Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Inderesin pyrkimyksenä on mahdollistaa yksityissijoittajille muitakin vaikutusmahdollisuuksia kuin jaloillaan äänestämisen eli osakkeen myymisen.

Inderes on tarjonnut reilun vuoden verran inderes.fi-alustalla sijoittajille mahdollisuuden arvioida pörssiyhtiöitä sijoituskohteena ja sitä, miten ne hoitavat sijoittajaviestintäänsä. Arviointimahdollisuuksia laajennettiin vuoden alussa, kun arviointityökalut tuotiin myös kauppalehti.fi-palveluun. Tammikuun loppuun mennessä pörssiyhtiöitä koskevia yksittäisiä vastauksia oli kertynyt kaiken kaikkiaan jo lähes 160 000 kappaletta, joista valtaosa on yksityissijoittajilta.

Yksityissijoittajien ääni kuuluviin

Yksityissijoittajilla on varsin rajalliset mahdollisuudet saada äänensä kuuluviin pörssiyhtiöissä. Viimeisimpänä huolensa heidän äänensä puolesta ilmaisi professori Bengt Holmström, joka on kuitenkin toiveikas teknologisen kehityksen myötä syntyvistä uusista mahdollisuuksista (Kauppalehti 13.1.2020).

Inderesin arviointityökalussa on taustalla sama ideologia kuin vaikkapa hotellien arvioinnissa, joka auttaa yhtäältä hotellia (pörssiyhtiötä) kehittämään omaa toimintaansa (sijoittajaviestintäänsä) ja toisaalta matkailijaa (sijoittajaa) löytämään itselleen sopivan hotellin (sijoituskohteen). Tarkastellaan asiaa ensin sijoittajan näkökulmasta. Kun sijoittaja arvioi yhtiötä sijoituskohteena, hän näkee, mitä mieltä muut sijoittajat ovat kyseisestä yhtiöstä. Kerroimme viime vuoden lopussa, että sijoittajien joukkoäly näyttää toimivan ihan käytännössä. Jos olisit sijoittanut palveluamme käyttävien sijoittajien valitsemiin top 10 -pörssiyhtiöihin 1.3.2019, olisit saanut marraskuun 2019 puoliväliin mennessä tuottoa osakkeen hintakehitys ja osingonjako huomioiden jopa 37 prosenttia (OMXHCAPGI-yleisindeksi +6 %). Kärki painottui pääasiassa laadukkaisiin tuloskasvuyhtiöhiin, joiden osakkeet ovat menestyneet etenkin nykyisessä markkinatilanteessa. Julkaisimme 26.11.2019 Sijoitus Invest -messuilla kyseisen hetken top 10 -listan. Nämä yhtiöt tuottivat aikavälillä 27.11.2019-30.1.2020 eli kahdessa kuukaudessa osakkeiden hintakehitys huomioiden 13 prosenttia (OMXHCAPGI-yleisindeksi +7 %). Reaaliaikainen top 10 -lista on nähtävillä sekä inderes.fi- että kauppalehti.fi-palvelussa.

Pörssiyhtiöille työkaluja sijoittajaviestinnän kehittämiseen

Entä miksi sitten pörssiyhtiöiden kannattaisi kuunnella sijoittajien mielipiteitä? Tietysti siksi, että se pystyisi palvelemaan omistajiaan ja mahdollisia tulevia omistajiaan paremmin. Markkinoinnissa on jo pitkään ollut arkipäivää, että sitä kehitetään datan perusteella jatkuvasti. Se, että sijoittajaviestintää pystyy arvioimaan näin systemaattisesti ja isolla otannalla, on täysin uutta. Sijoittajien palautteen perusteella pörssiyhtiö pystyy näkemään helpommin, missä piilevät sen heikkoudet ja vahvuudet. Tämä taas johtaa siihen, että yhtiö korjaa sitä, mikä on rikki, jolloin rajallisia sijoittajaviestinnän resursseja käytetään tehokkaasti. Lopputuloksena kaikki osapuolet ovat tyytyväisempiä.

Inderesin pyrkimyksenä on mahdollistaa yksityissijoittajille muitakin vaikutusmahdollisuuksia kuin jaloillaan äänestämisen eli osakkeen myymisen. Kuten Inderesin toimitusjohtaja Mikael Rautanenkin on todennut, sijoittajat omistavat mieluummin niitä yhtiöitä, jotka pitävät heistä huolta muutenkin kuin lain määrittämien viestinnän minimivelvoitteiden tasolla. Yksityissijoittajat palkitsevat heistä huolehtivat yhtiöt luottamuksellaan ja hyvällä likviditeetillä. Heidän mielipiteidensä huomioonottamisella on myönteinen vaikutus yhtiön osakkeen suhteelliseen arvostukseen pörssissä.

Otathan yhteyttä, jos haluat keskustella aiheesta lisää.

Minna Avellan, mi[email protected]

Kirjoittaja vastaa Inderesin sijoittajaviestinnän palveluista ja on toiminut yli 15 vuoden ajan sijoittajaviestinnän parissa pörssiyhtiössä, konsulttina ja pankkiiriliikkeessä. Hän vastasi vuosina 2012-2019 Tikkurila Oyj:n sijoittajaviestinnästä. Tänä aikana Regi Nordic IR ja Pörssisäätiö palkitsivat yhtiön sijoittajaviestinnän kahdeksan kertaa.

Minna Avellan