Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Company: Titanium
Recommendation: Buy
Target price: 17.00 EUR
Share price: 13.55 EUR
Date: 10.11.2022 - 6:25 Recommendation: 25.8.2022

Titanium julkaisi rahastojensa kuukausiraportit lokakuun osalta. Lukujen valossa myynti oli kuun aikana selvästi viime kuukausia pirteämpää, ja nettomerkintöjä yhtiön kaikkiin avoinna oleviin rahastoihin kerättiin yhteensä laskelmiemme mukaan noin 9 MEUR. Keihäänkärkinä olivat tuttuun tapaan yhtiön kiinteistörahastot, joten tuorein data huojentaa suurimpia huolia yhtiön kiinteistörahastojen kysynnän olennaisesta heikentymisestä korkojen noustua merkittävästi kuluvan vuoden aikana. Kokonaisuutena pidämme kuukauden uusmyyntilukuja positiivisina sijoittajan näkökulmasta.

Hoivarahasto

Hoivarahaston oma pääoma kasvoi katsauskaudella yhteensä noin 5 MEUR:lla (9/22: +2 MEUR). Kasvusta noin 3 MEUR tuli laskelmiemme mukaan nettomerkinnöistä ja loput positiivisista arvonmuutoksista. Rahasto oli tehnyt yhden hankinnan katsauskauden aikana. Muissa kiinteistösalkun avainluvuissa ei tapahtunut kuukauden aikana olennaisia muutoksia: salkun nettovuokratuotto oli 5,36 % (9/22: 5,38 %) ja vuokrausaste 99 % (9/22: 99 %).

Baltia-rahasto

Baltia Kiinteistö -rahaston oma pääoma kasvoi lokakuussa noin 4 MEUR:lla (9/22: +3 MEUR) 99 MEUR:oon. Kuukauden nettomerkinnät olivat laskelmiemme mukaan vajaa 4 MEUR positiivisten arvonmuutosten vastatessa oin 0,5 MEUR osuutta pääomien kasvusta.

Velkavipu nousi kuukauden aikana 35 %:iin (9/22: 30 %), mikä tukee rahaston pidemmän aikavälin arvonluontipotentiaalia. Rahaston laskennallinen tuotto taas oli lokakuussa hieman vaatimaton (0,34 %), mutta on syytä kuitenkin huomioida, että isossa kuvassa yksittäisen kuukauden merkitys on pientä. Esimerkiksi inflaatiokorotukset vuokriin rullaavat tyypillisesti vuoden välein, jolloin vuokratason kehityksessä on merkittävää viivettä, mikä puolestaan vaikuttaa myös kohteiden arvonkehitykseen. Nettovuokratuotto säilyi edelliskuukauden tasolla 6,5 %:ssa.

Muiden rahastojen myyntiluvut myös hivenen plussalla

Myös muiden rahastojen nettomyynti oli lokakuussa plussalla, laskelmiemme mukaan noin 2 MEUR:ssa. Huomautamme, että näiden rahastojen merkitys yhtiön kokoluokkaan suhteutettuna on hyvin pientä.

 

Trade. (Titanium)

Analyst/Author

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Read more
Kasper Mellas

Kasper Mellas

Analyytikko

Read more
Key figures 2021 2022e 2023e
Turnover 23,1 28,4 31,2
Growth rate 14,4% 22,9% 9,8%
EBIT 11,8 15,7 17,5
EBIT margin 51,2% 55,2% 56,1%
Adjusted EPS 1,08 1,35 1,45
Dividend 0,91 1,14 1,22
Adjusted P/E 13,9 10,0 9,4
EV/EBITDA 9,8 6,7 6,1
Dividend yield 6,1% 8,4% 9,0%
More details