Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Taalerin kurssikehitys?

Inderes Q&A 21.05.2017 11:03 Taaleri

Taalerin kurssikehitys on ollut viime aikoina hyvinkin vaisua. Silti yhtiö on teidän mallisalkussanne ja taisi myös piipahtaa top3-listallanne. Kassassa yhtiöllä on toki pääomaa mahdollista M&A-korttia varten, mutta jos tätä ei huomioida miten näette yhtiön suoriutuvan lähitulevaisuudessa, ja mikä erottaa Taalerin muista suomalaisista varainhoitoyhtiöistä edukseen?

Answer 

Operatiivisesti yhtiön kehitys on ollut kaksijakoista; Garantia on kehittynyt erinomaisesti, mutta Varainhoidossa kehitys on ollut vaisumpaa johtuen ongelmista kulujen hallinnassa. Garantian osalta vahva operatiivinen  kehitys tulee jatkumaan ja uskomme, että parantunut kulutehokkuus sekä kasvu tulee nostamaan Varainhoidon tulosta selvästi. Tulospohjaisesti Taaleri on hinnoiteltu varsin edullisesti ja näemme nykykurssin tuotto-odotuksen hyvänä jo ilman M&A-optiota.

Taaleri erottuu muista finanssitaloista kahdella asialla:

1) Pääomarahastoliiketoiminnan paino poikkeuksellisen suuri, tämän liiketoiminnan rooli korostuu, kun markkinatilanne pörssissä ja pääomamarkkinoilla muuttuu heikoksi.

2) Yhtiön M&A track-record on erinomainen ja järjestelyiden fokus on omistaja-arvon kasvattaminen.

M&A-option osalta pidämme suhteellisen todennäköisenä, että yhtiö tulee irtautumaan Garantiasta. Syyt ovat raskaat pääomavaatimukset ja rajalliset synergiat Taalerin nykyliiketoimintaan. Myynti tapahtuu tod. näk. 2018 aikana, koska nykyinen finanssivalvonnan poikkeuslupa vakavaraisuudelle päättyy 2018 lopussa ja 1.3.2018 alkaen Taaleri on vapautettu sopimusvelvoitteista Garantian vanhoille omistajille (pitää maksaa puolet myyntivoitosta vanhoille omistajille 1.3.2018 asti). Garantian mahdollinen myynti nostaisi esiin yhtiön osien arvon joka on selvästi korkeampi kuin nykykurssi.

Taalerin viimeisin laaja raportti on vapaasti kaikille luettavissa https://www.inderes.fi/aika-laittaa-varainhoidon-kannattavuus-kuntoon.