Helsingin pörssiin listautui kesällä 2021 ensimmäinen yrityskauppojen toteuttamista varten perustettu yritysostoyhtiö, Virala Acquisition Company.

Pienet yhtiöt (Small Cap)

Pienyhtiöksi luokitellaan Helsingin pörssin mukaan pörssiin listatut yhtiöt, joiden markkina-arvo (osakkeiden lukumäärä x osakkeen hinta) on alle 150 miljoonaa euroa. Yhdysvalloissa sen sijaan Small Cap -yhtiöksi määritellään yhtiö, jonka markkina-arvo 300 miljoonan ja 2 miljardin dollarin välillä. Pienyhtiöiden osakkeilla kaupankäynti on usein vähäistä niihin kohdistuvan vähäisemmän mielenkiinnon vuoksi. Suuret sijoittajat, ennen kaikkea instituutiot, sijoittavat harvoin pieniin yhtiöihin, sillä niiden kerralla tekemät sijoitukset ovat niin suuria, että ne edustaisivat heti merkittävää osaa pienten yhtiöiden omistajuudesta ja osakkeen heikon likviditeetin vuoksi omistuksen mahdollinen myynti saattaisi olla tulevaisuudessa vaikeaa. Monet instituutiot eivät sijoitakaan markkina-arvoltaan pieniin yhtiöihin. 

Keskisuuret yhtiöt (Mid Cap)

Keskisuuriksi yhtiöiksi luokitellaan Helsingin pörssissä yrityksen, joiden markkina-arvo on vähintään 150 miljoonaa euroa mutta alle miljardi euroa. Yhdysvalloissa Mid Cap -yhtiöiksi katsotaan yhtiöt, joiden markkina-arvo on 2-10 miljardia dollaria.

Suuret yhtiöt (Large Cap)

Suuren yhtiön määritelmä Helsingin pörssissä on vähintään miljardin euron markkina-arvo. Suurten yhtiöiden osakkeilla kaupankäynti on usein vilkasta ja sitä kautta osakkeiden ostaminen ja myyminen on niin yksityissijoittajille kuin instituutioille selvästi helpompaa kuin esimerkiksi pienissä yhtiöissä.
 

 

Haluatko lukea lisää? Löydät kaikki uusimmat sijoituskoulut koottuna tästä alta. 

1. Mitä eroa on osakesäästötilillä ja arvo-osuustilillä?

2. Mitä on indeksisijoittaminen?

3. Mitä on osakepoiminta?

4. Sijoittamisen anomaliat

5. Mitä on hajauttaminen? 

6. Yhtiötermistö

7. Sijoituskirjallisuus

8. Mitä sijoittajan kannattaa tietää verotuksesta?

9. Mistä etsiä tietoa sijoittamiseen?

Aaro Vasama