Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Telia company

Analyst

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Read more

Latest insider trading

Net impact profile

Tiedotteet
14.7.
2021

Telia Company offentliggör resultatet för Q2 2021, onsdagen den 21 juli ca kl 07.00
 
Presentation och telefonkonferens
Allison Kirkby, Vd och koncernchef och Per Christian Mørland, Finansdirektör presenterar rapporten via en telefonkonferens kl. 09.30. Presentationen hålls på engelska.
 
Praktisk information:
Välkommen att ringa in och ställa frågor i samband efter presentationen. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Tiedotteet
12.7.
2021

Stefan Backman har utsetts till Executive Vice President, Chefsjurist och Chef för Corporate Affairs. Stefan Backman efterträder Jonas Bengtsson som har beslutat sig för att lämna företaget i slutet av 2021.

Tiedotteet
30.6.
2021
Översikt:
  •         Brookfield, genom sin infrastrukturfond, och Alecta förvärvar 49 procent av Telia Companys mastverksamhet i Finland och Norge

  •         Transaktionen är i linje med Telia Companys strategi för digital infrastruktur, som inkluderar partnerskap för att vidareutveckla och kristallisera tillgångsvärde

  •         Transaktionspriset motsvarar ett kassa- och skuldfritt värde om 1 524 MEUR för 100 procent

  •         Värderingen motsvarar en EV/EBITDA-multipel om 27x 2020

Tiedotteet
4.6.
2021

"Efter sju år som Executive Vice President, chef för People, Experience & Culture, inklusive fyra år som ansvarig för Telia Companys varumärkes- och hållbarhetsfunktioner, har Cecilia och jag enats om att tiden nu är rätt för henne att lämna sin nuvarande position. Cecilia har haft en mycket viktig roll i utvecklingen och moderniseringen av Telias kultur och värderingar framför allt under förändringstider.

Tiedotteet
1.6.
2021

Telia Companys försäljning av dess internationella Carrier-verksamhet blev idag klar, då samtliga villkor, inklusive myndighetsgodkännanden, har uppfyllts. 

Tiedotteet
25.5.
2021

[image] Fem av Europas ledande mobiloperatörer lanserar en gemensam miljörating, Eco Rating, för att göra det enklare för konsumenter att välja hållbara mobiltelefoner och uppmuntra leverantörer att minska sin miljöpåverkan. Eco Rating rullas ut över hela Europa med start i juni 2021 och omfattar inledningsvis mobiltelefoner från 12 tillverkare.

Syftet med det gemensamma Eco Rating-initiativet är att visa hur tillverkning, användning, transport och återvinning av mobiltelefoner påverkar miljön för att därigenom driva på utvecklingen av mer hållbar elektronik.

Tiedotteet
3.5.
2021

Styrelsen har beslutat att utnyttja bemyndigandet att återköpa aktier vilket godkändes av årsstämman den 12 april 2021.
För att täcka åtaganden enligt det av årsstämman 2018 beslutade "Långsiktigt incitamentsprogram 2018/2021", har styrelsen beslutat att återköpa maximalt 619 439 aktier som avses distribueras till deltagarna i programmet senast 23 maj 2021.

Återköpsprogrammet är föremål för följande villkor:

Återköp av aktier får genomföras mellan den 3 maj och den 5 maj 2021.

Återköp får ske av högst 619 439 aktier till ett sammanlagt belopp om maximalt 25 MSEK.

Tiedotteet
23.4.
2021

FULLT FOKUS PÅ EXEKVERING AV STRATEGIN

Tiedotteet
16.4.
2021

Telia Companys delårsrapport, januari-mars 2021, offentliggörs fredagen den 23 april cirka klockan 07:00.

Klockan 09.30 presenterar Telia Companys Vd och koncernchef Allison Kirkby samt finansdirektör Per Christian Mørland, delårsrapporten via en telefonkonferens. Presentationen hålls på engelska.

Telefonkonferens i samband med press- och analytikerkonferensen

Tiedotteet
12.4.
2021

För att minska risken för smittspridning med anledning av COVID-19 samt för att följa regler och allmänna föreskrifter som utfärdats av myndigheter genomfördes årsstämman genom enbart förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Därmed ägde någon fysisk stämma inte rum.

Vid årsstämma i Telia Company AB (publ) fattades, bland annat, följande beslut:

Telia company

Svenska translation unavailable for Telia company.