Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Hei, ilmeisesti Titanium ei suoraan omista hoivakiinteistöjä, vaan jollakin tapaa sijoittaa näihin rahaston kautta. Voitteko avata tätä vähän tarkemmin? Kuka/mikä omistaa ko. kiinteistöt, joihin Titanium sijoittaa? Miten Titanium sijoittaa rahastonsa kautta kiinteistöihin? Miten näette tämän yhtiön kannalta, onko riskisempää omistaa suoraan kiinteistöjä vai ei? Julkaiseeko yhtiö muuten loppuvuonna vielä osarin? Kiitosta!

Answer 

Hei!

Nyt tuli monta kysymystä, eli vastauskin on hieman pirstaloinen. :) Alkuun suosittelemme katsomaan Sauli Vilénin kommentit Titaniumista sijoituskohteena (21.9.2017, https://www.inderes.fi/videot/titanium-sijoituskohteena). Vilén käsittelee videolla mm. Titaniumin hallinnollista rakennetta ja rahastojen tuottoa. Titaniumin laajassa raportista sivuilla 8-9 (https://www.inderes.fi/kurssinousu-korjasi-valuaation-neutraaliksi) on avattu tarkemmin Hoivakiinteistö-rahastoa.

Titaniumista on kysytty myös aiemmin Q&A:ssa (https://www.inderes.fi/kysymys/varainhoidon-toiminta-titanium), jossa käsittelemme tuottojen muodostumista:

Q&A:
Hei. Voisitteko selventää tuota varainhoidon toimintaa yksinkertaistaen? Esimerkiksi tapaus Titanium. Mitä yhtiö tekee ja mistä se saa tuottonsa? Yhtiöllä on siis päätuote tuo hoivakiinteistöt rahasto mutta voisiko koko kuvion avata jotenkin yksinkertaistaen, miten toiminta muodostuu tuotoksi Titaniumiin sijoittaneelle?

---
Inderesin kommentti:
Hei,

Titanium on profiililtaan varainhoitoon keskittyvä konserni. Yhtiön hallinnoitavat varat (AUM, assets under management) olivat H1’17:n lopussa 257 MEUR. Viime vuosina yhtiö on keskittynyt kiinteistövarainhoitoon ja yhtiön hallinnoitavasta varallisuudesta 74 % on yhtiön kahdessa kiinteistöihin sijoittavassa erikoissijoitusrahastossa (Hoivakiinteistö ja Asunto).

Titaniumin liikevaihto koostuu kolmesta pääkomponentista: hallinnointipalkkiot (palkkio omaisuuden hoitamisesta), tuottosidonnaiset palkkiot (rahaston sovitusta tuotosta ylimenevää tuottoa koskeva palkkio) sekä muut tuotot (merkintä ja lunastuspalkkiot sekä erilaiset transaktiopalkkiot). Arvioimme 2017 Titaniumin palkkiotuottojen jakauman olevan seuraavanlainen: 50 % hallinnointipalkkiot, 17 % tuottosidonnaiset ja 33 % muut. Arviomme mukaan jakelijoiden osuus Titaniumin uusmyynnistä on merkittävä. Osa palkkiotuotoista menee siten yhtiön jakelukumppaneille.

IPO-video https://www.inderes.fi/videot/titanium-oyj-yhtioesittelytilaisuus-2692017
ROAST https://www.inderes.fi/videot/roast-titanium