Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Titaniumin kausivaihtelu?

Inderes Q&A 09.10.2017 21:15 Titanium

Hei! Titaniumin H1/2017 liikevaihto kasvoi voimakkaasti (+90 %), kun verrataan jaksoon H1/2016. Kuitenkin verrattaessa jaksoon H2/2016 kasvu oli enää alle 10 % eli suoraviivaisesti vuositasolle korotettuna +20 %, mikä tarkoittaisi alle puolta vuoden 2016 kasvuprosentista. Kysymys kuuluukin, onko Titaniumin kasvuvauhti hidastumassa, vai onko liikevaihdossa jotain luontaista kausivaihtelua H2:n hyväksi?

Answer 

Hei,

Titaniumin kasvuvauhtiin vaikuttaa oleellisesti hallinnoitavan varallisuuden kasvu (uusmyynti), kohteiden hankinta (tuottaa transaktiopalkkioita) ja rahastojen tuotot (tuottopalkkiot). Nämä tekijät heiluttavat liikevaihtoa selvästi yksittäisillä tarkastusperiodeilla. Suosittelemme sijoittajia kiinnittämään huomiota etenkin hallinnoitavan varallisuuden kasvuun, sillä tämä on tärkein yksittäinen indikaattori yhtiön tulevasta liikevaihdosta. Kasvuprosentit tulevat todennäköisesti laskemaan lähivuosina johtuen aiempaa vahvemmista vertailuluvuista, mutta odotamme yhtiön silti pysyvän selvänä kasvuyhtiönä.

Ohessa ennusteemme liikevaihdon kehityksestä 2017e - 2019e:

Vuosi                  Liikevaihto
2016                  6,7 MEUR
2017e                10,3 MEUR
2018e                12,1 MEUR
2019e                13,6 MEUR

Laaja Raportti https://www.inderes.fi/system/files/company-reports/titanium_sijoitustutkimus.pdf
IPO-video https://www.inderes.fi/videot/titanium-oyj-yhtioesittelytilaisuus-2692017
ROAST https://www.inderes.fi/videot/roast-titanium

Tässä aikaisempi Q&A Titaniumin toiminnasta https://www.inderes.fi/kysymys/varainhoidon-toiminta-titanium

Titanium on profiililtaan varainhoitoon keskittyvä konserni. Yhtiön hallinnoitavat varat (AUM, assets under management) olivat H1’17:n lopussa 257 MEUR. Viime vuosina yhtiö on keskittynyt kiinteistövarainhoitoon ja yhtiön hallinnoitavasta varallisuudesta 74 % on yhtiön kahdessa kiinteistöihin sijoittavassa erikoissijoitusrahastossa (Hoivakiinteistö ja Asunto).

Titaniumin liikevaihto koostuu kolmesta pääkomponentista: hallinnointipalkkiot (palkkio omaisuuden hoitamisesta), tuottosidonnaiset palkkiot (rahaston sovitusta tuotosta ylimenevää tuottoa koskeva palkkio) sekä muut tuotot (merkintä ja lunastuspalkkiot sekä erilaiset transaktiopalkkiot). Arvioimme 2017 Titaniumin palkkiotuottojen jakauman olevan seuraavanlainen: 50 % hallinnointipalkkiot, 17 % tuottosidonnaiset ja 33 % muut. Arviomme mukaan jakelijoiden osuus Titaniumin uusmyynnistä on merkittävä. Osa palkkiotuotoista menee siten yhtiön jakelukumppaneille.